Nacházíte se zde: CIT Počítače IT pro učitele
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

IT pro učitele

spravuje: Jiří RambousekPoslední změna: Pátek 06.05.2016 13:49

Úvodní informace o informačních technologiích na FF MU pro učitele a další zaměstnance

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tato stránka je určena zejména nově příchozím učitelům a zaměstnancům, může ale posloužit i těm, kdo již na FF MU působí déle. Najdete zde stručný přehled všech oblastí využití IT a odkazy na podrobnější návody ke každé z nich. Snažili jsme se spojit hledisko technické s organizačním a poskytnout ty nejzákladnější informace, které se často do specializovaných návodů nedostanou.

K dispozici je i obdobný úvod pro studenty, který představuje informační technologie na FF MU z jejich pohledu.

Níže najdete kontakty na podporu a pomoc, rádi vám poradíme.

Obsah stránky

Obecně
IS MU (Informační systému MU)
INET
ITIC
E-mail
Prezentace při výuce, speciální učebny
E-learning
WWW stránky
Pojistky a výpadky proudu
Přístup k počítačům a k síti
Připojení vlastního notebooku, Eduroam
Virtuální síť MU (VPN)
Tisk, kopírování
Přístup do učeben a budov
Další služby (e-zdroje, skenování, obědy...)
Nákupy techniky (HW)
Nákupy softwaru a SW řešení
Podpora a pomoc
 

Vše od kapajícího kohoutku po nefunkční software!

Jakoukoliv závadu či požadavek na podporu (správa budov, počítače, ELF...) je na FF MU nejvýhodnější nahlásit pomocí jednoduchého online kontaktního formuláře.
 

Tipy a triky, které by vás mohly potěšit

Zde uvádíme některé možnosti využití IT, o kterých možná nevíte a mohly by se vám hodit. Kliknutím můžete přejít přímo na příslušnou pasáž.

 • Připojení notebooků k wifi: na řadě míst na fakultě i na celé MU se lze připojit k univerzitní bezdrátové síti; a nastavíte-li si připojení Eduroam, budete bez dalších formalit připojeni i na řadě univerzit v Evropě (či třeba v MZK). Funguje i pro mobilní telefony.
 • Virtuální síť MU (VPN) zajistí, že se váš domácí počítač považuje za součást sítě MU (např. kvůli přístupu k placeným zdrojům, připojování disků apod.); navíc se tím podstatně zvýší bezpečnost vašeho síťového provozu.
 • Z počítačů v síti MU lze přistupovat k řadě elektronických zdrojů – odborných databází, plných textů článků, knih apod.
 • Přes síť si lze objednávat obědy v menzách.
 • Na síti najdete přehled učeben (počet míst, vybavení, rozvrh), možnost rezervace učeben či přenosného projektoru a další služby na stránce Pro učitele.

Obecně

Zajištění provozu

Provoz počítačů, sítí a dalších informačních technologií na FF MU zajišťuje po koncepční i provozní stránce Centrum informačních technologií FF MU (CIT). CIT sídlí ve 3.NP (nadzemním podlaží) budovy B1, ul. Arna Nováka 1; má i detašovaná pracoviště podpory v budovách K (Veveří 28, 1. poschodí) a G (Gorkého 7, přízemí).
Na úrovni MU poskytuje IT služby Ústav výpočetní techniky.
Za oblast IT zodpovídá na FF MU proděkan pro IT, na úrovni MU je mu nadřízen prorektor pro IT.

Pravidla

Užívání výpočetní techniky a provoz na síti se řídí následujícími směrnicemi rektora:

Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity

Provozní řád počítačových studoven Masarykovy univerzity

Ochrana osobních údajů na Masarykově univerzitě

Připomínky

Budeme rádi, když nás upozorníte na jakékoli nedostatky, nejlépe prosím prostřednictvím formuláře. Zároveň uvítáme i náměty na další vylepšení našich služeb.

Informační systém MU

IS MU je základní nástroj pro administrativu studia na celé MU (na MU byly již například zrušeny indexy). Právě v IS tedy probíhá vypisování a popis kurzů, registrace studentů do nich, evidence výsledků studia, komunikace se studenty apod. IS nabízí i další služby, např. e-learning (viz dále), diskusní fóra a mnoho dalších.

Předpokládá se, že běžnou administrativu svých kurzů si vede každý vyučující sám, proto je nutné se s IS podrobněji seznámit. Jen v ojedinělých případech, např. u některých externích vyučujících, může údaje do IS vkládat sekretářka ústavu nebo jiná osoba, a to podle podkladů, které vyučující dodá.

Přístupová hesla do IS získá každý nový zaměstnanec při nástupu, spolu s tzv. univerzitním číslem osoby (UČO – slouží k jednoznačné identifikaci každého zaměstnance i studenta). Hlavní je tzv. primární heslo pro vstup do Osobní administrativy IS MU (tj. do jeho autentizované, neveřejné části). Kromě něj existuje i heslo sekundární, které slouží k přístupu k některým dalším agendám a službám (ELF, pracovny, učebny atd., viz dále). Obě hesla si co nejdříve změňte (hned po přidělení a pak vždy, když máte podezření, že heslo mohl někdo odpozorovat nebo jinak zjistit; preventivně je to vhodné alespoň jednou ročně) a nikomu je nesdělujte. Odcházíte-li od počítače, kde jste IS používali (zejména mimo svou pracovnu), nezapomeňte se odhlásit (nebo alespoň zavřít všechna okna prohlížeče).

Správcem přístupových práv pro FF MU, s nímž můžete řešit případné problémy, je Ing. Zdeněk Kubík z CIT. Provozovatelem IS je Fakulta informatiky MU (nikoliv centrální Ústav výpočetní techniky). S návrhy a problémy se lze obracet přímo na vývojový tým IS (istech@fi.muni.cz), ale vhodnější je to prostřednictvím is-techničky (viz dále) nebo CIT (Ing. Zdeněk Kubík).

