Centrum literárních a interkulturních studií se zaměřuje na dění v moderní literatuře v nadnárodním a interkulturním kontextu. Klade si za cíl odborně reflektovat široké spektrum jevů, které přesahují oblast národních literatur. Badatelské centrum je od počátku koncipováno jako platforma pro interdisciplinární diskusi o literatuře, mezikulturní komunikaci a médiích. Spojuje rozmanité přístupy odborníků z různých světových univerzit a usiluje o dialog nad konkrétními problémy v nadnárodních souvislostech. více...

 

 

 


Osobní nástroje