Nacházíte se zde: FF Užitečné odkazy
Akce dokumentů

Užitečné odkazy

Nahoru o jednu úroveň

systemizovaná složka (kontejner) pro ukládání komentovaných (anotovaných) odkazů

Masarykova univerzita

odkazy na webové stránky součástí MU a na další informační zdroje

Vysoké školy v České republice

jiné vysoké školy v ČR a fakulty s příbuzným zaměřením

Další odkazy

ministerstva, vědecká pracoviště, grantové agentury, výzkum a vývoj v ČR i jinde

Fotodokumentace stavby CARLA

Průběžné obrazové zpravodajství o průběhu stavby CARLA na facebookové stránce Centra informačních technologií FF MU


Osobní nástroje