Přímo na FF MU působí IS-technička, se kterou můžete konzultovat problémy spojené s IS, žádat ji o zaučení do agend IS, které ještě neovládáte, apod. IS-technička připravila několik návodů pro práci v IS, mj. také časový přehled všech povinností vyučujícího spojených s IS.

Podrobnou nápovědu ke všem funkcím najdete v samotném IS. Vstup do IS: Veřejná část  Autentizovaná část (tzv. Osobní administrativa)

Systém INET

Některé agendy, zejména ekonomické, jsou na MU vedeny v systému INET. Tam můžete sledovat čerpání své dovolené, platovou historii, výplatní lístek a další osobní agendy. INET pro vás bude zvláště aktuální v případě, že se stanete správcem některé ekonomické zakázky (např. grantu či jiného samostatného dílčího rozpočtu). Při vzniku zakázky je vám automaticky zřízena její evidence v INET, dostupná z vaší hlavní stránky. Ta vám umožní pohodlně sledovat čerpání prostředků pro danou zakázku.

INET pro některé účely užívá vlastní číslování zaměstnanců, tzv. osobní identifikační číslo MU, odlišné od UČO, s nímž se setkáte běžněji.

Zveřejňování informací o lidech na MU (načerpaných z IS, případně z INET) se děje jednak přímo v IS (v jeho veřejné části), jednak na tyto informace odkazují webové stránky univerzity, případně i stránky fakultní (o jejich vzájemném vztahu viz sekce WWW stránky uvedená níže).

Vstup do INET

Učitelská karta (ITIC)/zaměstnanecká karta

MU vydává všem učitelům mezinárodní kartu ITIC, která slouží současně jako elektronický průkaz k několika agendám (obědy, knihovna FF MU, kopírování, odmykání některých dveří a kateder, vstup do budovy rektorátu MU). Její vydání proběhne automaticky při přijetí nového vyučujícího, neučitelským pracovníkům je místo ní vydána zaměstnanecká elektronická karta. Na oba typy karet se musí noví zaměstnanci (učitelští i neučitelští) nechat vyfotografovat na pracovišti Ústavu výpočetní techniky; fotografie se současně použije v osobním profilu v Informačním systému MU.

Pro aktivaci některých možností karty je nutno se obrátit na příslušného správce:

 • Ústřední knihovna FF MU – karta funguje automaticky (jen identifikuje čtenáře; pro přístup do katalogu se užívá sekundární heslo IS); lze ji použíít i pro automatické půjčování (stroj ve vestibulu) – podrobnosti na této stránce Ústřední knihovny FF MU
 • obědy – kancelář či pokladna kterékoliv menzy
 • kopírování – viz dále oddíl Tisk, kopírování, skenování
 • vstup do budovy rektorátu MU – funguje automaticky

E-mail

1. Schránka na mail.muni.cz

Každému studentu i pracovníkovi MU se automaticky zřizuje „povinná“ adresa ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tu také najde ten, kdo si vás vyhledá na oficiálních stránkách MU nebo v IS.

Tuto adresu můžete používat i jako svou jedinou poštovní schránku, má však některá omezení (zejména pokud jde o práci s přílohami). Proto je vhodnější si založit ještě schránku další. Schránku na mail.muni.cz je však v každém případě velmi důležité sledovat, protože je na ni zasílána úřední pošta MU; nejlepší postup je přesměrovat si poštu z mail.muni.cz do té schránky, kterou pravidelně používáte. Můžete to přímo udělat na této stránce (budete požádáni o přístupové heslo do IS).

Místo UČO může být v univerzitní adrese použita přezdívka, kterou si můžete nastavit zde (budete požádáni o přístupové heslo do IS).

2. Schránka phil.muni.cz, případně další schránky

Fakultní poštovní server nabízí možnost zřízení schránky s adresou jméno@phil.muni.cz. Pro učitele ji doporučujeme jako základní schránku.

Poznámky:
(1) Jiná adresa ji může plnohodnotně nahradit jen tehdy, je-li učitel například současně zástupcem nebo pracovníkem jiné respektované instituce a užívá její e-mail, případně má vlastní doménu apod. V zásadě lze sice jako hlavní schránku zvolit i schránku na libovolném veřejném poštovním serveru, tam však nikdo negarantuje vaši identitu (schránku s vaším jménem si může na takovém serveru založit kdokoliv!) a pošta z ní odeslaná proto může být vnímána jako problematická.
(2) I studenti dostávají z tohoto důvodu doporučení, aby pro oficiální komunikaci s fakultou používali fakultní adresu (jméno@phil.muni.cz) nebo mail.muni.cz (UČO@mail.muni.cz). Učitelé mohou sami zvážit, nakolik na tom vůči studentům budou trvat. Úplné odmítání studentských mailů z jiných adres je snad poněkud krajní přístup, ale pro oficiální komunikaci je tento požadavek vhodný.
(3) Fakultní poštovní účet (schránku s adresou jméno@phil.muni.cz) vám na požádání zřídí CIT. Stačí napsat na adresu cit-sys@phil.muni.cz, a to nejlépe z vaší adresy v IS (tzn. UČO@mail.muni.cz), kvůli identifikovatelnosti.
(4) Přihlašovací jméno (login) si na serveru můžete vybrat téměř libovolně, pokud nebylo ještě obsazeno. Zpravidla se volí příjmení nebo se od příjmení odvozuje, systém jenom všechny ochudí o diakritiku. Je také možné si již při zřizování účtu nechat zřídit alias poskytující vhodnější formát adresy pro kontakt (například Jiri.Peterka@phil.muni.cz místo peter@phil.muni.cz).

