You are here: FF News 2017 Nové kurzy Jazykové školy při FF MU
Document Actions

Nové kurzy Jazykové školy při FF MU

by Ondřej Krajtl last modified 2017-02-14 09:58

Kurzy anglického jazyka v deseti pokročilostech začínají již příští týden.

Chystáte ke Cambridgeským zkouškám, potřebujete prohloubit znalosti gramatiky nebo udržovat již získané znalosti jazyka? Vyberte si z široké nabídky kurzů anglického jazyka připravovaných Jazykovou školou při FF MU.  

 

Jazyková škola jaro


Personal tools