Nacházíte se zde: CIT Počítače IT pro učitele
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

IT pro učitele

spravuje: Jiří RambousekPoslední změna: Úterý 02.06.2015 09:07

Úvodní informace o informačních technologiích na FF MU pro učitele a další zaměstnance

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tato stránka je určena zejména nově příchozím učitelům a zaměstnancům, může ale posloužit i těm, kdo již na FF působí déle. Najdete zde stručný přehled všech oblastí využití IT a odkazy na podrobnější návody ke každé z nich. Snažili jsme se spojit hledisko technické s organizačním a poskytnout ty nejzákladnější informace, které se často do specializovaných návodů nedostanou.

K dispozici je i obdobný úvod pro studenty, který představuje informační technologie na FF z jejich pohledu.

Níže najdete kontakty na podporu a pomoc, kde vám rádi poradíme.

Obsah stránky

Obecně
IS MU (Informační systému MU)
INET
ITIC
E-mail
Prezentace při výuce, speciální učebny
E-learning
WWW stránky
Pojistky a výpadky proudu
Přístup k počítačům a k síti
Připojení vlastního notebooku, Eduroam
Virtuální síť MU (VPN)
Tisk, kopírování
Přístup do učeben a budov
Další služby (e-zdroje, skenování, obědy...)
Nákupy techniky (HW)
Nákupy softwaru a SW řešení
Podpora a pomoc
Aktuální problémy (co se děje) 

Vše od kapajícího kohoutku po nefunkční software!

Jakoukoliv závadu či požadavek na podporu (správa budov, počítače, ELF...) je na FF nejvýhodnější nahlásit pomocí jednoduchého online kontaktního formuláře.
 

Tipy a triky, které by vás mohly potěšit

Zde uvádíme některé možnosti využití IT, o kterých možná nevíte a mohly by se vám hodit. Kliknutím můžete přejít přímo na příslušnou pasáž.

 • Notebooky a volný pohyb: na řadě míst na fakultě i na celé MU se lze připojit k univerzitní bezdrátové síti; a nastavíte-li si připojení Eduroam, budete bez dalších formalit připojeni i na řadě univerzit v Evropě (či třeba v MZK). Funguje i pro mobilní telefony.
 • virtuální síť MU (VPN) zajistí, že se váš domácí počítač považuje za součást sítě MU (např. kvůli přístupu k placeným zdrojům, připojování disků apod.); navíc se tím podstatně zvýší bezpečnost vašeho síťového provozu
 • z počítačů v síti MU lze přistupovat k řadě elektronických zdrojů – odborných databází, plných textů článků, knih apod.
 • přes síť lze objednávat obědy v menzách nebo si vybrat restauraci v okolí FF
 • na síti najdete přehled učeben (počet míst, vybavení, rozvrh), možnost rezervace učeben či přenosného projektoru a další služby na stránce Pro učitele

Obecně

 1. Provoz počítačů, sítí a dalších informačních technologií na FF zajišťuje po koncepční i provozní stránce Centrum informačních technologií FF (CIT). Na jeho návody také odkazujeme u většiny témat; další dokumentaci a aktuální zprávy najdete na jeho stránkách.
  CIT sídlí ve 3. poschodí budovy B1 v areálu A. Nováka; má i detašované pracoviště podpory v budovách K (Veveří, 1. poschodí) a G (Grohova, přízemí).
  Na úrovni MU poskytuje IT služby Ústav výpočetní techniky.
 2. Za oblast IT zodpovídá na FF proděkan pro IT, na úrovni MU je mu nadřízen prorektor pro IT.
 3. Užívání výpočetní techniky a provoz na síti se řídí následujícími směrnicemi rektora:
 4. Uvítáme všechny návrhy i upozornění na nedostatky. Současně ale prosíme o shovívavost – ze samé povahy informačních technologií vyplývá, že stoprocentní fungování "všeho vždy" je jen nedostižný ideál.

Hlavní oblasti využití informačních technologií:

Informační systém MU

IS MU je základní nástroj pro administrativu studia na celé MU (na MU byly již například zrušeny indexy). Právě v IS tedy probíhá vypisování a popis kurzů, registrace studentů do nich, evidence výsledků studia, komunikace se studenty apod. IS nabízí i další služby, např. e-learning (viz dále), diskusní fóra a mnoho dalších.

Předpokládá se, že běžnou administrativu svých kurzů vede každý vyučující sám, proto je nutné se s IS seznámit. Jen v ojedinělých případech, např. u některých externích vyučujících, může údaje do IS vkládat sekretářka ústavu nebo jiná osoba podle podkladů, které vyučující dodá.

Přístupová hesla do IS získá každý nový zaměstnanec při nástupu, spolu s tzv. univerzitním číslem osoby (UČO – slouží k jednoznačné identifikaci každého zaměstnance i studenta). Hlavní je tzv. primární heslo pro vstup do Osobní administrativy IS MU (tj. do jeho autentizované, neveřejné části). Kromě něj existuje i heslo sekundární, které slouží k přístupu k některým dalším agendám a službám (elf, pracovny, učebny atd., viz dále). Obě hesla si co nejdříve změňte (hned po přidělení a pak vždy, když máte podezření, že heslo mohl někdo odpozorovat nebo jinak zjistit; preventivně je to vhodné alespoň jednou ročně) a nikomu je nesdělujte. Odcházíte-li od počítače, kde jste IS používali (zejména mimo svou pracovnu), nezapomeňte se odhlásit (nebo alespoň zavřít všechna okna prohlížeče).

Správcem práv pro FF, s nímž můžete řešit případné problémy, je ing. Zdeněk Kubík z CIT. Provozovatelem IS je Fakulta informatiky (nikoliv centrální Ústav výpočetní techniky). S návrhy a problémy se lze obracet přímo na vývojový tým IS (isna@muni.cz), ale vhodnější je to prostřednictvím is-techničky (viz dále), CIT (ing. Kubík) nebo proděkana pro IT.

