Nacházíte se zde: PU-CEPCoS Oblasti výzkumu
Akce dokumentů

Oblasti výzkumu

Kognitivní aspekty kartografie

V popředí zájmu CEPCoS stojí výzkum katografických reprezentací — tedy map — z hlediska jejich kognitivního zpracování člověkem. Kognitivní kartografie se zaměřuje na vývoj a srovnání odlišných forem reprezentování geografické informace, příčemž jsou sledovány parametry uživatelské přívětivosti, informační a komputační ekvivalence a 3D geografické reprezentace.

 

Vizuální kognice

V rámci CEPCoS probíhá výzkum různých typů vizualizací a vlivu typu vizualizace na kognitivní zpracování prezentované informace. Informačně ekvivalentní typy vizualizací jsou experimentálně porovnávány vzhledem k různým strategiím jejich zpracování a interpretace člověkem. Ústřední linií je výzkum 3D vizualizace dat v interaktivním virtuálním prostředí. 

 

Psychodiagnostické metody

Výzkumníci pracují na kontinuálmím vývoji webové platformy Hypothesis, na jejímž základě je možné připravovat a administrovat psychodiagnostické testy a jiné experimentální úlohy. Aktuálně je platforma Hypothesis v jedné línii připravována na propojení s eyetracking systémy a druhá linie směřuje k její uzpůsobení pro užití v rámci diagnostické praxe.

 

Interkulturní rozdíly v percepci a kognici

Další linií výzkumné činnosti centra je interkulturní srovnání percepčních a kognitivních vlastností jedinců resp. skupin, především v diskurzu holistického a analytického vnímání. Bylo provedeno ve spolupráci se zahraničními partnery již několik experimentů a sběrů dat. Aktuálně jsou připravovány publikační výzkumy. 

 


Osobní nástroje