Výhody fakultního poštovního účtu:

 • rychlý a spolehlivý přístup (velmi rychlý zejména v rámci akademické sítě)
 • dostatek prostoru, zálohování
 • antivirová ochrana, filtrování spamu
 • k vašim dopisům není připojována reklama

Za nevýhodu lze snad považovat změnu adresy, pokud jste e-mail užívali již před příchodem na FF MU, a její zánik po opuštění školy (lze se však domluvit na zachování adresy po omezenou dobu nebo na přesměrování pošty).

Můžete samozřejmě užívat paralelně více adres. V každém případě dbejte, abyste tu, kterou budete používat pro školní účely, pravidelně četli a aby byla funkční a nepřeplněná.

3. Aliasy a skupinové adresy

V odůvodněných případech vám CIT na požádání zřídí i úřední alias (například vedouci_neceho@phil.muni.cz místo novak@phil.muni.cz) nebo skupinovou adresu (například resitele_grantu_GACR123@phil.muni.cz nasměrovanou na několik příjemců; na rozdíl od hromadné adresy, kterou si zřídíte sami ve svém poštovním programu, ji může použít kdokoliv a odkudkoliv).
Aliasy a skupinové adresy zřízené na FF MU

4. Automatická odpověď v nepřítomnosti

Chcete-li, aby vaše fakultní pošta v době vaší nepřítomnosti sama posílala odpověď s informací o vaší nepřítomnosti na doručené e-maily, požádejte o to e-mailem na adresu cit-sys@phil.muni.cz. Uveďte text zprávy, která se má odesílat a uveďte také datum (a čas) začátku i konce období, ve kterém má být automatická odpověď v nepřítomnosti aktivní.
Příklad textu: „V době od 27. 7. do 14. 8. 2015 jsem mimo kancelář. Vaší zprávě se budu věnovat ihned po svém návratu. V naléhavých případech se můžete obrátit na kolegu...“
Příklad zadání období: „od 27. 7. 2015 (06:00) do 14. 8. 2015 (20:00)“.

Upozorňujeme, že systém automaticky odpovídá na adresu každého odesílatele maximálně jednou za týden. To znamená, že systém poprvé odpoví ihned a zapíše si adresu odesílatele a čas odeslání automatické odpovědi. V případě, že ze zapsané adresy přijde nový e-mail, systém před dalším odesláním automatické odpovědi zkontroluje, zda uběhl alespoň jeden týden.

5. Elektronický podpis

Jedinou právně plnohodnotnou odpovědí na již zmíněnou otázku autenticity e-mailového dopisu je elektronický podpis. Jde o poměrně složitý postup předpokládající registraci osoby u nezávislé instituce, tzv. certifikační autority. Elektronický podpis si můžete sami vytvořit prostřednictvím certifikačního úřadu CESNET. Takový elektronický podpis bude určitě vyhovovat v univerzitním prostředí, nemusí však být dostatečný pro komunikaci se státní správou.

FF MU zatím elektronický podpis u odesílaných dokumentů nevyužívá. Pokud se stanete adresátem elektronicky podepsaného dokumentu, můžete si buď jeho autenticitu ověřit jinými prostředky (telefon apod.), nebo se obrátit o pomoc s jeho ověřením na CIT.

Prezentace při výuce, speciální učebny

Řada tzv. multimediálních učeben je vybavena technikou pro prezentaci z PC, videa, DVD i vizualizéry pro promítání přímo z pevných předloh, například z knihy.

Kromě toho jsou na FF MU k dispozici speciální učebny pro různé účely:

- počítačové učebny: L11 (30 studentských PC), G02 (20 studentských PC + sluchátka), G22 (12 studentských PC) a B2.33 (40 studentských PC + sluchátka) pro výuku a testování

- jazyková učebna G21 (20 studentských PC) vybavená sluchátky; speciální systém pro podporu výuky jazyků, fonetiky a tlumočení

Pro používání techniky je třeba absolvovat instruktáž, kterou pořádá CIT před začátkem každého semestru. Pokyny pro jednotlivé učebny najdete v návodech CIT.

Přístup do učeben. Většinou jsou buď dveře do učebny nebo katedra s technikou opatřeny elektromagnetickým zámkem a otvírají se pomocí karty ITIC (ve zbývajících případech jsou dveře trvale zamčeny, klíče a karty mají jednotlivé ústavy, pro externisty se vydávají na vrátnici). Přístup nastavuje CIT předem podle rozvrhu pro dané období, přesto je vhodné, aby se vyučující sami včas přesvědčili, zda do dané učebny resp. katedry s technikou mají přístup. Více viz níže uvedený oddíl Přístup do učeben a budov.

Přihlašování. K počítači v učebně se učitel po příchodu přihlásí pomocí UČO (nebo přezdívky) a sekundárního hesla IS MU; přihlašuje se do domény UCN (v kolonce user name/přihlašovací jméno na úvodní obrazovce musí být uvedeno \\UCN\UČO). Pokud se nemůžete přihlásit, nejčastější chyby jsou špatně zadané heslo (česká/anglická klávesnice, CapsLock), neexistující sekundární heslo (lze nastavit na https://is.muni.cz/auth/system/heslo.pl) nebo špatná doména.

Pro přihlášení v učebnách s touto centrální autorizací musí mít vyučující, včetně externích, aktivní pracovní vztah k univerzitě (pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti). Přístup k učitelským počítačům je pracovníkovi zřízen do dvou pracovních dnů od zavedení smlouvy či dohody do personálního systému. Dohody do systému zadává paní Marta Petrasová; tu je nutné na to, že pracovník potřebuje přístup k počítači v multimediálních učebnách, výslovně upozornit.

