Nacházíte se zde: CIT E-learning E-learning ve fakultním systému ELF
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

E-learning ve fakultním systému ELF

spravuje: Petr SudickýPoslední změna: Úterý 19.09.2017 12:29
Fakultní e-learningové prostředí ELF představuje soubor několika navzájem propojených online nástrojů, které podporují různé aspekty zdělávání formou e-learningu. Jedná se např. o tvorbu online kurzů, správu elektronických portfolií, tvorbu a správu výukových videí apod. 
 
Základem kamenem ELFu je prostředí pro tvorbu online kurzů Moodle, na který jsou napojené ostatní podporované služby (jednotné přihlášení uživatelů). 
 
Moodle (oficiální stránky) představuje e-learningový systém (LMS), ve kterém mohou učitelé pro studenty vytvářet a spravovat online kurzy, kterými buďto doplňují prezenční výuku nebo které slouží pro vedení výuky probíhající zcela výhradně online (tj. nemá prezenční část). Jednotlivé kurzy mohou obsahovat různé typy studijních materiálů, prostor pro odevzdávání úkolů studentů, diskuzní fóra, elektronické testy a jiné e-learningové aktivity.
 
Fakultní systém ELF je spravován Kanceláří e-learningu, která působí pod Centrem informačních technologií FF MU. Cílem činnosti pracoviště je různými cestami podporovat efektivní a smysluplné využívání technologií pro vzdělávání a výzkum. 
 

Odpovědnými pracovníky jsou Petra Hanušková, Libor Juhaňák a Daniel Mikšík.

Poskytované služby

Informace o systému, nápověda, uživatelská podpora

Učitelům i studentům je k dispozici uživatelská nápověda, ve které se lze dozvědět více o ELFu a jeho součástech (Moodle, Urkund, Mahara, Medial), o e-learningu obecně, z pohledu učitele i studenta jsou zde popsány první kroky v ELFu a k dispozici je také kompletní uživatelská dokumentace, popisující práci s kurzy a jednotlivými moduly v nich.

Pro další informace se lze obrátit na mail elf@phil.muni.cz.

Pokud se zajímáte o technologie ve vzdělávání, můžete se rovněž přihlásit k odběru měsíčního newsletteru Kanceláře ELFu.

Řešení dotazů, nahlašování problémů

Uživatelé ELFu mohou prostřednictvím mailu, telefonu nebo osobně nahlašovat nastalé problémy (kontakty zde), které tým uživatelské podpory následně zpracuje a nabídne možná řešení.

Požadavky, dotazy a připomínky zasílejte primárně na mail elf@phil.muni.cz.

Služby pro práci s online kurzy

Mimo standardní technickou pomoc při řešení problémů pomáhají pracovníci Kanceláře e-learningu s nastavením kurzů, přípravou studijních materiálů, nastavením testů apod. Kdykoliv je možné domluvit si také konzultaci možných řešení vhodných pro individuální požadavky v konkrétních kurzech.

Přehled nabízených služeb pro práci s online kurzy

Workshopy a školení

Pro vyučující a studenty FF MU pořádá Kancelář e-learningu workshopy a školení o práci s kurzy v ELFu, o kterých vždy informuje prostřednictvím sociálních sítínewsletteru a hlavní strany ELFu.

Na vyžádání je možné uspořádat školení pro uzavřenou skupinu vyučujících či studentů vypomáhajících s tvorbou kurzu.

Stipendijní podpora pro vyučující a studenty

V rámci stipendijního programu lze využít odměňování studentů, kteří pomáhají s přípravou, zlepšováním či provozem e-learningových kurzů v systému ELF. Více informací o e-learningové stipendijní podpoře a postupu k jejímu získání najdete na stránkách Stipendijní podpora e-learningu na FF.

Pořizování a zpracování záznamů z výuky a vzdělávacích akcí

V rámci foto/video dokumentačních služeb, které aktuálně poskytuje Filozofická fakulta MU, zajišťuje Kancelář e-learningu videozáznamy z výuky a z akcí souvisejících s akademickou a vědeckou činností. Na základě požadavků zajistí asistenti AV podpory natočení přednášky, konference, workshopu apod., a to včetně následného zpracování a zveřejnění v ELFu nebo fakultní knihovně médií.

Požadavky na pořízení záznamu zasílejte na adresu elf@phil.muni.cz.

Podpora mobilních technologií

Vyučujícím i studentům FF MU nabízí Kancelář e-learningu jakoukoli pomoc, metodickou i technickou, týkající se práce s iPadem (ev. iPhonem) v akademickém prostředí či využití mobilních zařízení ve výuce. Tým podpory mobilních technologií dále pořádá workshopy o práci s iPadem a nabízí také možnost zapůjčení mobilních zařízení do výuky.

Více informací o programu podpory mobilních technologií zde.


Osobní nástroje