Nacházíte se zde: CD Informace Co jsou církevní dějiny
Akce dokumentů

Co jsou církevní dějiny

Křesťanství ve své institucializované, tj. církevní podobě má bohatou historii, která trvá při veškerých proměnách již dva tisíce let. Ve své tradiční formě bylo církevní dějepisectví pěstováno v klášterech, univerzitách a teologických fakultách, přičemž prioritou popisu byly legendární životy světců, soupisy papežů a dalších biskupů, dějiny synodů a koncilů i dějiny ortodoxie oproti heterodoxii. Církevní dějiny jakožto konfesní teologickou disciplínu charakterizuje zájem o vývoj církevní nauky, o právní otázky a rozbor významných koncilních dokumentů.

V pojetí našeho projektu, i když byl zvolen pro magisterskou specializaci tradiční název, jsou církevní dějiny spíše ekumenickými dějinami křesťanství v jeho ideovém i organizačním rozměru s důrazem na politický, sociální a především kulturní vývoj tohoto světového náboženství. V magisterském studijním programu „Církevní dějiny“ by se tedy měly uplatnit moderní metodologické přístupy, typické pro historiografii 20. století (akcenty na politicko-kulturní dějiny, na sociální vztahy, na antropologii, na každodennost, na symbolická jednání, na komunikaci reprezentantů apod.)

Literatura k základní orientaci:

  • Slovník Judaismus-Křesťanství-Islám, Olomouc 2004, první vydání Praha 1994.
  • Pavel Filipi: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, Brno 2001.
  • Georg Denzler, Carl Andresen: Wörterbuch der Kirchengeschichte, Wiesbaden 2004.
  • Peter Pawlowsky: Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí, Praha 1996.
  • Richard Harries, Henry Mayr-Harting: Dva tisíce let křesťanství, Brno 2010.

Osobní nástroje