Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

FAQ/ČKD

spravuje: Jaromír PavlinecPoslední změna: Středa 03.09.2014 11:43

Často kladené otázky k multimediálním učebnám

Prosíme, abyste nezasahovali do zapojení přístrojů a neměnili jejich nastavení!
V případě problémů se obraťte na celodenní servisní linku CIT.

Připomínky, náměty, upozornění na chyby nebo nedostatky oznamte prosím CIT.


Přístup do multimediálních učeben a k technice.
Jaké je vybavení multimediálních učeben?
Neumím zacházet s technikou v multimediální učebně...
Vždyť to minule ještě fungovalo!
Pomoc v případě problémů – servisní linka 1542
Katedra nejde otevřít!
Katedra se neotevře povolenou kartou!
Dveře od učebny nejdou otevřít!
Projektor nejde zapnout!
Projektor je zapnutý ale není nic vidět!
Nejde zvuk! Není nic slyšet!
Video/DVD nereaguje na dálkový ovladač!
PC v učebně nepracuje!
Jak se mám přihlásit k PC v učebně?
V některých učebnách nejde promítat z PC!
Nesvítí lampy u vizualizéru!
D22 - po zapnutí hlavního vypínače katedry technika nepracuje!
D22 - nejde zvuk!
D22 - reproduktory hlasitě bručí!
D22 - obraz je na monitoru ale nepromítá se!
D22 - každý projektor ukazuje něco jiného!
D22 - jak se ovládají světla uprostřed?
D22 - jak se ovládají reflektory?
C21 - nic nefunguje!
C31 - zadní dvířka.
C31 - plátno nejde spustit/vytáhnout!
C34 (kinosál) - nejde spustit plátno!
C34 (kinosál) - nejde zapnout zesilovač
C34 (kinosál) - nejde pustit projektor!
C42 - kde je ovladač projektoru?
G12, G23 - kde je ovladač projektoru?


 

Přístup do multimediálních učeben a k technice

Podrobný přehled přístupu do učeben

Ve většině MMU je technika uložena v katedře, která je uzamčena. U většiny těchto kateder jsou jedna dvířka uzamčena elektromagnetickým zámkem ovládaným přístupovým systémem pomocí snímače čipových karet (ITIC/ISIC, zaměstnanecké, karty pro externisty), přitom klíče k zámkům v dalších dvířkách jsou uloženy v části katedry uzamčené elektromagnetickým zámkem(*). Karty pro externisty, v některých případech i klíče k technice(#), jsou uloženy na vrátnici (pro budovu D na vrátnici v budově D, pro budovy G a J na vrátnici v budově G, pro budovy K a L na vrátnici v budově K, pro budovu N na vrátnici v budově D).

U katedry v učebně G24 jsou všechna dvířka uzamčena elektromagnetickým zámkem.

U katedry v učebně G03 jsou obě dvířka uzamčena mechanickým zámkem.

U kateder v učebnách C43, J21 a J22 jsou všechna dvířka (resp. rolety) uzamčena mechanickým zámkem.

Dveře do většiny MMU mají mechanický zámek; mimo období výuky jsou trvale zamčeny a odemykají se jen v případě potřeby. V období výuky jsou dveře těchto učeben do první vyučovací hodiny uzamčeny a po poslední vyučovací hodině se opět zamykají. Výjimku představuje několik učeben (např. G21, G22 a G31), které se zamykají trvale.

Dveře do učeben D22, G02, J21, J22, N21 a N41 jsou opatřeny elektromagnetickým zámkem ovládaným snímačem čipových karet zapojeným do přístupového systému.

Přístup do kateder s technikou resp. do multimediálních učeben je řízen přístupovým systémem pomocí snímače čipových karet (ITIC/ISIC, zaměstnanecké, karty pro externisty) a ovládacího softwaru. Seznamy osob s právem přístupu jsou uloženy v IS MU (viz Seznam osob ve skupině ).

