Nacházíte se zde: PU-CEPCoS Současné projekty
Akce dokumentů

Současné projekty

Aktuálně probíhající výzkumy

 

 • Holistické a analytické vnímání: Interkulturní rozdíly ve zrakovém vnímání

Existují mezi příslušníky různých kultur a subkultur odlišnosti ve vnímání vizuální scény? Jak vnímají vizuální scénu etničtí Češi a příslušníci Vietnamské minority v ČR?

 

 • Srovnání 3D a pseudo 3D vizualizací a alternativních forem uživatelských rozhraní (UI)

Dosavadní poznatky naznačují, že forma 3D vizualizace (stereoscopické real 3D a pseudo 3D) ovlivňuje způsob vnímání exponované informace. Souvislosti 3D zobrazení v rámci různých typů uživatelského rozhraní výzkumně ověřujeme v kontextu přístupu interakce člověk stroj. 

  

 • Efektivita kontextové vizualizace v kartografii 

Moderní informační technologie umožňují adaptovat formu kartografické vizualizace s ohledem na aktuální kontext užívání mapy.  To znamená, že jak obsah, tak forma zobrazení mapy se může měnit např. v závislosti na řešené úloze. Cílem našeho výzkumu je zkoumat vliv změny ve vizualizaci s ohledem na efektivitu řešení úloh na kontextových transportních mapách. 

 

 • Možnosti kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu ve výzkumu: kombinovaný výzkumný design  

Kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody lze považovat za komplementární cesty vědeckého poznání. Každý s přístupů nabízí v určité oblasti výhody a naopak v další oblasti má své limity. Efektivní kombinací se snažíme využít silných stránek obou přístupů. Na poli kognitivní kartografie využíváme náš původní výzkumný webový nástroj Hypothesis a zároveň ho adaptujeme pro užití s technologií eyetrackingu.

  

 • Metody psychologické diagnostiky v elektronickém prostředí

Webová platforma Hypothesis je určena mj. pro adaptaci a tvorbu psychologických testů a úkolů a to především těch performačních. V současné době bylo pro platformu adaptováno několik různých typů testů např. Framed line test, Stroop colour test, Embedded figure test, testy pozornosti apod. Vytvořené testy jsou využívány jako součástí širších experimentálních baterií (např. Framed line test) a nebo byly vytvořeny přímo ze záměrem na jejich budoucí užití v psychodiagnostice (testy pozornosti). 

 

Projekty

 

Činnost CEPCoSu byla či je realizována v rámci níže uvedených projektů. 

Aktuální: 

 • Mezioborový výzkumný projekt Masarykovi University MUNI/M/0846/2015, which is called "Vliv metod kartografické vizualizace na úspěšnost řešení praktických a výukových prostorových úloh"

 • Projekt TAČR GAMA -  Rozvoj systému komercializace výsledků na Masarykově univerzitě TG02010067 - 022016/05. Projekt je v procesu schvalování.  

Ukončené: 

 • Interpretation of graphical representation of information and maps evaluation from the user’s perspective and his/her personality characteristics (projekt POSTDOC II. - Čeněk Šašinka; "Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce")

 • Evaluace digitálních kartografických děl pro krizové řízení (projekt POSTDOC II. - Zbyněk Štěrba; "Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce")

 • Experimentální praktikum: návrh a realizace interdisciplinárních výzkumů (Fond rozvoje MU MUNI/FR/0413/2014; řešitel Č. Šašinka)

 • Interkulturní odlišnosti ve zrakové percepci a interpretaci kartografické informace (Interní projekty FF MU MUNI/21/CEN/2014; řešitel J. Čeněk)

 

 


Osobní nástroje