Akce dokumentů

Týden vědy 2009

co prezentace
kdy Pondělí 16.11.2009 09:00 do
Sobota 21.11.2009 14:00
kde FF MU
Přidat událost do kalendáře vCal
iCal
spravuje: Josef KrobPoslední změna: Pondělí 13.09.2010 15:41 vypršelo

16. - 21. listopad 2009

Pondělí 16. 11. 2009

 

Ústav klasických studií

 

Přednášky probíhají v Posluchárně Františka Novotného (A31).

 

·         9.00–9.45 prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.: Srovnávací syntax řecko-latinská a stopy klasických jazyků v syntaxi evropské

·         9.50–10.30 PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.: On chce ji, nejlépe teď hned. Latinské proklínací destičky s milostnou tematikou

·         10.35–11.25 doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.: Antický román

·         11.30–12.15 doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.: Pozdní Řím a jeho dědicové

·         12.20–13.05 prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.: Filozof Abélard byl i básník

·         13.10–13.55 Mgr. et Bc. Kateřina Loudová, Ph.D.: „Nynější živé řečtině netřeba se učit.“ Novořečtina v českých cestopisných zprávách přelomu 19. a 20. století.


 

Aula FF MU

 

 • 14.00 Slavnostní shromáždění akademické obce FF MU

 

 

Středa 18. 11. 2009

 

Ústav české literatury

 

·         8.20–09.55 (A41) PhDr. Hana Bočková, Ph.D.: Katechizační literatura doby barokní a lidový čtenář

·         8.20–09.55 (C41) Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.: Filmové adaptace románů Milana Kundery

·         10.00–11.35 (A41) prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.: Problémy studia starší české literatury

·         13.20–14.55 (B11) doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.: Jaroslav Durych, objevovaný klasik

·         15.00–16.35 (A44) Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.: Aspekty současné literatury pro děti a mládež

·         16.40–18.15 (C32) PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.: Teoretické aspekty realistické prózy

·         18.20–19.05 (A21) Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.: Možnosti literárněvědné interpretace

 

 

 Ústav slavistiky

 

Přednášky i prezentace probíhají v zasedací místnosti FF.

 

·         9.00 prof. PhDr. Ivo Pospíšil: Úvod k prezentaci

·         9.05–10.00 Společné činnosti Ústavu slavistiky (délka každého vystoupení max. 5 min.)

  • Mgr. Josef Šaur: OPVK na Ústavu slavistiky, Centrum filologicko-areálových studií
  • Prezentace práce odborných kabinetů Ústavu slavistiky (Kabinet rusistických studií: doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc., prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.; Kabinet filologicko-areálových studií a Kabinet hungaroslavistiky: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.)
  • Prezentace vědeckých časopisů vydávaných péčí nebo ve spolupráci Ústavu slavistiky (Opera Slavica: doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc., PhDr. Jiří Gazda, CSc.; Slavica Litteraria: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D., Mgr. Michal Przybylski; Novaja rusistika: prof. PhDr. Ivo Pospíšil DrSc., Mgr. Josef Šaur)
  • Informace o dalších periodikách (Litteraria Humanitas: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.; Brněnské texty k slovakistice: prof. PhDr. Ivo Pospíšil DrSc.; Proudy: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD.‚ Mgr. Michal Przybylski)
  • Prezentace činnosti slavistických společností se sídlem na Ústavu slavistiky FF MU (Česká asociace slavistůSlavistická společnost Franka Wollmana; Slavistická sekce Literárněvědné společnosti, brněnské pobočky, při AV ČR: prof. PhDr. Ivo Pospíšil DrSc.; Středoevropské centrum slovanských studií: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD.; Ars comparationis: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.; Společnost přátel jižních Slovanů a její činnost včetně publikační: prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc.)

·         10.00 Prezentace knihy prof. PhDr. Ivana Dorovského, DrSc. Slovanské literatury a dnešek (prof. PhDr. Ivo Pospíšil DrSc.)

