Nacházíte se zde: CIT E-learning První kroky ve fakultním systému pro podporu e-learningu – studenti
Akce dokumentů

První kroky ve fakultním systému pro podporu e-learningu – studenti

spravuje: Petr SudickýPoslední změna: Čtvrtek 17.04.2014 11:26

 

Úvodní terminologická poznámka – ELF a Moodle

Fakultní e-learningový systém se jmenuje ELF (ELearning Filozofický); jedná se o instalaci otevřeného systému Moodle, v němž jsou vytvářeny online kurzy/elektronické kurzy/e-kurzy.

 

Doporučený postup

  1. Přihlaste se do ELFu pomocí svého UČO (nebo přezdívky nastavené v IS MU) a sekundárního hesla – studentům FF, FSS, FSpS a PrF je účet v ELFu zřízen automaticky.
  2. Seznamte se s prostředím a možnostmi ELFu nahlédnutím do veřejně přístupného kursu Vitrína a pročtěte si zkrácený návod, jak začít s ELFem.
  3. Pokud se při práci v ELFu setkáte s problémy, můžete se obrátit na správce ELFu.

 

Vztah ELFu a IS MU

Z důvodů popsaných v samostatném dokumentu jsou na FF používány dva systémy pro elektronickou podporu výuky: ELF a IS MU.

 

Vztah mezi kurzy založenými v ELFu a předměty vedenými v IS MU je volný. Chce-li vyučující založit pro svůj předmět podpůrný kurz v ELFu, musí to udělat ručně.

 

ELF obsahuje několik nástrojů provazujících jej s administrativní částí IS MU:

  • Do ELFu jsou každý den přebírány údaje a učitelích a studentech FF, FSS, FSpS a PrF. Každý učitel a student v rámci těchto fakult tak má v ELFu automaticky zřízen účet, učitelům je navíc přiděleno právo vytvářet v ELFu kurzy.
  • Po založení a odpovídajícím nastavení kurzu je ELF schopen automaticky synchronizovat údaje o studentech zapsaných do kurzu podle údajů v IS MU.
  • Do stránky kurzu v ELFu může učitel vložit postranní blok s několika základními odkazy do IS MU (např. sylabus kurzu nebo přehled známek), pro rychlejší orientaci ve studijní agendě.

Osobní nástroje