(*) Tyto klíče prosím neodnášejte ani nevracejte na vrátnici!
(#) Klíče, které jste si vyzvedli na vrátnici, prosím opět vraťte na vrátnici (společně s kartou) .icon_uparrow


Jaké je vybavení multimediálních učeben?

Ve všech MMU je minimálně projektor, el. plátno, ozvučení, PC s připojením na fakultní síť. V učebnách C33, D21, D22, N21 jsou navíc mikrofony. Ve většině MMU je možnost připojení notebooku (jsou připraveny potřebné kabely nebo je připraveno přípojné místo). icon_uparrow


Neumím zacházet s technikou v multimediální učebně...

Je lépe si to přiznat než zmatkovat při hodině, ztrácet hlavu a čas. Pracovníci CIT vám rádi pomohou a vysvětlí potřebné raději předem, ale v případě potřeby i při hodině (pokud jsou k dispozici). Před začátkem výuky v daném semestru bývá obvykle pořádáno "školení", kde především upozorňujeme na různá úskalí práce s multimediální technikou (např. že lampy v projektorech jsou drahé a před vypnutím projektoru je zcela nezbytné nechat je řádně vychladit, aby nepraskly). Pro řadu učeben jsou připraveny návody.icon_uparrow


Vždyť to minule ještě fungovalo!

Nepanikařte, nezmatkujte, neztrácejte hlavu - a především prosím nemačkejte všechna možná i nemožná tlačítka ve snaze to rozjet - v takové situaci člověk většinou víc pokazí než napraví. Zavolejte na pomoc techniky CIT - rádi vám pomohou (pokud jsou k dispozici). V žádném případě nezasahujte do zapojení techniky! icon_uparrow


Pomoc v případě problémů – servisní linka [54949] 1542

V případě problémů s technikou v MMU je několik způsobů, jak požádat CIT o pomoc:

 • přijít osobně nebo poslat některého studenta nebo studentku,
 • zavolat na telefon techniků CIT: [54949] 5649 [budovy C-F], 4248 [budovy K/L], 3723 [budovy G/J/M],
 • zavolat na centrální servisní linku [54949] 1542 – hovory na servisní linku 1542 jsou přesměrovány na aktuálně sloužícího technika a následně na služební mobil – proto při volání na servisní linku nechejte telefon dlouho zvonit! V období výuky a zkouškového období garantuje CIT přítomnost technika na fakultě v době od 7 do 20 hod. (po–čt), v pátek od 7 do 17 hod.


icon_uparrow

 


Katedra nejde otevřít!

Vztahuje se k dvířkám ovládaným přístupovým systémem, tj. snímačem čipových karet a elektromagnetickým zámkem. Další dvířka mají obvykle mechanický zámek, klíč k němu je uložen v části katedry ovládané přístupovým systémem.

Především je nutno ověřit, zda je daná osoba na seznamu osob s oprávněním přístupu k danému přístupovému bodu - buď pomocí aplikace Skupiny osob, nebo pomocí aplikace Seznam osob ve skupině, případně pomocí dalších aplikací IS.

Některé snímače označují nepovolené osoby (karty) trojím krátkým pípnutím.

Pokud daná osoba na takovém seznamu není, je nutno zavolat (Ing. Z. Kubík 54949 4475, Mgr. Daniel Mikšík 54949 1507), napsat nebo se stavit v CIT (budova D, 4.NP) a požádat o nápravu. (Pozn.: tyto seznamy se připravují podle zveřejněných rozvrhů [pozor na správné období!] - pokud rozvrhy nejsou úplné či správné, ani seznamy nemohou být správné).

Pokud daná osoba na seznamu osob s oprávněním přístupu je, ale katedra přesto nejde její kartou otevřít, jedna z možných příčin může být rychlost (přesněji pomalost) s níž dveře katedry otevíráme: po rozpoznání povolené karty přístupový systém otevře elektromagnetický zámek na asi 5 vteřin a pak ho zase zavře. Nestihneme-li během této doby dvířka od katedry otevřít, musíme pokus opakovat znovu. U některých kateder není otevírání dvířek úplně hladké, někde je třeba s dvířky trochu pohnout (často je potřeba nejprve přitlačit dvířka směrem k zámku a pak teprve otevírat) nebo dokonce dvířka přizvednout. Pokud ani to nepomůže, je nutné obrátit se na CIT. icon_uparrow


Katedra se neotevře povolenou kartou!

