Akce dokumentů

O nás

Úvodem...

Kdo jsme

Oddělení pravěké archeologie Předního východu je mladá akademická instituce, která sídlí v Brně. Našim cílem je vychovat novou generaci všestranně vzdělaných archeologů s dobrými praktickými zručnostmi a jazykovou výbavou, díky které obstojí jak v náročných podmínkách Předního východu, tak i v konkurenci zahraničních specialistů.

Součástí našeho oddělení je rozrůstající se knihovna, kde mohou studenti i návštěvníci čerpat nejnovější informace nebo si prohlížet stěžejní publikace z oblasti pravěku a starověku Předního východu, ale také z kulturní antropologie nebo dalších odvětví.

Co naše oddělení nabízí

Naši studenti jsou vyučováni z velké části zahraničními lektory, vesměs odborníky, od kterých získají jak základní přehled o obdobích prehistorie i historie Blízkého východu, jakož i podrobné znalosti o vybraných zajímavých tématech včetně příbuzných vědních disciplin.

Účast zahraničních vyučujících umožňuje studentům rozvíjet své jazykové znalosti (především angličtina a němčina). Vedle toho získají jazykovou průpravu i v jazycích, které se v předovýchodním regionu v současné době používají, tj.arabštiny a turečtiny.

Studenti mají možnost vykonávat terénní praxi na zahraničních projektech(např. Turecko, Jordánsko, Turkmenistán, Saudská Arábie, Arménie, Ázerbajdžán, Kréta, Rusko, Španělsko, Irák) a na terénních vědecko-výzkumných stanicích Ústavu archeologie a muzeologie (Těšetice-Kyjovice, Pohansko u Břeclavi, Rokštejn u Jihlavy).

S ohledem na historii svého vzniku se PANE vyznačuje několika charakteristickými znaky:

  • zaměřuje se na terénní archeologický výzkum a získávání praktických zkušeností,
  • rozvíjí síť mezinárodních kontaktů,
  • ponechává široký prostor pro další rozvoj, mezioborovou spolupráci a nové trendy,
  • funguje na multilingvální platformě,
  • je orientováno na studenty a
  • citlivě reaguje na dění ve všech sférách souvisejících s archeologií (tj. jiné vědní obory, veřejnost, média, komunity atd.; vyžaduje alespoň základní orientaci v současných intelektuálních resp. společenských diskursech).

Zakladatelé

Oddělení vzniklo jako vyústění dlouhodobého úsilí archeoložky Mgr. Inny Mateiciucové, Ph.D. a kulturního antropologa Dr. phil. Maximiliana Wildinga. Vycházeli přitom z praktických zkušeností, které získali mimo jiné při archeologickém výzkumu v Sýrii, kde společně vedli expedici na neolitickou lokalitu Tell Arbid Abyad.

 

 

PANE se otevírá světu

Udržujeme dobré a intenzivní styky s předními zahraničními institucemi zabývajícími se předovýchodní archeologií, jako jsou berlínská Freie Universität, Univerzita v Tuebingenu nebo Leidenská univerzita.

Díky těmto kontaktům podstatnou část výuky zajišťují přední světoví odborníci, kteří předávají studentům nejnovější vědomosti a také zlepšují jejich znalost angličtiny. Rozsáhlé kontakty se zahraničními univerzitami a institucemi také umožňují naším studentům účastnit se terénních výzkumů v krajinách Předního východu i v jiných oblastech (Kavkaz, Střední Asie).

 

 

Členové našeho oddělení a studenti předovýchodní archeologie na exkurzi v Moravském krasu (červen 2016) ve společnosti Doc. Martina Olivy

Kulturní antropologie: ruku v ruce s archeologií

Jednou z našich priorit, která vychází ze silného propojení s kulturní antropologií, je vedení studentů k týmové spolupráci a etickému jednání v multikulturním prostředí nejen Předního východu. Podporujeme je v orientaci na praktické, terénní zručnosti, interdisciplinární přístup a objevování nových pohledů na nejrůznější vědecké problémy.

Kde nás najdete

Sídlíme v Brně, uprostřed Jihomoravského kraje, odkud se dá rychle dostat do evropských metropol – Vídně, Prahy a Bratislavy. Najdete nás v samém srdci města na ulici Veveří, číslo 28.

Webové stránky, které si právě přehlížíte, slouží k obeznámení širší veřejnosti, zájemců o studium i badatelů s naším oddělením.

Chcete vědět víc? Pročtěte si:


Osobní nástroje