Nacházíte se zde: CLIS O pracovišti
Akce dokumentů

O pracovišti

 

Centrum literárních a interkulturních studií
 

  

              

Centrum literárních a interkulturních studií se zaměřuje na dění v moderní literatuře v nadnárodním a interkulturním kontextu. Klade si za cíl odborně reflektovat široké spektrum jevů, které přesahují oblast národních literatur.

 

Centrum literárních a interkulturních studií bylo založeno v Greifswaldu v srpnu 2011 Zbyňkem Fišerem, Raijou Hauckovou, Petrem Bubeníčkem a Janem Tlustým. V rámci plánovaných odborných aktivit zastřešují dílčí oblasti bádání. Hlavní odborný garant centra Zbyněk Fišer se zabývá teorií překladu a interkulturní komunikací. Výkonný ředitel Centra literárních a interkulturních studií Petr Bubeníček se věnuje literatuře ve filmu, intermedialitě a problematice románu. Jan Tlustý se soustředí na teorii a interpretaci románu. Raija Haucková se odborně zaměřuje na teorii a didaktiku překladu, v centru zajišťuje projektovou a grantovou podporu. Zakládající členové formulovali hlavní cíle centra a vyzvali ke spolupráci odborníky z českých i světových univerzitních a akademických kruhů.

 

Badatelské centrum je od počátku koncipováno jako platforma pro interdisciplinární diskusi o literatuře, mezikulturní komunikaci a médiích. Spojuje rozmanité přístupy odborníků z různých světových univerzit a usiluje o dialog nad konkrétními problémy v nadnárodních souvislostech. Sleduje např. vztahy literatury k jiným uměním, teorii a vývoj soudobého románu, problematiku translatologie a výzkum literární komunikace v širších sociokulturních souvislostech. Výzkumné aktivity Centra literárních a interkulturních studií se tak začleňují do celoevropských výzkumných trendů i konkrétních projektů.

 

V nejbližším horizontu pěti let usilujeme zejména o studium románu jako výrazného projevu soudobé literatury. K tomuto žánru budeme přistupovat v průsečíku rozličných metodologií a badatelských perspektiv na poli translatologie a mezikulturní komunikace, naratologie, intermediálního myšlení a kulturní sémiotiky. Vedle výzkumu konkrétních specifik rozličných uměleckých reprezentací usilujeme rovněž o reflexi obecných charakteristik různých podob komunikace a jednotlivých kulturních odlišností.

 

 

 


 

 

 

 


Osobní nástroje