Může se stát, že se katedra neotevře i přesto, že daná karta je určitě uvedena na seznamu povolených karet pro danou učebnu (např. protože daný vyučující v určité učebně již učil, nebo že se přesvědčil - např. pomocí aplikace Skupiny osob - že je uveden na seznamu osob s povoleným přístupem).

Jedna z možných příčin je odpojení celé katedry od proudu, tj. vytažení proudové šňůry ze zásuvky. Najdete-li v blízkosti katedry elektrickou šňůru ukončenou zástrčkou (vidlicí), která vede do katedry (resp. do lišty která do ní vede), pak jste příčinu našli a stačí katedru opět k proudu připojit. icon_uparrow


Dveře od učebny nejdou otevřít!

Vše uvedené v části Katedra nejde otevřít! platí přiměřeným způsobem i pro učebny jejichž dveře jsou ovládány přístupovým systémem (v současné době učebny G02, J21, J22, N21, N41). icon_uparrow


Projektor nejde zapnout!

Některé projektory jsou připojeny na proud přímo a trvale (D22), jiné přes vypínač (umístěný většinou na zdi blízko u katedry, resp. stolu s technikou)[#], další přes UPS[*] (učebny C43, G03). Přesvědčíme se zda je takový vypínač zapnut, resp. je-li zapnuta UPS.

Další pravděpodobná příčina může být vypnutý dálkový ovladač (některé dálkové ovladače mají vlastní vypínač), nebo vybité resp. špatně zapojené baterie, nebo že z daného místa je snímač infračerveného záření na projektoru vzhledem k dálkovému ovladači zastíněn (proto míříme dálkovým ovladačem raději na plátno).
[#] V kinosále (uč. C34) je vypínač projektoru schován za za skříňkami s technikou.
[*] Tj. nepřerušitelný zdroj elektrické energie. UPS pro projektor v učebně G03 je ve skladu na konci chodby (směrem za učebnu), ve zbývajících učebnách buď v katedře nebo vedle stolu. icon_uparrow


Projektor je zapnutý, ale není nic vidět!

Většina projektorů umí projekci potlačit - většinou pomocí tlačítka Blank na dálkovém ovladači (u některých projektorů může mít podobnou funkci i tlačítko EFFECT). Dalším stisknutím tlačítka Blank závadu odstraníme.

Pokud toto nepomůže, přesvědčíme se, zda je vybrán správný vstup pro projektor (viz Návody k ovládání multimediálních učeben). icon_uparrow


Nejde zvuk! Není nic slyšet!

Přesvědčíme se, že používané přístroje jsou skutečně zapnuté a zkontrolujeme, zda na nich není potlačen nebo vypnut zvukový výstup, což se nejčastěji provádí pomocí tlačítka nebo přepínače označeného Mute. U některých zesilovačů je také možno vybírat (tj. zapínat/vypínat) výstupy do jednotlivých reproduktorů.

Další příčina, pokud CD/DVD přehráváme přes PC, může být v nastavení ovládacích prvků v softwaru (Windows Media Player, Winamp, ...), kterým dané medium přehráváme - pokud jsou všechny resp. právě potřebné ovládací prvky stažené (na nulu), resp. pokud je zvuk softwarově potlačen (Mute), nemůže být nic slyšet. Používání sw ovladačů se pokud možno vyhněte.

Popis pro učebnu D22 je jinde. icon_uparrow


Video/DVD nereaguje na dálkový ovladač!