Potřebuje-li přístup k počítači externí pracovník, který nemá pracovněprávní vztah k fakultě/univerzitě (a není v jeho případě možné či účelné takový vztah vytvářet), může mu být na žádost vedoucího nebo sekretářky hostitelského ústavu FF MU vytvořen dočasný uživatelský účet, který ho na omezenou dobu oprávní k přístupu k počítačům v multimediálních učebnách (příp. k bezdrátové síti a dalším službám). Žádosti adresujte CIT e-mailem na cit@phil.muni.cz, telefonicky (54949 1507) nebo při osobní návštěvě. Vygenerované přihlašovací údaje je nutné si vyzvednout osobně.

Po přihlášení. [Pro náročnější uživatele; jinak lze vynechat.] Po přihlášení do domény UCN (viz výše) získáte přístup k své vlastní virtuální ploše, která bude stejná, ať ji užíváte na kterémkoliv počítači zapojeném do infrastruktury studentských počítačů MU (sem patří jak počítače ve veřejných studovnách MU, které můžete rovněž používat, tak počítače učitelské). K dispozici máte také vlastní virtuální disky (disk R určený na data; ta vám zde zůstanou trvale).

Z jiných počítačů, třeba z práce či z domova, lze k těmto prostředkům přistupovat pomocí služeb terminálového serveru UCN. Tak si můžete například připravit materiály pro výuku nebo přenést domů to, co jste si v hodině uložili – stačí za tím účelem při inicializaci spojení zaškrtnout lokální diskové jednotky, které chcete mít po připojení k terminálovému serveru k dispozici (viz výše návod terminálového serveru).

Technické problémy. Rozvoj a pořizování této techniky postupovaly velmi rychle. Všechny školy za to zaplatily tím, že učebny nejsou vybaveny stejně a nemají jednotné (a někdy ani příliš praktické) ovládání, což může vést k nepříjemným zkušenostem. Na FF MU se snažíme postupně zavádět systém jednotného a jednoduchého ovládání (učitel volí jen typ prezentace – DVD, video, počítač – na centrálním panelu a neužívá vůbec ovládací prvky jednotlivých zařízení).

CIT zřídil trvalou servisní službu na tel. čísle [54949 1542], která je přítomna až do 20.00 (během období výuky) a pomůže vám problémy v hodině odstranit. Číslo na tuto službu bude k dispozici ve všech multimediálních pracovnách. Lze ovšem použít i jiné způsoby ohlášení problému („studentský posel“, telefonní linky na technika v budově aj.).

Doporučujeme dodržovat tyto zásady:

 1. Seznamte se s obsluhou učebny předem, nikoliv až v hodině. Využijte pravidelných školení CIT (zve na ně e-mailem před každým semestrem).
 2. Obsluhu si předem vyzkoušejte také pokaždé, když jste v dané učebně delší dobu neučili nebo když se chystáte tam užívat jinou techniku než obvykle.
 3. Pokud technika nefunguje podle očekávání, použijte návod k učebně, návod k řešení nejčastějších problémů, nebo volejte službu (viz výše). V žádném případě se nepouštějte do změn zapojení, vysouvání počítačů z katedry apod.
 4. Pokud se při výuce vyskytly potíže nebo máte návrhy na zlepšení služeb, najděte si chvilku a hlaste je CIT. Jestliže se o problému nedozví, nemůže jej řešit.
 5. Při odchodu nechávejte základní techniku (počítač, projektor) zapnutou, pouze jestli následuje další výuka. Pokud si tím však nejste jisti, raději vše vypněte.
  To je důležité zejména u datového projektoru. Projektor se nesmí vypínat například vytažením ze zásuvky či vypnutím pojistek, protože po zhasnutí lampy musí ještě chvíli běžet ventilátor chlazení; to je nezbytné, jinak se zničí lampa v ceně přes 10 tisíc Kč. Máte-li s vypnutím potíže, zavolejte pomoc.
 6. Potřebujete-li při hodině něco mimořádného, domluvte se předem s pracovníky CIT. Jsou možné i individuální konzultace, vyzkoušení techniky, přítomnost technika na začátku hodiny atp. – pochopitelně v rámci možností CIT. Vždy je lepší domluva a pomoc předem než odstraňování vzniklých problémů a závad při výuce nebo v časové tísni.

E-learning

Elektronická podpora výuky (e-learning) je využívána na různých ústavech a katedrách v různé míře. Plně elektronické kurzy, kde je kontakt s vyučujícím omezen výhradně na elektronickou formu, jsou vzácností a počítá se s nimi spíše pro kombinované (dálkové) studium. E-learning je však běžně využíván pro poskytování studijních materiálů, odevzdávání úkolů, ankety a testy a pro komunikaci mezi účastníky kurzů.

Na FF MU jsou v současnosti využívány dva systémy pro elektronickou podporu výuky. Pro vyučující i studenty z toho mohou plynout některé drobné obtíže, jsou pro to však dobré důvody. Stručně lze situaci shrnout takto:

 • Fakultní systém ELF (E-Learning Filozofický): vznikl historicky dříve, je v něm v současnosti více kurzů. Je založen na mezinárodně rozšířeném systému Moodle. K přístupu do něj slouží sekundární heslo z IS.
  Vstup do fakultního e-learningu a další informace: elf.phil.muni.cz
  El·dům – české sídlo e-learningu na bázi Moodlu
 • Univerzitní systém LMS IS (Learning Management System): oficiální systém MU, vyvíjený jako integrální součást IS MU.
  K jednotlivým e-learningovým aktivitám se dostanete přímo v agendě jednotlivých předmětů nebo přes odkaz ELPORTÁL. Další informace zjistíte v nápovědě nebo ELPORTÁLU.
  EL-portál pro e-learning na bázi LMS IS

V obou systémech platí, že elektronické výukové materiály lze vystavovat také široké veřejnosti. V systému ELF (Moodle) lze takto zveřejnit i kompletní kurz, který pak mohou jiné školy buď přímo užívat na našem serveru, anebo si jej nainstalovat na svém vlastním serveru se systémem Moodle. Více informací o zveřejňování kurzů, materiálů a článků na téma e-learning najdete na uvedených portálech e-learningu.