Přímo na FF působí také IS-technička Jana Neubertová, se kterou můžete konzultovat problémy spojené s IS, žádat ji o zaučení do agend IS, které ještě neovládáte, apod. IS-technička připravila řadu návodů pro práci v IS, mj. také časový přehled všech povinností vyučujícího spojených s IS.

Podrobnou nápovědu ke všem funkcím najdete v samotném IS. Vstup do IS: Veřejná část  Autentizovaná část (tzv. Osobní administrativa)

Systém INET

Některé agendy, zejména ekonomické, jsou na MU vedeny v systému INET. Tam lze sledovat čerpání své dovolené, platovou historii, výplatní lístek a další osobní agendy. INET pro vás bude zvláště aktuální v případě, že se stanete správcem některé ekonomické zakázky (např. grantu či jiného samostatného dílčího rozpočtu). Při vzniku zakázky je vám automaticky zřízena její evidence v INET, dostupná z vaší hlavní stránky. Ta vám umožní pohodlně sledovat čerpání prostředků pro danou zakázku.

INET pro některé účely užívá vlastní číslování zaměstnanců, tzv. osobní identifikační číslo MU, odlišné od UČO, s nímž se setkáte běžněji.

Zveřejňování informací o lidech na MU (načerpaných z IS, případně z INET) se děje jednak přímo v IS (v jeho veřejné části), jednak na tyto informace odkazují WWW stránky univerzity, případně i stránky fakultní (o jejich vzájemném vztahu viz sekce WWW).

Vstup do INET

Učitelská karta (ITIC)

MU vydává všem učitelům mezinárodní kartu ITIC, která slouží současně jako elektronický průkaz k několika agendám (obědy, knihovna FF, kopírování, odmykání některých dveří a kateder, vstup do budovy rektorátu MU). Její vydání proběhne automaticky při přijetí nového vyučujícího, neučitelským pracovníkům je místo ní vydána zaměstnanecká elektronická karta. V případě ITIC se nový zaměstnanec musí dostavit na Ústav výpočetní techniky a nechat se vyfotografovat; fotografie se současně použije v osobním profilu v Informačním systému MU.

Pro aktivaci některých možností karty je nutno se obrátit na příslušného správce. Jsou to:

 • odemykání dveří (přístup do učeben nebo do stolů s výpočetní a prezentační technikou) – ing. Kubík nebo vedoucí CIT; informace o aktuálním nastavení svých přístupových práv najdete v IS pod odkazem Skupiny; více viz oddíl Přístup do učeben a budov
 • knihovna FF – karta funguje automaticky (jen identifikuje čtenáře; pro přístup do katalogu se užívá sekundární heslo IS); lze ji použíít i pro automatické půjčování (stroj ve vestibulu) – podrobnosti na této stránce ÚK
 • obědy – kancelář či pokladna kterékoliv menzy
 • kopírování – viz dále oddíl Tisk, kopírování
 • vstup do budovy rektorátu MU – funguje automaticky

E-mail

1. Schránka na mail.muni.cz

Každému studentu i pracovníkovi MU se automaticky zřizuje "povinná" adresa ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tu také najde ten, kdo si vás vyhledá na oficiálních stránkách MU nebo v IS.

Tuto adresu můžete používat i jako svou jedinou poštovní schránku, má však některá omezení (zejména pokud jde o práci s přílohami). Proto je vhodnější si založit ještě schránku další. Schránku na mail.muni.cz je však v každém případě velmi důležité sledovat, protože je na ni zasílána úřední pošta MU; nejlepší postup je přesměrovat si poštu z mail.muni.cz do té schránky, kterou pravidelně používáte. Můžete to přímo udělat na této stránce (budete požádáni o přístupové heslo do IS).

Místo UČO může být v univerzitní adrese použit alias, který si můžete nastavit zde (budete požádáni o přístupové heslo do IS).

2. Schránka phil.muni.cz, případně další schránky

Fakultní poštovní server nabízí možnost zřízení schránky s adresou jméno @phil.muni.cz. Pro učitele ji doporučujeme jako základní schránku.

Poznámky:
(1) Jiná adresa ji může plnohodnotně nahradit jen tehdy, je-li učitel například současně zástupcem nebo pracovníkem jiné respektované instituce a užívá její e-mail, případně má vlastní doménu apod. V zásadě lze sice jako hlavní schránku zvolit i schránku na libovolném veřejném poštovním serveru, tam však nikdo negarantuje vaši identitu (schránku s vaším jménem si může na takovém serveru založit kdokoliv!) a pošta z ní odeslaná proto může být vnímána jako problematická.
(2) I studenti dostávají z tohoto důvodu doporučení, aby pro oficiální komunikaci s fakultou používali fakultní adresu nebo mail.muni.cz. Učitelé mohou sami zvážit, nakolik na tom vůči studentům budou trvat. Úplné odmítání studentských mailů z jiných adres je snad poněkud krajní přístup, ale pro oficiální komunikaci je tento požadavek vhodný.
(3) Právě se zmíněnou identifikací odesilatele souvisí to, že se pro zřízení fakultního poštovního účtu musíte osobně dostavit na CIT (viz Kde nás najdete), a to v podstatě kdykoliv v běžných hodinách pracovního dne.
(4) Přihlašovací jméno (login) si na serveru můžete vybrat téměř libovolně, pokud nebylo ještě obsazeno, zpravidla se volí příjmení nebo se od příjmení odvozuje, systém jenom všechny ochudí o diakritiku. Je také možné si již při zřizování účtu nechat zřídit alias poskytující vhodnější formát adresy pro kontakt (například Jiri.Peterka@phil.muni.cz místo peter@phil.muni.cz).

