You are here: CIT Informační systém MU
Navigation

Faculty Services


University Services

 
Document Actions

Informační systém MU

Up one level

CIT zajišťuje částečnou podporu pro IS MU. Odpovědným pracovníkem je Zdeněk Kubík.

IS-technička na FF MU

Julie Tomaňová, Arna Nováka 1, budova E, 3. patro, přístup přes informační pult v přízemí knihovny, telefon 549 496 496

Hesla do IS MU

Primární heslo, sekundární heslo, změna hesla


Personal tools