WWW stránky

Informace ze svého pracoviště můžete hledat – a také zveřejňovat – na stránkách univerzity (http://www.muni.cz/), fakulty (http://www.phil.muni.cz/) a na stránkách svého ústavu/katedry/semináře.

Je důležité si uvědomit, že stránky existují často dvojí: stránky MU spravované na úrovni univerzity, a vlastní stránky fakulty či pracoviště. Univerzitní stránky čerpají z oficiálních databází. Jejich aktualizace nastane proto většinou automaticky (např. při personální změně, získání grantu, vydání publikace apod.); jinak si lze změnu v jejich obsahu vyžádat od jejich správců (odkaz v pravém dolním rohu stránky).

Fakultní a ústavní stránky (portály) mohou navíc obsahovat libovolné další informace – zprávy o dění na ústavu, novinky a zajímavosti z oboru atd.

Fakultní stránky v systému Plone technicky spravuje CIT, obsah vytvářejí příslušní pracovníci jednotlivých oddělení děkanátu. Novinky zobrazované v sekci Aktuálně vkládá na vyžádání do systému webeditor.

Fakulta kromě toho nabízí možnost vést v systému Plone stránky jednotlivých ústavů/kateder. Ty se pak nemusí starat o technickou správu svého webu, výhodou je také jednotná struktura stránek, a tím i snazší orientace pro uživatele. Editace obsahu zůstává věcí ústavů, mohou však počítat s podporou a pomocí CIT. Stránky v systému Plone se editují přímo, pomocí online editoru; i když je ovládání značně intuitivní, je třeba minimální zaškolení, které nabízí CIT.

U starších stránek mimo systém Plone (html, php, vlastní redakční systémy) ústavy samy zajišťují jak technickou, tak obsahovou údržbu a aktualizaci; příslušný správce stránek nebo osoba zodpovědná za obsah je na stránkách obvykle uvedena, jinak lze tento údaj zjistit na příslušném ústavu.

Uvítáme každé upozornění na nefunkční odkazy na WWW, věcné chyby, rozpory se skutečností a podobně. Obracejte se s nimi na správce jednotlivých stránek, a to kliknutím na odkaz „napsat správci portálu“ uvedený v pravém dolním rohu webové stránky.

Osobní stránky. Fakultní server můžete také využít pro vytvoření svých vlastních www stránek; pro klasické html stránky najdete návod zde, s touto možností se však do budoucna natrvalo nepočítá. V systému Plone lze vytvořit stránky pro každého člena ústavu (který se stane také „členem portálu“), stránku pak lze přímo a snadno editovat. O její vytvoření je třeba požádat ústavního správce portálu (RNDr. Pavol Mikle) nebo CIT.

Pojistky a výpadky proudu

 1. Pokud zažijete výpadek proudu, pamatujte, že dávný zvyk „přecvakávat“ celou řadu pojistek může být velmi drahý (viz bod o multimediální technice) a je také krajně bezohledný ke kolegům, kterým zrušíte výuku či rozdělanou práci. U nových typů pojistek zůstane vypadlý jistič v dolní poloze a lze ho tak snadno určit. Ostatní jističe nepřepínejte! (I u starých bakelitových jističů poznáte vypadlý jistič podle vystouplého malého obdélníčku v dolní části jističe.)
 2. Pokud jistič nelze zapnout, může to být tím, že nezvládá současný náběh většího počtu počítačů (na odběru se v první chvíli podílejí i počítače vypnuté). Někdy je nutné část počítačů odpojit (vytáhnout ze zásuvky), jistič zapnout a pak teprve postupně připojovat počítače.
  Pokud se problém opakuje, informujte správce budov – lze ho řešit náhradou jističe za jiný typ.
 3. Pokud si nejste jisti, raději při výpadku vždy zavolejte správu budov, případně CIT.  

Přístup k počítačům a k síti

Vedle počítačů ve svých pracovnách mohou zaměstnanci FF MU používat:

 • v areálu MU přenosné počítače, doma své vlastní počítače – obojí lze připojit do univerzitní sítě tak, že jsou považovány za její součást. Slouží k tomu služba VPN (virtuální univerzitní síť), o jejích výhodách i postupu viz další bod
 • pro prezentaci při výuce učitelské počítače v učebnách, viz Prezentace při výuce
 • počítače v knihovně – lze se přihlásit sekundárním heslem IS (stejným jako pro čtení pošty nebo přístup do ELFu)
 • počítače ve veřejných studentských pracovnách; přihlášení pomocí UČO a sekundárního hesla by mělo fungovat po celé MU. Informace o kapacitách a rozmístění studentských pracoven najdete v Úvodu do IT pro studenty nebo na stránkách CIT.

Zodpovědnost za stav SW na počítači

Stolní počítače na FF MU byly během roku 2012-13 převedeny do nového režimu. Operační systém i základní programy jsou na ně instalovány dálkově, uživatel se přihlašuje pomocí UČO a sekundárního hesla. O případnou instalaci jiného softwaru, než který je součástí instalace, je obvykle nutné požádat CIT, protože uživatel nemá na počítači nastavenu možost této instalace. Pro některé běžně užívané programy je však vlastní instalace umožněna. Informace poskytne opět CIT, nejvýhodnější je využít kontaktního formuláře.