Výhody fakultního poštovního účtu:

 • rychlý a spolehlivý přístup (velmi rychlý zejména v rámci akademické sítě)
 • dostatek prostoru, zálohování
 • antivirová ochrana, filtrování spamu
 • k vašim dopisům není připojována reklama

Za nevýhodu lze snad považovat změnu adresy, pokud jste e-mail užívali již před příchodem na FF, a její zánik po opuštění školy (lze se však domluvit na zachování adresy po omezenou dobu nebo na přesměrování pošty).

Můžete samozřejmě užívat paralelně více adres. V každém případě dbejte, abyste tu, kterou budete používat pro školní účely, pravidelně četli a aby byla funkční a nepřeplněná.

3. Aliasy a skupinové adresy

V odůvodněných případech vám CIT na požádání zřídí i úřední alias (například vedouci_neceho@phil.muni.cz místo novak@phil.muni.cz) nebo skupinovou adresu (například resitele_grantu_GACR123@phil.muni.cz nasměrovanou na několik příjemců; na rozdíl od hromadné adresy, kterou si zřídíte sami ve svém poštovním programu, ji může použít kdokoliv a odkudkoliv).
Aliasy a skupinové adresy zřízené na FF

4. Automatická odpověď v nepřítomnosti

Chcete-li, aby vaše fakultní pošta v době vaší nepřítomnosti sám posílal odpověď na došlé e-maily, požádejte o to e-mailem na adresu root<AT>phil.muni.cz. Uveďte text zprávy, která se má posílat, a datum, odkdy má být služba aktivní.

Pokud jste se někde přihlásili k odběru informací, novinek apod. nebo do tzv. konferencí rozesílaných automatizovaným způsobem (listservery), je vhodné tyto adresy z automatických odpovědí vyloučit – tyto adresy uveďte v mailu, jímž žádáte o zřízení automatické odpovědi v nepřítomnosti.

Zrušení služby si po návratu vyžádejte na téže adrese.

5. Elektronický podpis

Jedinou právně plnohodnotnou odpovědí na již zmíněnou otázku autenticity e-mailového dopisu je elektronický podpis. Jde o poměrně složitý postup předpokládající registraci osoby u nezávislé instituce, tzv. certifikační autority.

FF zatím elektronický podpis u odesílaných dokumentů nevyužívá. Pokud se stanete adresátem elektronicky podepsaného dokumentu, můžete si buď jeho autenticitu ověřit jinými prostředky (telefon apod.), nebo se obrátit o pomoc s jeho ověřením na CIT.

Prezentace při výuce, speciální učebny

Řada tzv. multimediálních učeben je vybavena technikou pro prezentaci z PC, videa, DVD i vizualizéry pro promítání přímo z pevných předloh, například z knihy.

Kromě toho jsou na FF k dispozici speciální učebny pro různé účely:

- počítačové učebny L11 (30 studentských PC), G02 (20 studentských PC + sluchátka) a B2.33 (40 studentských PC + sluchátka) pro výuku a testování

- jazyková učebna G21 s 20 PC vybavená sluchátky; speciální systém pro podporu výuky jazyků, fonetiky a tlumočení bude nahrazen novým do jarního semestru 2014.

Pro používání techniky je třeba absolvovat instruktáž, kterou pořádá CIT před začátkem každého semestru. Pokyny pro jednotlivé učebny najdete v návodech CIT.

Přístup do učeben. Většinou jsou buď dveře do učebny nebo katedra s technikou opatřeny elektromagnetickým zámkem a otevírány pomocí karty ITIC (ve zbývajících případech jsou dveře trvale zamčeny, klíče a karty mají jednotlivé ústavy, pro externisty se vydávají na vrátnici). Přístup nastavuje CIT předem podle rozvrhu pro dané období, přesto je vhodné, aby se vyučující sami včas přesvědčili, zda do dané učebny resp. katedry s technikou mají přístup. Více viz oddíl Přístup do učeben a budov.

Přihlašování. K počítači v učebně se učitel po příchodu přihlásí pomocí UČO (nebo přezdívky) a sekundárního hesla IS MU; přihlašuje se do domény UCN. Pokud se nemůžete přihlásit, nejčastější chyby jsou špatně zadané heslo (česká/anglická klávesnice, CapsLock), neexistující sekundární heslo (lze nastavit na https://is.muni.cz/auth/system/heslo.pl) nebo špatná doména.

Pro přihlášení v učebnách s touto centrální autorizací musí mít vyučující, včetně externích, aktivní pracovní vztah k univerzitě (pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti). Přístup k učitelským počítačům je pracovníkovi zřízen do dvou pracovních dnů od zavedení smlouvy či dohody do personálního systému. Dohody do systému zadává paní Marta Petrasová; tu je nutné na to, že pracovník potřebuje přístup k počítači v MM učebnách, výslovně upozornit.

Potřebuje-li přístup k počítači externí pracovník, který nemá pracovněprávní vztah k fakultě/univerzitě (a není v jeho případě možné či účelné takový vztah vytvářet), může mu být na žádost vedoucího nebo sekretářky hostitelského ústavu FF vytvořen dočasný uživatelský účet, který ho na omezenou dobu oprávní k přístupu k počítačům v multimediálních učebnách (příp. k bezdrátové síti a dalším službám). Žádosti adresujte CIT e-mailem cit@phil.muni.cz, telefonicky (54949 1507) nebo při osobní návštěvě. Vygenerované přihlašovací údaje je nutné vyzvednout osobně.

Po přihlášení. [Pro náročnější uživatele; jinak lze vynechat.] Po přihlášení do domény UCN (viz výše) získáte přístup k své vlastní virtuální ploše, která bude stejná, ať ji užíváte na kterémkoliv počítači zapojeném do infrastruktury studentských počítačů MU (sem patří jak počítače ve veřejných studovnách MU, které můžete rovněž používat, tak počítače učitelské). K dispozici máte také vlastní virtuální disky (disk R určený na data; ta vám zde zůstanou trvale).

