Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

Oznámení o nominaci kandidáta na děkana FF MU

Bližší informace naleznete zde.

Vyhlášení volby děkana na funkční období 
od 1. dubna 2018 do 31. března 2022

Bližší informace naleznete zde.

Vyhlášení voleb do AS FF MU a AS MU 
pro funkční období 2018–2020

Bližší informace jsou k dispozici zde.

 

  

 

 

 

 

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je jedním z jeho samo-správních akademických orgánů, jenž volí na tři roky členové akademické obce fakulty ze svých řad.  více...

Rychlé odkazy
 

Osobní nástroje