Nacházíte se zde: CIT Internet Servery Fakultní servery
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Fakultní servery

spravuje: Lukáš NavrátilPoslední změna: Pátek 15.04.2016 14:08

Základní údaje o serverech FF MU s uživatelským přístupem

 

FF MU má tři servery – rosret, mrakoplas a kosopad – na kterých je možné jejím zaměstnancům i studentům zřizovat uživatelské účty. Názvy serverů jsou inspirovány fantasy literaturou Terryho Pratchetta.

rosret – poštovní server

Server rosret je určen pro zpracování (příjem a odesílání) elektronické pošty. S e-maily lze pracovat buď prostřednictvím poštovního klienta (podporován je program Mozilla Thunderbird) nebo z webového rozhraní na adrese mail.phil.muni.cz. Podrobnosti o fakultní poště najdete na stránce Pošta na FF MU.

mrakoplas – webový server

Server mrakoplas je určen především pro tvorbu webových stránek fakulty, jejích pracovišť i osobních stránek, a to ve fakultou podporovaném systému Plone, případně v html nebo v jazyku php. Server současně slouží i jako úložiště dat (PDF soubory, fotky, obrázky apod.) pro tyto webové stránky.

kosopad – server pro ukládání dat

Server kosopad představuje síťové datové úložiště určené především pro ukládání projektových dat fakultních pracovišť.


Účty na serverech Filozofické fakulty Masarykovy univerzity mohou být zřízeny každému zaměstnanci nebo studentu FF MU, síťových služeb lze však využívat jen v souladu s akademickým posláním sítě a v souvislosti s výukou, vědou nebo výzkumem. Práce na serverech se řídí směrnicí rektora MU Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity.

Pokud potřebujete zřídit na některém z fakultních serverů účet, požádejte o to správce serverů a sítí:

Pro zřízení účtu je nutné znát osobní číslo (UČO), je možné navrhnout své uživatelské jméno, zpravidla jde o příjmení, pokud nedochází ke kolizi s již existujícím účtem. V názvech účtů se používají jen malá písmena anglické abecedy nebo číslice. Heslo si můžete sami kdykoliv změnit IS MU, v aplikaci Změna hesla pro systémy Filozofické fakulty.


Přistupovat k datům na serverech mrakoplas a kosopad lze dvěma způsoby:

  • šífrovanými protokoly ssh/sftp/scp, například pomocí programů Putty, WinSCP nebo Total Commander se sftp pluginem (není std. součástí). Tento způsob připojení není nijak omezen.
  • protokoly cifs/smb, tzn. přípojit data na serveru jako síťovou jednotku. Tento způsob přípojení je omezen. Buď se musí jednat o počítač v areálu FF MU nebo je nutné se nejdříve přihlásit k univezitní VPN.

Přistupujete-li k serverům mimo fakultu, používejte vždy plný název serveru, tj.     mrakoplas.phil.muni.cz     resp. kosopad.phil.muni.cz. Pokud se vám nedaří k serveru připojit, zkuste na stránce Nemohu se přihlásit zkontrolovat, zda postupujete správně. 

Data na všech fakultních serverech jsou pravidelně zálohována do jiné geografické lokality (mimo areál FF MU). 

 


Osobní nástroje