Nacházíte se zde: FF Vítejte na stránkách Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě.
Akce dokumentů

Vítejte na stránkách Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě.

spravuje: Portal AdministratorPoslední změna: Čtvrtek 10.03.2016 14:49

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty

 

Centrum jazykového vzdělávání na FF nabízí kurzy, jež směřují k získání minimální jazykové kompetence (úroveň B2) v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština (pro vybrané obory i latina). Kromě těchto základních kurzů Centrum nabízí i volitelné specializované jazykové kurzy, zaměřené například na angličtinu/němčinu/španělštinu pro studium a stáže v zahraničí, rozvoj klíčových komunikačních dovedností v akademickém jazyce (prezentace, základy akademického psaní), gramatické jevy v odborném a akademickém jazyce, videokonferenční výuku s partnerskými univerzitami v zahraničí, práce s literárními texty, psaní ve francouzštině nebo autonomní moduly učení se angličtině.

Oddělení CJV na FF MU je součástí celouniverzitního CENTRA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MU, které zabezpečuje výuku cizích jazyků pro studenty nefilologických oborů na všech 9 fakultách.
Více na: https://www.cjv.muni.cz/cs/

Kanceláře Centra jazykového vzdělávání na FF najdete na Veveří 28 ve 4. patře.
Více na: https://www.muni.cz/lang/962100

Informace studijního oddělení k uznávání zkoušek z cizího jazyka zde: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/podminky-pro-uznani-jazykovych-certifikatu

 

Členové oddělení CJV na FF:

Anglický jazyk:

 

  Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová

PhDr. Ivana Malovičová
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
Mgr. Renata Hajslerová
Mgr. B.A. Šárka Roušavá

Německý jazyk:   PhDr. Jana Vyorálková
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D.
Francouzský jazyk:   Mgr. Kateřína Sedláčková, Ph.D.
Španělský jazyk:   Mgr. Jitka Žváčková
Ruský jazyk:   Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Latina:   PhDr. Irena Zachová

 

 

Kontakt

Adresa:
Centrum jazykového vzdělávání na FF MU
Arne Nováka 1
Brno
602 00

 

Vedoucí oddělení:
Martina Šindelářová Skupeňová
skupenova@phil.muni.cz
Tel. 549495922

 

Sekretářka:
Dana Plíšková
d.pliskova@mail.muni.cz
Tel. 549496162


Osobní nástroje