Z jiných počítačů, třeba z práce či z domova, lze k těmto prostředkům přistupovat pomocí služeb terminálového serveru UCN. Tak si můžete například připravit materiály pro výuku nebo přenést domů to, co jste si v hodině uložili – stačí za tím účelem při inicializaci spojení zaškrtnout lokální diskové jednotky, které chcete mít po připojení k terminálovému serveru k dispozici (viz výše návod terminálového serveru).

Technické problémy. Rozvoj a pořizování této techniky postupovaly velmi rychle. Všechny školy za to zaplatily tím, že učebny nejsou vybaveny stejně a nemají jednotné (a někdy ani příliš praktické) ovládání, což může vést k nepříjemným zkušenostem. Na FF se snažíme postupně zavádět systém co nejjednotnějšího a jednoduchého ovládání (učitel volí jen typ prezentace – DVD, video, počítač – na centrálním panelu a neužívá vůbec ovládací prvky jednotlivých zařízení). Jeden takový systém je ve všech učebnách v budovách K a L (Veveří), druhý od r. 2010 v šesti učebnách v budově G. Další budou následovat podle finančních možností (systém je poměrně drahý) a provozních zkušeností.

CIT zřídil trvalou servisní službu na tel. čísle [54949 1542], která je přítomna až do 20.00 (během období výuky) a pomůže vám problémy v hodině odstranit. Číslo na tuto službu bude k dispozici ve všech multimediálních pracovnách. Lze ovšem použít i jiné způsoby ohlášení problému ("studentský posel", telefonní linky na technika v budově aj.).

Doporučujeme dodržovat tyto zásady:

 1. Seznamte se s obsluhou učebny předem, nikoliv až v hodině. Využijte pravidelných školení CIT (zve na ně e-mailem před každým semestrem).
 2. Obsluhu si předem vyzkoušejte také pokaždé, když jste v dané učebně delší dobu neučili nebo když se chystáte tam užívat jinou techniku než obvykle.
 3. Pokud technika nefunguje podle očekávání, použijte návod k učebně, návod k řešení nejčastějších problémů, nebo volejte službu (viz výše). V žádném případě se nepouštějte do změn zapojení, vysouvání počítačů z katedry apod.
 4. Pokud se při výuce vyskytly potíže nebo máte návrhy na zlepšení služeb, najděte si chvilku a hlaste je CIT. Jestliže se o problému nedozví, nemůže jej řešit.
 5. Při odchodu nechávejte základní techniku (počítač, projektor) zapnutou, pokud následuje další výuka. Pokud si tím však nejste jisti, raději vše vypněte.
  To je důležité zejména u datového projektoru. Projektor se nesmí vypínat například vytažením ze zásuvky či vypnutím pojistek, protože po zhasnutí lampy musí ještě chvíli běžet větrák chlazení; to je nezbytné, jinak se zničí lampa v ceně přes 10 tisíc Kč. Máte-li s vypnutím potíže, zavolejte pomoc.
 6. Potřebujete-li při hodině něco mimořádného, domluvte se předem s pracovníky CIT. Jsou možné i individuální konzultace, vyzkoušení techniky, přítomnost technika na začátku hodiny atp. – pochopitelně v rámci možností CIT. Vždy je lepší domluva a pomoc předem než odstraňování vzniklých problémů a závad.

E-learning

Elektronická podpora výuky (e-learning) je využívána na různých ústavech a katedrách v různé míře. Plně elektronické kurzy, kde je kontakt s vyučujícím omezen výhradně na elektronickou formu, jsou vzácností a počítá se s nimi spíše pro kombinované (dálkové) studium, ale e-learning je běžně využíván pro poskytování studijních materiálů, odevzdávání úkolů, ankety a testy a pro komunikaci mezi účastníky kurzů.

Na FF jsou v současnosti využívány dva systémy pro elektronickou podporu výuky. Pro vyučující i studenty z toho mohou plynout některé drobné obtíže, jsou pro to však dobré důvody. Stručně lze situaci shrnout takto:

 • Fakultní systém Elf: vznikl historicky dříve, je v něm v současnosti více kurzů. Je založen na mezinárodně rozšířeném systému Moodle. K přístupu do něj slouží sekundární heslo z IS.
  Vstup do fakultního e-learningu a další informace: elf.phil.muni.cz
  El·dům – české sídlo e-learningu na bázi Moodlu
 • Univerzitní systém LMS IS (Learning Management System): oficiální systém MU, vyvíjený jako integrální součást IS MU.
  K jednotlivým e-learningovým aktivitám se dostanete přímo v agendě jednotlivých předmětů nebo přes odkaz ELPORTÁL. Další informace zjistíte v nápovědě nebo ELPORTÁLU.
  EL-portál pro e-learning na bázi LMS IS

V obou systémech platí, že elektronické výukové materiály lze vystavovat také široké veřejnosti. V systému Elf (Moodle) lze takto zveřejnit i kompletní kurz, který pak mohou jiné školy buď přímo užívat na našem serveru, anebo si jej nainstalovat na svém vlastním serveru se systémem Moodle. Více informací o zveřejňování kurzů, materiálů a článků na téma e-learning najdete na uvedených portálech e-learningu.

WWW stránky

Informace ze svého pracoviště můžete hledat – a také zveřejňovat – na stránkách univerzity (http://www.muni.cz/), fakulty (http://www.phil.muni.cz/) a na stránkách svého ústavu/katedry/semináře.

Je důležité si uvědomit, že stránky existují často dvojí: stránky MU spravované na úrovni univerzity, a vlastní stránky fakulty či pracoviště. Univerzitní stránky čerpají z oficiálních databází. Jejich aktualizace nastane proto většinou automaticky (např. při personální změně, získání grantu, vydání publikace apod.); jinak si lze změnu v jejich obsahu vyžádat od jejich správců, nejlépe prostřednictvím CIT nebo proděkana pro IT.

