Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Software

Nahoru o jednu úroveň

Přehled softwaru používaného na FF (kancelářský balík, antivir ad. )

Antivirové programy na FF MU

Informace o dostupných antivirových programech a diagnostických nástrojích

Univerzitní softwarové licence

Přehled licencí k softwaru zajišťovanému centrálně z ÚVT MU, avšak používanému na celé MU


Osobní nástroje