Nacházíte se zde: CIT O pracovišti
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

O pracovišti

spravuje: Daniel MikšíkPoslední změna: Sobota 19.08.2017 14:50

Profil

Centrum informačních technologií (CIT) je fakultní pracoviště Filozofické fakulty MU pro podporu informačních technologií.
 

CIT zajišťuje správu a údržbu následujících zařízení a služeb:

  • fakultní počítačová síť a servery,
  • počítačové učebny (G02, G21, L11), multimediální učebny a veřejné počítačové pracovny,
  • webový portál fakulty a webové portály kateder v systému Plone,
  • online učební prostředí ELF,
  • online aplikace určené pro celofakultní užití (Open Journal Systems, MediaWiki, Trac).


Mezi speciální pracoviště CIT patří:


Vedle toho CIT poskytuje konzultace a pomoc jednotlivým pracovištím fakulty v různých oblastech týkajících se informačních technologií.

Ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky MU poskytuje CIT studentům možnost tisknout ve studentských počítačových pracovnách a vybraných místech FF na víceúčelových kopírkách s bezhotovostní úhradou a podílí se na zajištění provozu zabezpečovacího a přístupového systému na fakultě (přístup do učeben, kateder ad.).

Související obsah

Osobní nástroje