Stane-li se, že video nebo DVD přehrávač resp. jiný přístroj nereaguje na dálkový ovladač, může to mít několik příčin:

 • byl použit dálkový ovladač k jinému přístroji (*)
 • dálkový ovladač nebyl zamířen směrem k danému přístroji, ale na plátno nebo na projektor (#)
 • vybité nebo špatně zapojené baterie dálkového ovladače
 • porucha dálkového ovladače nebo přístroje

(*) Jako pomůcka k poznání správného ovladače může sloužit jméno výrobce přístroje, které je obvykle uvedeno jak na přístroji, tak na příslušném ovladači.

(#) Výjimku představuje projektor - dálkový ovladač můžeme zamířit buď přímo na projektor nebo lépe na plátno. Možné důvody, proč projektor nereaguje na dálkový ovladač, jsou uvedeny jinde. icon_uparrow


PC v učebně nepracuje!

Stane-li se, že PC v učebně nepracuje a na obrazovce je přitom zpráva Keyboard error or keyboard not present. Press F1 to continue, může to být kromě chybou klávesnice způsobeno také vytaženým nebo špatně zapojeným konektorem klávesnice (konektory typu PS2 pro klávesnici a myš jsou stejné, většinou jsou sice barevně odlišeny - konektor klávesnice je zelený, konektor myší je fialový, ale jdou snadno zapojit tak, že jsou vzájemně zaměněné, a potom tedy PC nejede). Většinou k tomu dojde když někdo neoprávněně manipuluje s technikou v MMU - k problémům s technikou v MMU raději volejte techniky CIT. icon_uparrow


Jak se mám přihlásit k PC v učebně?

V učebnách k přihlášení používáme jako přihlašovacího jména (login) UČO a sekundární heslo ISu.icon_uparrow V případě problémů je potřeba ověřit jakou klávesnici používáme.


icon_uparrow


V některých učebnách nejde promítat z PC!

V učebnách A11, B12, B31, D21, D31 a D51 je sice výběr zdroje videosignálu mezi PC a vizualizérem prováděn automaticky, ale videosignál z vizualizéru má přednost před videosignálem z PC. Pro projekci z PC je nutno aby vizualizér byl vypnutý; chceme-li promítat z vizualizéru, PC však vypínat nemusíme. icon_uparrow


 

Nesvítí lampy u vizualizéru!

Vizualizéry mají na přisvícení předlohy jednu i více lamp (u vizualizérů AverVision světelné diody LED). Přisvětlení předlohy je většinou možné vypnout, tlačítko bývá nejčastěji označené Lamp. U některých vizualizérů se po vypnutí přisvětlování zapne podsvícení předlohy. icon_uparrow


D22 - po zapnutí hlavního vypínače katedry technika nepracuje!

To může mít několik příčin:

 • vypadený jistič - je umístěn na zadní stěně katedry, zevnitř, dole v mezeře, pod krytem (jistič může někdy při zapnutí hlavního vypínače vypadnout, je-li zapnuto mnoho přístrojů [hlavně výkonový zesilovač zvuku] - výpadek se může opakovat!)
 • vypnutá prodlužka, buď na stejném místě, nebo v pravé noze za PC
 • vypnutý nebo pokažený přístroj
 • odpojený přívod proudu do katedry (zásuvka v podlaze)

případně i nějakou jinou příčinu... Jako v případě jakýchkoliv jiných problémů s technikou v MMU, nevíte-li si rady, obraťte se na CIT. I v případě, že si dokážete se situací poradit, ohlaste prosím CIT každý nedostatek ve funkčnosti nebo nejasnost v návodu.icon_uparrow


D22 - nejde zvuk!

V učebně D22 je situace složitější než v jiných učebnách tím, že musí být zapnut jednak výkonový zesilovač (umístěný v levé [vnitřní] noze hlavní části katedry [úplně dole]), dále musí být zapnut mixážní pult (umístěný pod roletou v levé části katedry, vypínač je vzadu vpravo). Jednotlivé zvukové vstupy jsou ovládány tahovými regulátory (jsou příslušně označeny), navíc zcela vpravo jsou dva tahové regulátory pro ovládání celkového výkonu (hlasitosti pro levou a pravou část učebny - opatrně při zvyšování výkonu nad 2/3 rozsahu!). Každý ze zvukových vstupů může být potlačen tlačítkem Mute; v tom případě se rozsvítí příslušná kontrolka.

