Akce dokumentů

O pracovišti

lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice, ...

Profil pracoviště

Skutečnost, že se brněnské Oddělení pravěké archeologie Předního východu specializuje na terénní výzkum, je již evropské odborné veřejnosti známa a je jí také patřičně oceňována (přední vědecké instituce zabývající se blízkovýchodní archeologií se sídlem v Berlíně, Leidenu, Varšavě, Vídni, Florencii, Barceloně, Lyonu, Kielu, New Havenu a Istanbulu poskytly PANE v rámci programu OPVK a IRP MU své lektory). Profilace pracoviště v mezinárodním měřítku se tedy podařila. Opatření na budování důvěry podpořená programem OPVK jsou účinná. Jejich základem je schopnost navazovat kontakty, kvalitní znalost archeologické práce v terénu a také otevřenost vůči novým trendům (v rámci výuky i výzkumu). Výsledkem jsou pozvání k vědecké spolupráci od specialistů z Německa, USA, Španělska a Turecka nejen pro pedagogy PANE, ale i pro talentované studenty. více...

Vnitřní členění

Vedoucí oddělení

  • Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.

Zástupce vedoucího

  • Dr. phil. Maximilian Wilding

Sekretariát

  • Mgr. Lucia Miškolciová
  • Mgr. Hana Kubelková

Knihovna a studovna

  • Mgr. Lucia Miškolciová

Zahraniční spolupráce

  • Mgr. Hana Kubelková

Web a technická/ IT podpora

  • Mgr. Barbora Kubíková
  • Mgr. Denis Štefanisko

 

Naše oddělení sídlí na Veveří 26-28, budova K, místnost č. 39 (2. patro)

 


Osobní nástroje