Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

Baltistika na FF MU se zabývá regionem Pobaltí v širším pojetí: v centru pozornosti stojí 3 pobaltské státy (Litva, Lotyšsko, Estonsko) a Finsko, zkoumá ovšem i další země, které jsou s nimi historicky spřízněné (Polsko, Švédsko a celou Skandinávii, Rusko a další). Oddělení baltistiky zajišťuje výuku litevštiny a finštiny jako nosných jazyků studia, ale také některých dalších jazyků baltského regionu a jim příbuzných: lotyštiny, estonštiny, maďarštiny, švédštiny, sámštiny (laponštiny). více...

Info

O tomto portálu

Rychlé odkazy
 

Osobní nástroje