Nacházíte se zde: CIT Internet Počítačová síť #Virtuální privátní síť
Akce dokumentů

Virtuální privátní síť

spravuje: Lukáš NavrátilPoslední změna: Čtvrtek 12.11.2015 10:13

Virtuální privátní síť MU - co to je a k čemu může být užitečná

Virtuální privátní síť (VPN) umožňuje zaměstnancům a studentům MU připojit se z libovolného počítače (např. z domova, zahraničí nebo jiné univerzity) přes internet vzdáleně do univerzitní sítě MU. Po připojení k VPN se takový počítač bude chovat tak, jako by byl připojen přímo k univerzitní síti.

Pokud však používáte k připojení do sítě VPN nedůvěryhodné místo jako např. počítač v internetové kavárně (nemyslí se tím váš osobní notebook připojený k cizí wi-fi síti), není vhodné pracovat s jakýmikoliv službami zabezpečenými pomocí uživatelského jména a hesla, protože takový počítač může mít instalovaný keylogger ke zjišťování hesel jiných lidí. VPN v tomto případě neposkytuje proti odcizení vašich autentizačních údajů dostatečnou ochranu.

Po připojení přes VPN studenti a zaměstnanci získají možnost využívat služeb, které jsou jinak dostupné pouze z univerzitní sítě, jako například

  • přístup k informačním zdrojům, které má MU předplaceny (databáze textů, odborných článků apod.) – seznam dostupných elektronických informačních zdrojů MU: https://ezdroje.muni.cz/prehled/abecedne.php,
  • přístup ke službám dostupným pouze ze sítě MU (např. specializovaná zařízení a přístroje nebo přístup k univerzitním licencím).

VPN je třeba na počítač nejprve nainstalovat (viz další odstavec). Při dalších užitích ji pak už jen spustíte poklepáním na ikonu OpenVPN, která se po nainstalování programu objeví vpravo dole na liště Windows. Na ikonu kliknete pravým tlačítkem myši, zvolíte „Connect“ a zadáte svoje UČO a sekundární heslo. Tím je počítač plnohodnotně připojen jako počítač sítě MU. Odpojit jej lze opět přes ikonu na liště.

Pokud ještě ikonu OpenVPN umožňující připojení k síti VPN na notebooku či domácím počítači nemáte, musíte ji předem nainstalovat.

Návod pro Windows: http://wiki.ics.muni.cz/vpn/navody/windows

Návody pro Linux, Apple Mac OS X a Android: http://wiki.ics.muni.cz/vpn/navody


Řešení nejčastějších problémů s připojením najdete na stránce http://wiki.ics.muni.cz/vpn/nemohu_se_pripojit, další informace o síti VPN najdete na stránkách ÚVT MU: VPN

Připojením k VPN se počítač stává součásti univerzitní sítě. Je tedy třeba řídit se pravidly pro používání univerzitní sítě a dodržovat alespoň základní pravidla k zabezpečení počítače. Za porušení pravidel se považuje zejména

  • rozesílání nevyžádané pošty,
  • šíření počítačových virů,
  • porušování autorských práv.

Osobní nástroje