Nacházíte se zde: CD Informace Informace pro zájemce o studium
Akce dokumentů

Informace pro zájemce o studium

Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského studia oboru historie na Filozofické fakultě MU i absolventy historie a příbuzných oborů z jiných univerzit. Může následovat až po úspěšném ukončení bakalářského studia a po splnění vstupních podmínek. Magisterské studium je koncipováno jako dvouoborové i jako jednooborové.

Magisterské studium historie je specializační, tzn. že posluchači si s výhledem na zaměření své diplomové, popř. oborové práce volí jednu z nabízených studijních specializací; studenti jednooborového studia kromě zvolené specializace, v jejímž rámci budou psát diplomovou práci a kterou musí absolvovat celou, navštěvují také zvolené kursy z dalších studijních specializací.

Církevní dějiny je název pro jednu z nově otevřených specializací. Tematické zaměření přednášek a seminářů v rámci každé z těchto studijních specializací se může v jednotlivých letech měnit, vždy však jde vedle moderního dějepisectví o tři přednášky a dva semináře, které budou profilujícími kurzy.

Další informace a aktuální nabídku naleznete na stránkách Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.


Osobní nástroje