Notebooky: Pokud máte ve své správě fakultní notebook, zodpovídáte za jeho stav po stránce bezpečnosti. Pokud si nejste jisti, informujte se v návodech CIT nebo přímo u jeho pracovníků, případně u poučených kolegů. Následuje velmi hrubý přehled:

 • Aktualizace (update) operačního systému a aplikací. Je naprosto nezbytné pravidelně kontrolovat a provádět aktualizace odstraňující bezpečnostní i jiné chyby používaných operačních systémů (Windows) a aplikací (MS Office [tj. např. Word, Excel, PowerPoint], Open Office, internetové prohlížeče [např. Internet Explorer, Firefox, Opera], poštovní a komunikační klienti [např. Thunderbird, ICQ, Skype], aplikace pro přehrávání zvukových souborů či videa aj).
  Pro produkty firmy Microsoft je nejlépe použít nástroj „Automatické aktualizace“ nastavený na doporučený režim „Automaticky“; aplikace jiných dodavatelů často používají podobné systémy kontroly a instalace aktualizací. V případě problémů či nejasností se obraťte na CIT.
 • Antivirový program: viz návod na stránkách CIT.

Zálohování dat

Pracovníci CIT dokáží vyřešit mnoho problémů, se ztracenými daty je však vždycky velká potíž. Nezapomínejte proto svá data pravidelně zálohovat, ať už používáte služební nebo soukromý notebook. Pokud ještě k zálohování dat žádné úložiště nepoužíváte, doporučujeme buď Stadardní úložiště poskytované Ústavem výpočetní techniky MU nebo datové úložiště ownClowd nabízené sdružením CESNET.

Připojení notebooku

Síťovým kabelem. V Ústřední knihovně FF MU (ÚK FF MU) se lze snadno připojit běžným síťovým kabelem. Postup najdete na stránkách ÚK FF MU nebo CIT: Počítačová síť. Také v posluchárnách je většinou pro notebook učitele vyveden samostatný kabel.

Bezdrátová síť EDUROAM: Eduroam je společný projekt evropských univerzit, které si navzájem „vyměňují“ přihlašovací služby. Student nebo zaměstnanec kterékoli univerzity se tak může plnohodnotně připojit k bezdrátové síti na jiné univerzitě (ale také například v knihovnách apod, viz MZK), aniž musí podnikat jakékoli administrativní nebo technické kroky. Je jen třeba provést správně první nastavení, které je poněkud složitější než u obyčejné bezdrátové sítě; pak se budete moci volně pohybovat mezi částmi MU i všech dalších univerzit, které již Eduroam zavedly. Na FF MU je síť Eduroam dostupná na všech místech pokrytých signálem bezdrátové sítě, většinou souběžně s další bezdrátovou sítí MUNI. Postup nastavení pro různé operační systémy je přehledně popsán na stránkách Ústavu výpočetní techniky MU: Wi-Fi – Eduroam, MUNI.

Bezdrátová síť MUNI: doporučuje se používat přednostně progresívní řešení Eduroam (viz výše). Lze však použít také wi-fi síť MUNI, dostupnou na FF MU i v jiných areálech MU. Vyžaduje méně specifické nastavení. Samotné připojení je bez hesla, při pokusu o přístup na libovolný web pak budete vyzváni k zadání UČO a sekundárního hesla. Postup pro připojení k síti MUNI je uveden na stránce Ústavu výpočetní techniky MU: Wi-Fi – Eduroam, MUNI.

Připojení pro hosty s vlastními notebooky: Pro hosty z akademické sféry je ideálním řešením Eduroam. Pokud jej využívají na domovské instituci, není třeba podnikat další kroky a měli by mít u nás přístup k internetu zajištěn. V praxi je však vhodné, pokud hosty z jiné univerzity očekáváte, se předem ujistit, že Eduroam skutečně užívají a mají ho na svém notebooku správně nastaven: podle našich zkušeností o něm na řadě univerzit vědí jen pracovníci IT, kdežto učitelé ještě užívají starší typy sítě.

Čekáte-li hosty z jiných typů institucí, je třeba se předem spojit s CIT a vyžádat si zřízení časově omezených hostovských účtů a hesel. Těmi se pak hosté budou hlásit k síti MUNI (svoje GuestID vloží místo UČO).

Poznámka k VPN na notebooku: přihlášení pomocí UČO již samo identifikuje uživatele jako zaměstnance či studenta MU, takže získá přímo přístup ke službám vyhrazeným jen pro uživatele z MU (placené databáze apod.). Pro většinu účelů tak již není třeba používat VPN (viz níže); pro některé specifické služby (připojování disků, vzdálené plochy apod.) to však přesto může být nezbytné.

Podrobnosti jsou uvedeny na přehledové stránce CIT, podrobný popis nastavení na stránkách Ústavu výpočetní techniky MU: VPN.

VPN – Virtual Private Network

Virtuální síť Masarykovy univerzity umožňuje „uznat“ libovolný počítač oprávněné osoby (notebook, domácí PC) za součást sítě MU. Hlavní využití tedy má při připojování z domácího počítače. VPN si můžeme představit jako jakousi nadstavbu nad běžným síťovým připojením. Po připojení přes VPN získáme například

 • přístup k informačním zdrojům, které má MU předplaceny (databáze textů, odborných článků apod.)
 • možnost připojování disků
 • správnou funkci některých aplikací a služeb omezených jen na MU nebo FF MU
 • zvýšení bezpečnosti vašeho síťového provozu

VPN je třeba na počítač nejprve nainstalovat (viz další odstavec). Při dalších užitích už ji jen spustíme poklepáním na ikonu OpenVPN, objeví se ikona programu vpravo dole na liště Windows. Tu otevřeme pravým tlačítkem myši, zvolíme Connect a zadáme UČO a sekundární heslo. Tím je počítač plnohodnotně připojen jako počítač sítě MU. Odpojit jej lze opět přes ikonu na liště.

Pokud ještě OpenVPN na notebooku nemáte (platí i pro uživatele předchozí verze do roku 2012), musíte ji předem instalovat. Návod pro Windows najdete zde. Další informace najdete na přehledové stránce CIT nebo na stránkách Ústavu výpočetní techniky MU: VPN.

