Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Bezdrátová síť

spravuje: Lukáš NavrátilPoslední změna: Středa 12.04.2017 15:01

Přístup k bezdrátové síti na FF MU

Většina prostor FF MU je dnes pokryta signálem univerzitních bezdrátových sítí eduroam a MUNI, které umožňují připojení k internetu z notebooků, tabletů a mobilních telefonů.

Pro použití Wi-Fi sítí platí pravidla používání počítačové sítě MU, jejich porušení může vést k zablokování přístupu i dalším důsledkům. Za porušení pravidel se považuje zejména

  • rozesílání nevyžádané pošty,
  • šíření počítačových virů,
  • porušování autorských práv.

Zároveň je třeba připojovaná zařízení udržovat v bezpečném stavu – musí mít aktualizovaný operační systém a aplikace a nainstalovaný antivirový program.

eduroam

 

Návody naleznete na https://eduroam.muni.cz

 

Bezdrátová síť eduroam (education roaming) je společný projekt výzkumných a vzdělávacích institucí z Evropy i celého světa, které spolu sdílí zabezpečenou bezdrátovou síť (veškerá bezdrátová komunikace je šifrovaná). V České republice je projekt eduroam zastřešován sdružením CESNET.

Do projektu se zapojila i Masarykova univerzita, jejíž učitelé, vědečtí pracovníci, zaměstnanci a studenti se tak mohou k této bezdrátové síti připojit na kterékoliv jiné univerzitě, ale také v mnoha dalších veřejných institucích (knihovny, úřady apod.), aniž by museli podnikat jakékoli administrativní nebo technické kroky. Ve všech organizacích připojených k síti eduroam se uživatelé přihlašují stejně jako u své domovské organizace, stále používají stejné přihlašovací údaje.

Nejdříve je potřeba provést správně první nastavení, které je o něco složitější než u obyčejné bezdrátové sítě, pak už se ale budete moci k síti eduroam volně připojovat ve všech prostorách MU, ale i v prostorách dalších institucí zapojených do projektu. Více o mezinárodní bezdrátové síti eduroam najdete na stránce www.eduroam.org.

Na FF MU je síť eduroam dostupná na všech místech pokrytých signálem bezdrátové sítě, většinou souběžně s další bezdrátovou sítí MUNI. Postup nastavení pro různé operační systémy je přehledně popsán na stránkách Ústavu výpočetní techniky MU: Wi-Fi – Návody – EDUROAM. Budete potřebovat pouze svoje UČO a sekundární heslo.

Autentizaci a autorizaci zařízení, které se snaží připojit k síti eduroam, provádějí RADIUS servery domovské instituce (v našem případě MU) ověřením uživatelského jména (UČO@eduroam.muni.cz) a hesla (sekundární heslo v IS MU). Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti, ochrany před zcizením vašich přihlašovacích údajů, doporučujeme nastavit si ověřování zmíněných RADIUS serverů pomocí certifikátů od certifikační autority (CA) „DigiCert Assured ID Root CA“. Nemáte-li na svém zařízení certifikát této CA k dispozici, je potřeba jej nejdříve nainstalovat. Certifikát najdete zde, podrobné informace k práci s certifikáty jsou k dispozici na této stránce.

Eduroam je doporučovanou bezdrátovou sítí nejen na FF MU, ale i na celé Masarykově univerzitě a také na jiných vysokých školách a v dalších akademických institucích.

MUNI

Kromě hlavní univerzitní sítě eduroam lze k připojení na internet používat i pomocnou bezdrátovou síť MUNI, dostupnou na FF MU i v jiných areálech MU. Síť MUNI vyžaduje méně specifické nastavení, samotné připojení je bez hesla. Při prvním pokusu o přístup na libovolný web však budete přesměrováni na zabezpečený server idp.ics.muni.cz nebo idp2.ics.muni.cz, kde proběhne ověření pomocí vašeho UČO a sekundárního hesla. Po autentizaci je možné bez omezení využívat služeb počítačové sítě MU a sítě internet. Nevýhodou sítě MUNI je však nižší úroveň zabezpečení, a proto se doporučuje používat přednostně univerzitní síť eduroam.

Postup pro připojení k síti MUNI je uveden na stránce Ústavu výpočetní techniky MU: Wi-Fi – Návody – MUNI.


Osobní nástroje