Fakultní a ústavní stránky (portály) mohou navíc obsahovat libovolné další informace – zprávy o dění na ústavu, novinky a zajímavosti z oboru atd.

Fakultní stránky v systému Plone technicky spravuje CIT, obsah vytvářejí příslušní pracovníci jednotlivých oddělení děkanátu. Novinky zobrazované v sekci Aktuálně budou po zaškolení moci přímo vkládat pověření pracovníci z každého ústavu.
Fakulta kromě toho nabízí možnost vést v systému Plone stránky jednotlivých ústavů/kateder. Ty se pak nemusí starat o technickou správu svého webu, výhodou je také jednotná struktura stránek a tím i snazší orientace pro uživatele. Editace obsahu zůstává věcí ústavů, mohou však počítat s podporou a pomocí CIT. Stránky v systému Plone se editují přímo pomocí online editoru; i když je ovládání značně intuitivní, pro dobrou funkci je třeba minimální zaškolení, které nabízí pravidelně CIT.

U starších stránek mimo systém Plone (html, php, vlastní redakční systémy) ústavy samy zajišťují jak technickou, tak obsahovou údržbu a aktualizaci; příslušný správce stránek nebo osoba zodpovědná za obsah je na stránkách obvykle uvedena, jinak lze tento údaj zjistit na příslušném ústavu.

Uvítáme každé upozornění na nefunkční odkazy na WWW, věcné chyby, rozpory se skutečností a podobně. Obracejte se s nimi na správce jednotlivých stránek nebo na níže uvedené kontaktní adresy.

Osobní stránky. Fakultní server můžete také využít pro vytvoření svých vlastních www stránek; pro klasické html stránky najdete návod zde, s touto možností se však do budoucna natrvalo nepočítá. V systému Plone lze vytvořit stránky pro každého člena ústavu (který se stane také "členem portálu"), stránku pak lze přímo a snadno editovat. O její vytvoření je třeba požádat ústavního správce portálu nebo CIT.

Pojistky a výpadky proudu

 1. Pokud zažijete výpadek proudu, pamatujte, že dávný zvyk "přecvakávat" celou řadu pojistek může být velmi drahý (viz bod o multimediální technice) a je také krajně bezohledný ke kolegům, kterým zrušíte výuku či rozdělanou práci. U nových typů pojistek zůstane vypadlý jistič v dolní poloze a lze ho tak snadno určit. Ostatní jističe nepřepínejte! (I u starých bakelitových jističů poznáte vypadlý jistič podle vystouplého malého obdélníčku v dolní části jističe.)
 2. Pokud jistič nelze zapnout, může to být tím, že nezvládá současný náběh většího počtu počítačů (na odběru se v první chvíli podílejí i počítače vypnuté). Někdy je nutné část počítačů odpojit (vytáhnout ze zásuvky), jistič zapnout a pak teprve postupně připojovat počítače.
  Pokud se problém opakuje, informujte správce budov – lze ho řešit náhradou jističe za jiný typ.
 3. Pokud si nejste jisti, raději při výpadku vždy zavolejte správu budov, případně CIT.  

Přístup k počítačům a k síti

Vedle počítačů ve svých pracovnách mohou zaměstnanci FF používat:

 • v areálu MU přenosné počítače, doma své vlastní počítače – obojí lze připojit do univerzitní sítě tak, že jsou považovány za její součást. Slouží k tomu služba VPN (virtuální univerzitní síť), o jejích výhodách i postupu viz další bod
 • pro prezentaci při výuce učitelské počítače v učebnách, viz Prezentace při výuce
 • počítače v knihovně – lze se přihlásit sekundárním heslem IS (stejným jako pro čtení pošty nebo přístup do Elfu)
 • počítače ve veřejných studentských pracovnách; přihlášení pomocí UČO a sekundárního hesla by mělo fungovat po celé MU. Informace o kapacitách a rozmístění studentských pracoven najdete v Úvodu do IT pro studenty nebo na stránkách CIT.

Zodpovědnost za stav SW na počítači

Stolní počítače na FF byly během roku 2012-13 převedeny do nového režimu. Operační systém i základní programy jsou na ně instalovány dálkově, uživatel se přihlašuje pomocí UČO a sekundárního hesla. O případnou instalaci jiného softwaru, než který je součástí instalace, je obvykle nutné požádat CIT, protože uživatel nemá na počítači nastavenu možost této instalace. Pro některé běžně užívané programy je však vlastní instalace umožněna. Informace poskytne opět CIT, nejvýhodnější je využít kontaktního formuláře.

Notebooky: Pokud máte ve své správě notebook, zodpovídáte za jeho stav po stránce bezpečnosti. Pokud si nejste jisti, informujte se v návodech CIT nebo přímo u jeho pracovníků, případně u poučených kolegů. Následuje velmi hrubý přehled:

 • Aktualizace (update) operačního systému a aplikací. Je naprosto nezbytné pravidelně kontrolovat a provádět aktualizace odstraňující bezpečnostní i jiné chyby používaných operačních systémů (Windows) a aplikací (MS Office [tj. např. Word, Excel, PowerPoint], Open Office, internetové prohlížeče [např. Internet Explorer, Firefox, Opera], poštovní a komunikační klienti [např. Thunderbird, ICQ, Skype], aplikace pro přehrávání zvukových souborů či videa aj.
  Pro produkty firmy Microsoft je nejlépe použít nástroj "Automatické aktualizace" nastavený na doporučený režim "Automaticky"; aplikace jiných dodavatelů často používají podobné systémy kontroly a instalace aktualizací. V případě problémů či nejasností se obraťte na CIT.
 • Antivirový program: viz návod na stránkách CIT.