Tisk, kopírování, skenování

Tisk, kopírování a skenování si obvykle zajišťují ústavy na vlastních zařízeních a hradí jejich spotřební materiál. Kromě toho je v provozu systém fakultních kopírek určených zaměstnancům, informace mají sekretářky pracovišť.

Pro studenty je v provozu tisk a kopírování na strojích zapojených do systému SafeQ; nic ale nebrání tomu, aby si učitel nechal kartu ITIC „nabít“ (z grantu či z prostředků ústavu to lze provést po domluvě s pokladnou ekonomického oddělení, vlastními penězi pak na pokladně nebo v automatu) a pak ji používal na všech veřejných kopírkách – hodí se to například v Ústřední knihovně FF MU. Stručné shrnutí funkcí najdete ve studentském návodu, podrobnosti k tiskovému systému na samostatné stránce.

Přístup do učeben a budov

Přístup do některých budov a učeben je – v rámci organizačního řádu – volný; do jiných (hlavně do učeben, které jsou vybaveny multimediální technikou, obsahují sbírky apod., či do seminárních a jiných pracoven) je omezen, a to buď klíči dostupnými na vrátnici, nebo přístupovým systémem (elektromagnetické zámky se snímačem čipových karet [ISIC, ITIC, zaměstnanecké karty]). U těch se přístupová práva do jednotlivých prostor řídí pomocí seznamů osob, uložených a spravovaných v IS MU. Pro vstup je pak nutno použít platnou čipovou kartu.

K nastavení povolení přístupu do daných prostor jsou většinou používány tzv. plnicí funkce IS MU, které automaticky vybírají osoby v IS MU podle zadaných kritérií. Obvykle jde o osoby, které v daných prostorách pracují nebo vyučují.

Např. v budově N (a učebnách v budově N) jsou to jednak učitelé předmětů FF vyučovaných v učebnách v budově N, dále pak studenti mající v aktuálním období zapsán nebo zaregistrován aspoň jeden z předmětů vyučovaných v učebnách v budově N.

Pokud je z nějakého důvodu třeba nastavit práva jinak, obraťte se na CIT (Ing. Z. Kubík nebo vedoucí CIT). V některých případech k tomu může být potřebná autorizace příslušným vedoucím pracovníkem.

Přehled aktuálního nastavení svých přístupových práv najdete v IS pod odkazem Skupiny osob.

Přehledný popis přístupového systému v nových budovách A, B1 a B2 včetně návodu k odstřežení a zastřežení je k dispozici zde.

Další služby

Služeb spojených s informačními technologiemi stále přibývá a dochází k jejich rychlým změnám. Následující přehled shrnuje některé z nich a bude postupně doplňován. Uvítáme informace o vašich potřebách i upozornění na případy, kdy naše návody zůstávají pozadu za realitou.

 • knihovní katalogy: veškerý knižní fond Ústřední knihovny FF MU je elektronicky katalogizován; zatímco dříve měla řada ústavů FF MU vlastní pobočkové knihovny, dnes je jich již jen několik, i když některé jsou velmi rozsáhlé (například knihovna Historického ústavu). I jejich fond bude v blízké době doplněn do jednotného elektronického katalogu.
  Podrobnosti a vstup do katalogu najdete na stránkách ÚK FF MU
 • elektronické databáze: MU i FF MU předplácí a smluvně zajišťuje přístup k řadě placených elektronických zdrojů (odborných článků, bibliografií, plných textů literárních děl apod.). Přehled elektronických informačních zdrojů MU.
 • skenování: skener lze použít v 1. patře Ústřední knihovny FF MU, navíc skenování umožňují i některé nové kombinované tiskárny/kopírky
 • objednávání obědů v menzách: kreditní systém na kartu ITIC; pro objednávání přes internet potřebujete přístupové číslo a heslo, které si můžete vyžádat v kterékoli menze. Objednávat pak lze na https://kredit.skm.muni.cz/WebKredit/. Bližší informace na stránkách Správy kolejí a menz
 • připojování disků: „kus“ disku na fakultním serveru Mrakoplas si lze z kteréhokoliv počítače „připojit“ tak, že se chová jako běžný disk vašeho PC, a ukládat si na něj data, ke kterým se pak snadno dostanete z jiného počítače, například z domova. Předpokladem je mít na serveru Mrakoplas zřízen účet. Máte-li o tuto službu zájem, informujte se v CIT
 • počítačová sazba:  při CIT působí DTP pracoviště, které zajišťuje sazbu pravidelných řad Sborníku prací FF brněnské univerzity, vědeckých spisů FF MU a dalších publikací podle edičních plánů
 • foto a video:  jako součást CIT působí také foto a videodokumentační pracoviště, jehož služeb můžete využít
 • externí služby, které byste mohli také potřebovat, nabízí:

Nákupy techniky (hardwaru)

Síťovou infrastrukturu, rozsáhlejší celky (učebny) a náročnější specializované technologie zajišťuje ze svého rozpočtu nebo z grantů fakulta nebo přímo MU. Pokud vznikne potřeba nové technologie nebo speciálního zařízení na některém ústavu, je vhodné se poradit s CIT.

Nákup PC a dalšího základního vybavení pro učitele je obvykle věcí ústavů/kateder, které je financují ze svého rozpočtu nebo z grantů. Nákup se řídí pravidly MU, která znají vedoucí a sekretariáty ústavů. Vzhledem k povinnosti vypisovat na dodávku techniky soutěž v rámci DNS MU je nutné počítat s jistým časem, který celá procedura vyžaduje.
Pracovníci CIT jsou připraveni na požádání pomoci se specifikací techniky či  volbou vhodného řešení a poskytnout konzultace. Nezbytná je takováto porada tehdy, pokud nákup předpokládá zásah do topologie sítě, obsahuje síťové prvky nebo klade speciální nároky na síťové připojení (např. zvýšení počtu síťově připojených počítačů apod.). Často je taková konzultace vhodná i z důvodů softwarových, viz další bod.