·         10.30 Prezentace činnosti seminářů Ústavu slavistiky (max. délka vystoupení: 15-20 min)

  • 10.30–12.00 Seminář východoslovanských jazyků a literatur (Úvodní slovo: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.; doc. Halyna Myronova, CSc., Mgr. Oxana Gazdošová: Prezentace Česko-ukrajinského právnického slovníku; Mgr. Stanislav Oplatek: Základy terminologické práce, její přínos a možnosti využití; Mgr. Eva Malenová: Ruská autorská pohádka na přelomu tisíciletí. Bilancování a perspektivy)
  • 12.00–13.30 Seminář balkanistiky a jihoslovanských filologií (Úvodní slovo: Mgr. Pavel Krejčí, PhD.; PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.: Aktuální politicko-společenská situace na slovanském Balkáně a její historické souvislosti; Mgr. Petr Stehlík: Kletí Turci nebo ilyrští bratři? aneb Bosenští muslimové v programových spisech a literatuře chorvatského ilyrismu; Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.: Aktuální procesy v prostoru jihoslovanských jazyků aneb Bosenština a černohorština – nové jazyky?; Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.: Profese soudního tlumočníka jako jedna z možných realizací absolventů jihoslovanských filologií
  • 13.30–14.00 Seminář západoslovanských jazyků a literatur (Úvodní slovo: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD.; Prezentace knih Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru. Eds: Hana Hlôšková – Anna Zelenková; Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúr a folklóru. Eds: Hana Hlôšková, Anna Zelenková)
  • 14.00–14.15 Seminář paleoslavistiky (Prezentace činnosti: doc. PhDr. Peter Žeňuch, CSc.)
  • 14:15– Seminář filologicko-areálových studií (Prezentace činnosti a seznámení s nově akreditovanými obory: prof. PhDr. Ivo Pospíšil DrSc., PhDr. Vladimír Franta, PhD., Mgr. Josef Šaur; Eva Niklesová: Hledání loci communes v tvorbě nejmladší české prozaické generace)

 

 

 Ústav pedagogických věd

 

Přednášky probíhají v L31.

 

 • 09.00–12.00 Finálové kolo soutěže studentských prací G. A. Lindnera
 • 14.00–15.00 Z výzkumů Ústavu pedagogických věd, I. část (uvedení prof. PhDr. Milan Pol, CSc.)
  • prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., Mgr. Markéta Klusáčková: Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče
  • prof. PhDr. Milan Pol, CSc., Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D., Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.: Jak na to? O profesní kariéře ředitelů škol, kteří uspěli.
  • Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Mgr. Roman Švaříček: Co se děje za zavřenými dveřmi? Aneb komunikace ve školní třídě.
 • 16.00 Studium v zahraničí – co nabízí ÚPV v rámci programu ERASMUS (společné setkání se studenty)

 

 

Psychologický ústav

 

Přednášky probíhají v posluchárně D21.

 

 • 9.00–10.00 Mgr. Veronika Ježková, Mgr. Andrea Sliviaková, Mgr Katarína Millová, PhDr. Hikmet Vavrečková-Salihová: Nejčastější chyby začínajících vědců
 • 10.00–11.00 Mgr. Alena Slezáčková: Posttraumatický rozvoj osobnosti –psychologické zisky náročných životních situací

 

 

Ústav českého jazyka

 

Prezentace probíhá v posluchárně D51.

 

10.00–13.00 Prezentace výsledků Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), 2005–2009

 •  PhDr. Helena Karlíková, CSc.: Charakteristika Výzkumného centra
 • prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.: Podíl studentů FF MU na úkolech projektu
 • PhDr. Pavel Kosek, Ph.D.: Pořádání konferencí v rámci projektu
 • Představení odborných monografií, které vznikly v průběhu projektu

 

 

 Ústav filmu a audiovizuální kultury

 

 • 13.20–15.00 (C34) Prof. Thomas Lindenberger (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam; ředitel Institutu Ludwiga Boltzmanna pro evropské dějiny a veřejnou sféru ve Vídni): Screening the East German Dictatorship (Diktatura Východního Německa na filmovém plátně) (Navazující přednáška k témuž tématu se koná na stejném místě 19. 11. 2009, 10.00–11.40.)