Připojení notebooku

Síťovým kabelem. V Ústřední knihovně se lze snadno připojit běžným síťovým kabelem. Postup najdete na stránkách ÚK nebo CIT o síti. Také v posluchárnách je většinou pro notebook učitele vyveden samostatný kabel.

Bezdrátová síť EDUROAM: Eduroam je společný projekt evropských univerzit, které si navzájem "vyměňují" přihlašovací služby. Student nebo zaměstnanec kterékoli univerzity se tak může plnohodnotně připojit k bezdrátové síti na jiné univerzitě (ale také například v knihovnách apod, viz MZK), aniž musí podnikat jakékoli administrativní nebo technické kroky. Je jen třeba provést správně první nastavení, které je poněkud složitější než u obyčejné bezdrátové sítě; pak se budete moci volně pohybovat mezi částmi MU i všech dalších univerzit, které již Eduroam zavedly. Na FF je dostupný na všech místech pokrytých signálem bezdrátové sítě, většinou souběžně s dalšími bezdrátovými sítěmi (MUNI, příp. WiFFi). Postup nastavení je přehledně popsán na stránkách eduroam.muni.cz.

Bezdrátová síť MUNI: doporučuje se používat přednostně progresívní řešení Eduroam (viz výše). Lze však použít také wi-fi síť MUNI, dostupnou na FF i v jiných areálech MU. Vyžaduje méně specifické nastavení. Samotné připojení je bez hesla, při pokusu o přístup na libovolný web pak budete vyzváni k zadání UČO a sekundárního hesla.

Připojení pro hosty s vlastními notebooky: Pro hosty z akademické sféry je ideálním řešením Eduroam. Pokud jej využívají na domovské instituci, není třeba podnikat další kroky a měli by mít u nás přístup k internetu zajištěn. V praxi je všek vhodné, pokud hosty z jiné univerzity očekáváte, se předem ujistit, že Eduroam skutečně užívají a mají ho na svém notebooku správně nastaven: podle našich zkušeností o něm na řadě univerzit vědí jen pracovníci IT, kdežto učitelé ještě užívají starší typy sítě.

Čekáte-li hosty z jiných typů institucí, je třeba se předem spojit s CIT a vyžádat si zřízení časově omezených hostovských účtů a hesel. Těmi se pak hosté budou hlásit k síti MUNI (GuestID vloží místo UČO).

Poznámka k VPN na notebooku: přihlášení pomocí UČO již samo identifikuje uživatele jako zaměstnance či studenta MU, takže získá přímo přístup ke službám vyhrazeným jen pro uživatele z MU (placené databáze apod.). Pro většinu účelů tak již není třeba používat VPN (viz níže); pro některé specifické služby (připojování disků, vzdálené plochy apod.) to však přesto může být nezbytné.

Podrobnosti jsou uvedeny na přehledové stránce CIT, podrobný popis nastavení na stránkách vpn.muni.cz.

VPN – Virtual Private Network

Virtuální síť Masarykovy univerzity umožňuje "uznat" libovolný počítač oprávněné osoby (notebook, domácí PC) za součást sítě MU. Hlavní využití tedy má při připojování z domácího počítače. VPN si můžeme představit jako jakousi nadstavbu nad běžným síťovým připojením. Po připojení přes VPN získáme například

 • přístup k informačním zdrojům, které má MU předplaceny (databáze textů, odborných článků apod.)
 • možnost připojování disků
 • správnou funkci některých aplikací a služeb omezených jen na MU nebo FF (např. fakultní Wiki)
 • zvýšení bezpečnosti vašeho síťového provozu

VPN je třeba na počítač nejprve nainstalovat (viz další odstavec). Při dalších užitích už ji jen spustíme poklepáním na ikonu OpenVPN, objeví se ikona programu vpravo dole na liště Windows. Tu otevřeme pravým tlačítkem myši, zvolíme Connect a zadáme UČO a sekundární heslo. Tím je počítač plnohodnotně připojen jako počítač sítě MU. Odpojit jej lze opět přes ikonu na liště.

Pokud ještě OpenVPN na notebooku nemáte (platí i pro uživatele předchozí verze do roku 2012), musíte ji předem instalovat. Návod pro Windows najdete zde, širší výklad o VPN serveru MU pak zde. V pokusném provozu je již i verze pro OS Android, poučení tamtéž.

Tisk, kopírování

Tisk, kopírování a skenování si obvykle zajišťují ústavy na vlastních zařízeních a hradí jejich spotřební materiál. Kromě toho je v provozu systém fakultních kopírek určených zaměstnancům, informace znají sekretářky pracovišť.

Pro studenty je v provozu tisk a kopírování na strojích zapojených do systému SafeQ; nic ale nebrání tomu, aby si učitel nechal kartu ITIC "nabít" (z grantu či z prostředků ústavu to lze provést po domluvě s pokladnou ekonomického oddělení, vlastními penězi pak na pokladně nebo v automatu) a pak ji používal na všech veřejných kopírkách – hodí se to například v ÚK. Stručné shrnutí funkce systému najdete ve studentském návodu, podrobnosti k tiskovému systému na samostatné stránce.

Přístup do učeben a budov

Přístup do některých budov a učeben je – v rámci organizačního řádu – volný; do jiných (hlavně do učeben, které jsou vybaveny multimediální technikou, obsahují sbírky a pod., či do seminárních a jiných pracoven) je omezen, a to buď klíči dostupnými na vrátnici, nebo přístupovým systémem (elektromagnetické zámky se snímačem čipových karet [ISIC, ITIC, zaměstnanecké karty]). U těch se přístupová práva do jednotlivých prostor řídí pomocí seznamů osob, uložených a spravovaných v IS MU. Pro vstup je pak nutno použít platnou čipovou kartu.