Vcelku lze tedy při nákupu doporučit tento postup:

 1. ujasnit si potřeby, požadavky a finanční možnosti,
 2. případně se samostatně informovat o možnostech a cenách,
 3. konzultovat koncepci řešení s CIT,
 4. podle potřeby konzultovat s ekonomickým oddělením formální náležitosti nákupu (DNS a jiné předpisy o výběru dodavatele, „druh“ finančních prostředků, číslo zakázky...)

Na FF MU jsou používány téměř výhradně počítače platformy PC (klony IBM); počítače Apple Macintosh nemůže CIT podporovat ani zajišťovat jejich bezpečnost.

Nákupy softwaru a SW řešení

1. Software pro jednotlivé počítače

Operační systém: Při nákupu počítače se automaticky nakupuje také operační systém Windows, takže jeho cena je součástí ceny PC.

 • Lze však provozovat i operační systém Linux, a bude-li na daném počítači užíván výhradně, lze od nákupu Windows upustit. Pro potřeby kontroly legálnosti SW je vhodné si tyto případy výslovně evidovat.
 • V případě, že na stávajícím počítači provádíme upgrade (přechod na vyšší verzi Windows, obvykle z bezpečnostních důvodů), řeší se úhrada za upgrade v rámci smlouvy Select, viz další bod.

Ostatní produkty Microsoft: MU má s firmou uzavřenu smlouvu Select, která je založena na souhrnné platbě za počet licencí podle počtu nainstalovaných programů/součástí. SW vám tedy mohou nainstalovat pracovníci CIT a současně provedou záznam o „odběru“ daného programu (např. MS Word, celého MS Office apod.); při pravidelném zúčtování je pak příslušný díl přeúčtován k tíži pracoviště/zakázky. Upozorňujeme, že v případě smlouvy Select nejde o hromadnou „site licence“, která by se vztahovala na neomezený počet instalací.

Antivirové programy: Používání doporučených antivirových programů (ESET NOD32, F-Secure, případně AVG) je nutnou podmínkou pro připojení PC či notebooku do fakultní sítě. 

Jiné programy: FF MU má zakoupeny hromadné licence na některé produkty, proto je před nákupem SW třeba se poradit s CIT. Ostatní SW nakupují pracoviště sama, CIT k tomu opět nabízí konzultace nebo možnost zprostředkování. Zodpovědnost za to, že na počítačích na pracovišti není provozován nelegální software, je na uživatelích jednotlivých PC a na vedoucích pracovišť (s tím, že pro nejběžnější programy firmy Microsoft nemusí pracoviště řešit jeho evidenci, pokud všechny instalace provádějí prostřednictvím CIT).

2. Síťová řešení, vlastní servery apod.

Služby serverů FF MU (včetně WWW stránek) spolu s dalšími službami poskytovanými na MU uspokojí většinu běžných potřeb ústavů. S CIT se lze domluvit na založení samostatného tematického portálu (URL neboli adresa portálu přitom může být i zcela jiná, nespojená s fakultou, například www.cokoliv.eu) nebo lze využít služby dokumentového serveru IS (úschova velkého objemu dat).

Pokud některý ústav přesto zjistí, že mu tyto služby nevyhovují, a volí samostatný postup (objednávka SW řešení od externí firmy, instalace prostředků pro správu aktivního obsahu, pořízení vlastního serveru či specializované učebny apod.), je nezbytné jej předem konzultovat s CIT. Některá řešení, často právě ta jednodušší a tím lákavá, představují v prostředí rozsáhlé sítě nepřijatelné riziko. Pokud si pracoviště doporučení CIT nevyžádá nebo je nebude respektovat, přebírá na sebe jednak zodpovědnost za případné ohrožení ostatních (např. průniky hackerů), jednak mu CIT z kapacitních důvodů nemusí poskytovat plnohodnotnou podporu – například při upgradu systému na serverech či při aplikaci zpřísněných standardů nelze vždy rychle a efektivně upravit velké množství malých různorodých síťových aplikací. Zvolené řešení musí také obsahovat úvahu o dlouhodobé správě a softwarové údržbě.

Některé ústavy ještě provozují vlastní menší redakční systémy. Ukazuje se, že to představuje trvalé bezpečnostní riziko (došlo již k několika úspěšným útokům na tyto stránky). V případě bezpečnostního ohrožení mohou být taková řešení v krajním případě odpojena bez předchozího varování. V budoucnu bude třeba uvažovat o náhradě těchto systémů jiným řešením.

Podpora a pomoc

Podporu v oblasti IT poskytuje Centrum informačních technologií (CIT), sídlící ve 3. nadzemním podlaží budovy B1 v areálu FF MU na Arna Nováka 1. Byla zřízena i dvě detašovaná pracoviště: jedno v 1. poschodí budovy K na Veveří 28 a druhé v budově J na Jaselské 18 (vstup přes budovu G - Gorkého 7).

Než požádáte o technickou pomoc, je vhodné:

 • přečíst si pozorně zprávy a systémová hlášení, která problém provázejí
 • pročíst si návody a informace na stránkách CIT
 • požádat o pomoc zkušenější kolegy
 • připravit si co nejpřesnější popis problému a okolností, za kterých nastal (datum a čas, jaké připojení, který počítač, co přesně nefunguje, jaká jsou systémová hlášení, zda je stejný problém i z jiného počítače apod.)

Pracovníci CIT se vám budou snažit vyjít vstříc, z kapacitních důvodů však nemohou suplovat funkci opraven soukromých PC nebo poskytovat výuku základů výpočetní techniky apod.

V otázkách administrativy studia se můžete obracet na Studijní oddělení FF MU.
V otázkách fungování IS na IS-techničku, ve věci přístupových práv na Ing. Kubíka.


Osobní nástroje