Pokud stále zvuk nejede, je třeba zkontrolovat zapojení konektorů v podlaze, což je práce pro techniky CIT - s konektory a šňůrami sami nemanipulujte! Zapnutí katedry viz výše. icon_uparrow


D22 - reproduktory hlasitě bručí!

Hlasité bručení reproduktorů v učebně D22 téměř určitě znamená že je sice zapnut výkonový zesilovač, ale není zapnut mixážní pult (umístěný pod roletou v levé části katedry, vypínač je vzadu vpravo). Po zapnutí mixážního pultu bručení reproduktorů přestane.icon_uparrow


icon_uparrow


D22 - každý projektor ukazuje něco jiného!

Někdy se může stát, že se projektory v učebně D22 rozsynchronizují, tedy že každý ukazuje něco jiného. V tom případě musíme u jednoho z nich ručně nastavit potřebný obrazový vstup (viz návod k ovládání multimediální učebny D22). icon_uparrow


D22 - jak se ovládají světla uprostřed?

Ovládání světel umístěných uprostřed učebny D22 (nad volným prostorem a katedrou) najdeme na zdi vpravo vedle dveří do dvora. Pokud spínač světla přidržíme, dané světlo se pomalu ztlumuje nebo rozsvěcuje; pokud do spínače ťukneme, světlo se rožne nebo zhasne. icon_uparrow


D22 - jak se ovládají reflektory?

Reflektory na světelných rampách se ovládají pomocí světelného panelu MINOR umístěného v levé [vnější] noze katedry. Výkonová část ovládání reflektorů je uložena pod podiem ze strany vchodu do učebny z budovy D (dvířka vedle umyvadla); klíčky jsou na Kabinetu divadelních studií při SE. icon_uparrow


 

icon_uparrow


C31 - plátno nejde spustit/vytáhnout!

Stane-li se, že plátno v učebně C31 je spuštěné a nejde vytáhnout, nebo naopak nejde spustit tlačítky na horní desce katedry, zkontrolujeme zda je zapnut hlavní vypínač uvnitř katedry - je umístěn netradičně vpravo nahoře! (tento vypínač ovládá ještě proudovou zásuvku pro notebook). icon_uparrow


C34 (kinosál) - nejde spustit plátno!

Ani nemůže jít - v kinosálu je jen původní velké plátno (5x2 m, určené pro projekci filmů), pro nové plátno (vhodnější pro projekci z projektoru) je pouze připravena elektroinstalace, plátno samo nebylo nainstalováno z finančních důvodů a také vzhledem k plánované celkové rekonstrukci kinosálu. icon_uparrow


C34 (kinosál) - nejde zapnout zesilovač

Hlavní vypínač od veškeré techniky ve skříňce je v její horní polovině; přestože by se neměl používat jako jednodušší náhrada vypnutí jednotlivých přístrojů, občas to tak někdo učiní. Klíček od horní části je shodný s klíčkem od spodní, častěji používané části. icon_uparrow


C34 (kinosál) - nejde pustit projektor!

Vypínač projektoru je lstivě schován za skříňkami s technikou... musí být zapnut (po skončení projekce a vypnutí projektoru ho opět vypněte).
Poznámka: projektory je potřeba vypínat, protože nejsou konstruovány tak, aby mohly být trvale zapnuty. Zvláště LCD panely trvalým zapnutím trpí - snižuje se tím životnost projektoru. icon_uparrow


C42 - kde je ovladač projektoru?

V knihovně oddělení archeologie Ústavu archeologie a muzeologie. icon_uparrow


G12, G23 - kde je ovladač projektoru?

Na vrátnici budovy G. icon_uparrow


Související obsah

Osobní nástroje