K nastavení povolení přístupu do daných prostor jsou většinou používány tzv. plnicí funkce IS MU, které automaticky vybírají osoby v IS MU podle zadaných kritérií. Obvykle jde o osoby, které v daných prostorách pracují nebo vyučují.

Např. v budově N (a učebnách v budově N) jsou to jednak učitelé předmětů FF vyučovaných v učebnách v budově N, dále pak studenti mající v aktuálním období zapsán nebo zaregistrován aspoň jeden z předmětů vyučovaných v učebnách v budově N.

Pokud je z nějakého důvodu třeba nastavit práva jinak, obraťte se na CIT (ing. Z. Kubík nebo vedoucí CIT). V některých případech k tomu může být potřebná autorizace příslušným vedoucím pracovníkem.

Přehled aktuálního nastavení svých přístupových práv najdete v IS pod odkazem Skupiny.

Další služby

Služeb spojených s informačními technologiemi stále přibývá a dochází k jejich rychlým změnám. Následující přehled shrnuje některé z nich a bude postupně doplňován. Uvítáme informace o vašich potřebách i upozornění na případy, kdy naše návody zůstávají pozadu za realitou.

 • knihovní katalogy: veškerý knižní fond Ústřední knihovny je elektronicky katalogizován; zatímco dříve měla řada ústavů FF vlastní pobočkové knihovny, dnes je jich již jen několik, i když některé jsou velmi rozsáhlé (například knihovna Historického ústavu). I jejich fond bude v blízké době doplněn do jednotného elektronického katalogu.
  Podrobnosti a vstup do katalogu najdete na stránkách ÚK
 • elektronické databáze: MU i FF předplácí a smluvně zajišťuje přístup k řadě placených elektronických zdrojů (odborných článků, bibliografií, plných textů literárních děl apod.). Přehled elektronických informačních zdrojů MU.
 • skenování: skener lze použít v 1. patře Ústřední knihovny, navíc skenování umožňují i některé nové kombinované tiskárny/kopírky
 • objednávání obědů v menzách: kreditní systém na kartu ITIC; pro objednávání přes internet potřebujete přístupové číslo a heslo, které si můžete vyžádat v kterékoli menze. Objednávat pak lze na https://kredit.skm.muni.cz/WebKredit/. Bližší informace na stránkách Správy kolejí a menz
 • možnosti stravování mimo menzy:  CIT udržuje přehled restaurací v okolí, mnohé včetně aktuálního jídelníčku
 • připojování disků: "kus" disku na fakultním serveru Mrakoplas si lze z kteréhokoliv počítače "připojit" tak, že se chová jako běžný disk vašeho PC, a ukládat si na něj data, ke kterým se pak snadno dostanete z jiného počítače, například z domova. Předpokladem je mít na serveru Mrakoplas zřízen účet. Máte-li o tuto službu zájem, informujte se v CIT
 • počítačová sazba:  při CIT působí DTP pracoviště, které zajišťuje sazbu pravidelných řad Sborníku prací FF brněnské univerzity, vědeckých spisů FF a dalších publikací podle edičních plánů
 • foto a video:  jako součást CIT působí také foto a videodokumentační pracoviště, jehož služeb můžete využít
 • CD-ROM server (http://www.ics.muni.cz/services/cdrom/) byla služba ÚVT MU nabízející zpřístupnění dat z CD ROM pro větší počet uživatelů na MU. FF ji využívala např. na zpřístupnění slovníku Oxford English Dictionary a některých knihovních zdrojů. Podle vyjádření ÚVT bylo "vzhledem k orientaci na online poskytované informační zdroje a k technologickému zastarání technologie Ultra*Net ... poskytování této služby ukončeno. Pokud máte dále zájem o podobnou službu napište nám na cdrom@muni.cz"

Nákupy techniky (hardwaru)

Síťovou infrastrukturu, rozsáhlejší celky (učebny) a náročnější specializované technologie zajišťuje ze svého rozpočtu nebo z grantů fakulta nebo přímo MU. Pokud vznikne potřeba nové technologie nebo speciálního zařízení na některém ústavu, je vhodné se poradit s CIT nebo s proděkanem pro IT.
Nákup PC a dalšího základního vybavení pro učitele je obvykle věcí ústavů/kateder, které je financují ze svého rozpočtu nebo z grantů. Nákup se řídí pravidly MU, která znají vedoucí a sekretariát ústavů. Vzhledem k povinnosti vypisovat na dodávku techniky soutěž v rámci DNS MU je nutné počítat s jistým časem, který celá procedura vyžaduje.
CIT je připraven na požádání pomoci se specifikací techniky či  volbou vhodného řešení a poskytnout konzultace. Nezbytná je takováto porada tehdy, pokud nákup předpokládá zásah do topologie sítě, obsahuje síťové prvky nebo klade speciální nároky na síťové připojení (např. zvýšení počtu síťově připojených počítačů apod.). Často je taková konzultace vhodná i z důvodů softwarových, viz další bod.

Vcelku lze tedy doporučit při nákupu tento postup:

 1. ujasnit si potřeby, požadavky a finanční možnosti,
 2. případně se samostatně informovat o možnostech a cenách,
 3. konzultovat koncepci řešení s CIT,
 4. podle potřeby konzultovat s ekonomickým oddělením formální náležitosti nákupu (DNS a jiné předpisy o výběru dodavatele, "druh" finančních prostředků, číslo zakázky...)

 Na FF jsou používány téměř výhradně počítače platformy PC (klony IBM); počítače Apple Macintosh nemůže CIT podporovat ani zajišťovat jejich bezpečnost.

Nákupy softwaru a SW řešení

1. Software pro jednotlivé počítače

Operační systém: Při nákupu počítače se automaticky nakupuje také operační systém Windows, takže jeho cena je součástí ceny PC.

