Nacházíte se zde: FF Užitečné odkazy Další odkazy
Akce dokumentů

Další odkazy

spravuje: Zdeněk PytelaPoslední změna: Úterý 24.03.2009 11:58

ministerstva, vědecká pracoviště, grantové agentury, výzkum a vývoj v ČR i jinde

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Stránky ministerstva

Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice

Zákon o vysokých školách

Přehled veřejných vysokých škol

Přehled soukromých vysokých škol

Akademie věd České republiky

Hlavní stránka AV ČR

Adresy pracovišť

Vyhlašované programy výzkumu a vývoje

Sekce a pracoviště AV ČR

Oblast věd o neživé přírodě

Sekce matematiky, fyziky a informatiky

Sekce aplikované fyziky

Sekce věd o Zemi

Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Sekce chemických věd

Sekce biologických a lékařských věd

Sekce biologicko-ekologických věd

Oblast humanitních a společenských věd

Sekce sociálně-ekonomických věd

Sekce historických věd

Servisní pracoviště AV ČR

Středisko společných činností

Mimorozpočtové možnosti financování projektů

Fond rozvoje vysokých škol

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura Akademie věd ČR

Ministerstva vyhlašující programy podpory vědě a výzkumu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

Věda a výzkum v ČR

Grantová agentura České republiky

Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Národní politika VaV 2004-2008

Národní inovační politika České republiky na léta 2005 - 2010

Dokumenty výzkumu a vývoje

Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Výzkum a vývoj v EU

Finanční zdroje v Evropské unii

Sokrates - Erasmus (vzdělávací program Evropské komise)

COPERNICUS-Campus (Aliance evropských univerzit)

Evropská komise - DG Research

CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu

Hlavní stránka 6. Rámcového programu

Informační služba CORDIS

Výzvy evropských programům VaV na stránkách AV ČR

Společné výzkumné středisko EU

Evropský portál mobility vědeckých pracovníků

SINAPSE - Scientific INformAtion for Policy Support in Europe

Ochrana duševního vlastnictví ve VaV, IPR - Helpdesk

Evropský patentový úřad

European Science foundation

COST - Evropská spolupráce na poli vědeckého a technického výzkumu

EUREKA, České předsednictví EUREKA

Informační servis EURACTIV - výzkum a vývoj

IEUROSTAT - Evropský statistický úřad

Další informační zdroje v ČR

Academia - nakladatelství AV ČR

Akademické informační centrum

Alma Mater - zpravodaj Rady vysokých škol

Centrum pro studium vysokého školství

Česká konference rektorů

www.scio.cz

theses.cz - Vysokoškolské kvalifikační práce, systém pro odhalování plagiátů

Portál o vysokých školách

knihovny.cz - portál o českých knihovnách


Osobní nástroje