 

Ústav hudební vědy FF MU

 

Přednášky probíhají v posluchárně J21.

 

 • 9.00–12.30 Dopolední blok
  • Mgr. Kristýna Celhofferová, Ph.D.: Čapkovi roboti a pygmalionský mýtus
  • Mgr. Jan Špaček: Hudba a železnice
  • Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D.: Janáček a technika
  • Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. : Dodekafonie a česká hudba
  • Mgr. Martin Flašar: Medium is the music: mcluhanovské kontemplace

 

 • 13.30–18.00 Odpolední blok: Symposium na téma „Nástroje interpretace /novo/mediálního díla
  • 13.30–14.30: doc.Dušan Zahoranský Mgr.art.: Vypravěč
  • 14.30–15.30: Mgr. Bogumila Suwara, Ph.D.: Ako (novo)mediálne dielo (seba)interpretuje...

 

 • 16.00–17.30 Příspěvky vyučujících oboru Teorie Interaktivních médií
  • Mgr. Jakub Macek: Nová média – problém elitních publik
  • Mgr. František Kůst: Softwarová studia – kulturní analytika: Vizualizace kulturních vzorců v době More Media
  • Mgr. Jana Horáková, Ph.D.: Velké sklo: Nejpodivuhodnější stroj naší doby z pohledu historie mediálního umění. Příspěvek ke konstituování disciplíny Hardware studies

 

 • 17.30–18.00 OFF-PROGRAM: Prezentace studentů ve stylu pecha-kucha nights 

 

 

Ústav evropské etnologie

 

Přednášky probíhají v posluchárně J31.

 

 • 10.00–10.45 Prezentace publikací pedagogů Ústavu evropské etnologie
  • doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.: Ornament – oděv – šperk. Archaické projevy materiální kultury
  • PhDr. Roman Doušek, Ph.D.: Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694–1761). Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století
 • 10.45–11.30 Doktorské čtení
  • Mgr. Anna Veliká: Lidové pohádky z území německy mluvících zemí a jejich první sběratelé
  • Mgr. Markéta Palowská: Divadelní prvky v lidových obyčejích a obřadech na přelomu 20. a 21. století
 •  11.30 PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.: Současná Makedonie (prezentace studijní cesty do Makedonie, spojená s prohlídkou výstavy fotografií v předsálí knihovny Ústavu evropské etnologie)

 

 

Religionistika

 

 • 15.00 (D51) PhDr. David Václavík, PhD., PhDr. Aleš Chalupa, Ph.D.: Proč studovat religionistiku?

 

 

Ústav jazykovědy a baltistiky

 

Přednášky probíhají v Knihovně ústavu jazykovědy a baltistiky (budova A, 1. patro).

 

 • 9.30 Křest posluchárny D22 na Posluchárnu Romana Jakobsona
 • 10.00–11.00 prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.: O kvantitativních metodách v historické jazykovědě
 • 11.00–12.00 doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.: Logika přirozená a formální
 • 12.00–13.00 Mgr. Michal Kovář: Dějiny lovu a chovu sobů u Sámů
 • 13.00–14.00 prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.: Mýtus hantecu
 • 14.00–15.00 PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.: Předslovanská hydronymie na Moravě a ve Slezsku

 

 

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky

 

 • 11.00 (G31) doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.: Autorské osobnosti kanadského hraného filmu

Ústav germanistiky, nordistiky  nederlandistiky

5.00-15.45 v B 12  PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D.: Písemnictví jako duchovní prostor národa. Hofmannsthal, Arne Novák, Masaryk a české intelektuální elity. (U příležitosti nadcházejícího 20. vyročí Rakouské knihovny v Brně a vydání knihy Aleš Urválek a kol.: Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení)

 

 

 

 Čtvrtek 19. 11. 2009 – Den filosofie UNESCO

 

Katedra filosofie

 

Přednášky probíhají od 10.30 v posluchárně C33 (Aula FF MU).