 • Lze však provozovat i operační systém Linux, a bude-li na daném počítači užíván výhradně, lze od nákupu Windows upustit. Pro potřeby kontroly legálnosti SW je vhodné si tyto případy výslovně evidovat.
 • V případě, že na stávajícím počítači provádíme upgrade (přechod na vyšší verzi Windows, obvykle z bezpečnostních důvodů), řeší se úhrada za upgrade v rámci smlouvy Select, viz další bod.

Ostatní produkty Microsoft: MU má s firmou uzavřenu smlouvu Select, která je založena na souhrnné platbě za počet licencí podle počtu nainstalovaných programů/součástí. SW vám tedy mohou nainstalovat pracovníci CIT a současně provedou záznam o "odběru" daného programu (např. MS Word, celého MS Office apod.); při pravidelném zúčtování je pak příslušný díl přeúčtován k tíži pracoviště/zakázky. Upozorňujeme, že v případě smlouvy Select nejde o hromadnou "site licence", která by se vztahovala na neomezený počet instalací.

Antivirové programy: Používání doporučených antivirových programů (ESET NOD32, F-Secure, případně AVG) je nutnou podmínkou pro připojení PC či notebooku do fakultní sítě. 

Jiné programy: FF má zakoupeny hromadné licence na některé produkty, proto je před nákupem SW třeba se poradit s CIT. Ostatní SW nakupují pracoviště sama, CIT k tomu opět nabízí konzultace nebo možnost zprostředkování. Zodpovědnost za to, že na počítačích na pracovišti není provozován nelegální software, je na uživatelích jednotlivých PC a na vedoucích pracovišť (s tím, že pro nejběžnější programy firmy Microsoft nemusí pracoviště řešit jeho evidenci, pokud všechny instalace provádějí prostřednictvím CIT).
V současné době připravuje MU jednotný systém evidence a ověřování legálnosti SW.

2. Síťová řešení, vlastní servery apod.

Služby serverů FF MU (včetně WWW stránek) spolu s dalšími službami poskytovanými na MU uspokojí většinu běžných potřeb ústavů. S CIT se lze domluvit na založení samostatného tematického portálu (URL neboli adresa portálu přitom může být i zcela jiná, nespojená s fakultou, například www.cokoliv.eu), lze využít služby dokumentového serveru IS (úschova velkého objemu dat) nebo systému DSpace zaváděného nově na ÚVT (elektronická digitální knihovna včetně správy metadat).

Pokud některý ústav přesto zjistí, že mu tyto služby nevyhovují, a volí samostatný postup (objednávka SW řešení od externí firmy, instalace prostředků pro správu aktivního obsahu, pořízení vlastního serveru či specializované učebny apod.), je nezbytné jej předem konzultovat s CIT. Některá řešení, často právě ta jednodušší a tím lákavá, představují v prostředí rozsáhlé sítě nepřijatelné riziko. Pokud si pracoviště doporučení CIT nevyžádá nebo je nebude respektovat, přebírá na sebe jednak zodpovědnost za případné ohrožení ostatních (např. průniky hackerů), jednak mu CIT z kapacitních důvodů nemusí poskytovat plnohodnotnou podporu – například při upgradu systému na serverech či při aplikaci zpřísněných standardů nelze vždy rychle a efektivně upravit velké množství malých různorodých síťových aplikací. Zvolené řešení musí také obsahovat úvahu o dlouhodobé správě a softwarové údržbě.

Některé ústavy ještě provozují vlastní menší redakční systémy. Ukazuje se, že to představuje trvalé bezpečnostní riziko (došlo již k několika úspěšným útokům na tyto stránky). V případě bezpečnostního ohrožení mohou být taková řešení v krajním případě odpojena bez předchozího varování. V budoucnu bude třeba uvažovat o náhradě těchto systémů jiným řešením.

Podpora a pomoc

Podporu v oblasti IT poskytuje Centrum informačních technologií (CIT), sídlící ve 3. poschodí budovy D v areálu A. Nováka; má i detašované pracoviště v 1. poschodí budovy K na Veveří.

Než požádáte o technickou pomoc, je vhodné:

 • přečíst si pozorně zprávy a systémová hlášení, která problém provázejí
 • pročíst si návody a informace na stránkách CIT
 • požádat o pomoc zkušenější kolegy
 • připravit si co nejpřesnější popis problému a okolností, za kterých nastal (datum a čas, jaké připojení, který počítač, co přesně nefunguje, jaká jsou systémová hlášení, zda je stejný problém i z jiného počítače apod.)

Pracovníci CIT se vám budou snažit vyjít vstříc, z kapacitních důvodů však nemohou suplovat funkci opraven soukromých PC, výuku základů výpočetní techniky apod.

Obrátit se můžete také na proděkana pro IT (prodekan.it[AT]phil.muni.cz).
V otázkách administrativy studia se můžete obracet na Studijní oddělení děkanátu FF.
V otázkách fungování IS na IS-techničku, ve věci přístupových práv na ing. Kubíka.

Aktuální problémy (co se chystá nebo dělá)

Pro ilustraci uvádíme přehled problémů, kterými se ve vývoji IT na FF v současnosti zabýváme. Uvítáme vaše názory, tipy na další témata apod.

 • Plone: jednotlivé portály jsou postupně převáděny na nový design.
 • Pokračujeme v digitalizaci SPFFBU a Spisů FF.
 • Instalovali jsme systém pro podporu vydávání elektronických periodik nebo redakční správu tištěných časopisů – viz http://www.phil.muni.cz/journals/. Pokud máte o využití sytému zájem, obraťte se na vedoucího CIT (vedouci-cit@phil.muni.cz, tel. 1507).
 • Zavádíme do multimediálních učeben postupně telefony pro snadné přivolání pomoci servisních techniků CIT (na začátku JS 2011 jsou telefony umístěny ve všech MMU v budovách K, L, N a v části G a J).

 

 


Osobní nástroje