Nacházíte se zde: CIT Multimediální učebny Multimediální učebny v budově N
Akce dokumentů

Multimediální učebny v budově N

spravuje: Daniel MikšíkPoslední změna: Pondělí 06.02.2017 11:28

Základní informace o MM učebnách na Janáčkově náměstí

Umístění

Adresa budovy N je Janáčkovo náměstí 2a – spolu s dalšími areály FF je vyznačena v mapě na fakultní stránce Kde nás najdete.

Učebny

V budově N je nyní v provozu šest multimediálních učeben: N21, N31, N41, N42, N43, N51 – jejich základní popis najdete v seznamu aktuálních učeben FF (v IS MU – budete požádáni o přihlášení). Označení učeben vychází z logiky označování učeben na FF – učebna N21 je tedy na druhém nadzemním podlaží (2.NP) budovy N, N41 je na 4.NP téže budovy atd.

Vybavení

Popis ovládání učeben bude je zveřejněn na stránce Návody.

Přístup

Budova

Do do budovy N má přístup každý aktivní vyučující a student majíci zde výuku. V období prázdnin studenti nemají povolen vstup.

Pro vstup do budovy je nutné přiložit svou zaměstnaneckou/studentskou kartu ke snímači vpravo vedle vstupních dveří. Pokud se vám dveře odmítnou otevřít, zavolejte z domácího telefonu vlevo vedle vstupních dveří na dohledové centrum Ústavu výpočetní techniky (univerzitní klapka 6666, instrukce jsou nalepeny na telefonu) a požádejte jeho pracovníky o pomoc – zajišťují pro FF 24hodinovou podporu přístupových systémů v budově N.

Učebny

Mimo výuku jsou dveře do učeben zamčeny a zabezpečeny (tzv. zastřeženy) – kontrolka vedle dveří svítí červeně a studenti nemají do učebny přístup. Pravomoc zrušit zabezpečení a odemknout dveře mají karty učitelů/externistů – stačí přiložit kartu ke snímači a počkat, až kontrolka začne trvale svítit zeleně. Po odstřežení a odemčení zůstávají dveře otevřeny, tj. studenti mohou vstoupit bez přiložení karty – stačí zatáhnout za madlo (s výjimkou učebny N31 – pro vstup do této učebny je nutné použít kartu vždy).

Po skončení výuky vyučující učebnu zamkne a zabezpečí svou kartou – v okamžiku, kdy kontrolka vedle snímače svítí zeleně (tj. učebna je připravena k zamčení a zabezpečení), zmáčkněte tlačítko vedle snímače a přiložte k němu kartu. Po krátké prodlevě začne kontrolka svítit červeně, což signalizuje, že učebna je zamčena a zabezpečena.

 

Karty pro externisty jsou uloženy na vrátnici v budově D (A. Nováka 1) a G (Gorkého 7), kde si je lze proti podpisu vyzvednout.

Historie

FF zdědila budovu N na Janáčkově nám. 2a po Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty, který v ní sídlil do léta 2008, kdy se vrátil do lůna PřF – areálu na Kotlářské. V první fázi úprav byly připraveny 2 multimediální učebny (N21 a N41), v roce 2010 byla rekonstruována nadzemní podlaží 2–8, na začátku roku 2011 proběhla rekonstrukce 1.NP a 1.PP


 


Osobní nástroje