 

 • Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (katedra filozofie FF UP Olomouc): Filosofie v Pražské anatomii Jana Jesenskeho
 • PhDr. Marek Picha, Ph.D.: „Ó hovado“: osobní argumentace v Descartových Meditacích

 

 

Ústav pedagogických věd

 

Přednášky probíhají v L31.

 • 09.00–10.00 Projekt Partnerské školy ÚPV
  • prof. PhDr. Milan Pol, Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.: Prezentace ÚPV
  • Exkurze po ÚPV a FF MU 
 • 10.30–11.30 Z výzkumů Ústavu pedagogických věd, II. část
  • Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.: Učitelé a moderní technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím
  • PhDr. Dana Knotová, Ph.D.: Malotřídek není málo
  • Mgr. Petr Novotný, Ph.D.: Učení na pracovišti a/nebo učení pro pracoviště
 •  13.30–15.00 Přednáška hostů ÚPV
  • doc. PhDr. Josef Valenta, (FF UK, DAMU): Scénologie běžného chování vč. učitelského a scéničnost jako téma všeobecného vzdělání
  • doc. Justina Erčulj (Centrum pro vzdělávání vedoucích pracovníků, Lublaň): Výzkum kultury školy – případ ze Slovinska – přednáška bude proslovena anglicky (s překladem)

 

 

 Pátek 20. 11. 2009

 

 Ústav archeologie a muzeologie

 

Přednášky probíhají v C43.

 

 • 10.00 – 11.30 Dopolední blok
  • Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková: Pravěké umění na Moravě
  • Mgr. Martin Kuča: Suroviny kamenné industrie neolitu Brněnska
  • Mgr. Ivana Vostrovská, Lenka Zahrádková: Keramika z výzkumu tellu Arbid Abyad, Sýrie
 •  13.00–14.30 Odpolední blok
  • Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.: Amulety v dětských hrobech v raném středověku
  • Mgr. Petr Dresler, Ph.D.: Opevnění Pohanska u Břeclavi
  • Mgr. Martin Hložek: Archeologie tak trochu jako kriminalistika

 

 

Historický ústav

 

Přednášky probíhají v posluchárně C33 (Aula FF MU).

 

 • 10.00–11.15 doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.: Zlatá bula sicilská
 • 11.15–12.30 prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.: Velké století krále Slunce
 • 12.30 PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.: Politické strany první republiky

 

 

Ústav pomocných věd a archivnictví

 

Prezentace probíhají od 9.30 hod. v posluchárně L 32.

 

 • Prezentace nových publikací
  • PhDr. Dalibor Havel, PhD.: Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století
  • PhDr. Karel Maráz, PhD.: Pečeti Jana Lucemburského
  • doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.: Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra

 

 

Religionistika

 

 • 15.00 (A11) doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.: Evoluce versus stvoření z hlediska religionistiky

 

 

Kabinet informačních studií a knihovnictví

 

Veškeré akce probíhají v posluchárně D22.

 

 • 8.20–9.50 PhDr. Petr Škyřík: Informace pro podnikovou sféru a Competitive Intelligence
 • 15.00–16.30 „Učené hádání ISK 2009“ – panelová diskuze o trendech a budoucnosti oboru Informační studia a knihovnictví. Diskuze proběhne za přítomnosti zástupců
  všech relevantních kateder z ČR a Slovenska.
 • 16.30–17.00 Představení projektu Národní klastr informačního vzdělávání v ČR a projektu Partnerská síť informačních profesionálů

 

 

Sobota 21. 11.

 

 •  9.00–17.00 (učebna D22): Konference Infokon: inspirace, inovace, imaginace

 

A něco navíc: 19. listopadu, 17.00 - 24. 00

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

a

- katedra německého jazyka a literatury na PedF MU
- Österreich Institut Brno
Název: Lange Nacht der kurzen Texte
Místo konání:
Rakouský institut Brno, Moravské náměstí 15


Osobní nástroje