Nacházíte se zde: FF Lidé !Celofakultní kontakty
Akce dokumentů

Celofakultní kontakty

spravuje: Webeditor FFPoslední změna: Pondělí 20.06.2016 21:41

Kontakty na pracoviště, vedoucí, sektretariát, weby, ...

 

Vedení fakulty

    sekretariát
Děkan
<dekan@phil.muni.cz>
POL Milan, prof. PhDr., CSc.
549 49 1501
HUDEČKOVÁ Jarmila
549 49 1500, 3489
fax: 549 49 1520
Proděkan pro vědu a doktorské studium
<prodekan.veda@phil.muni.cz>
KYLOUŠEK Petr, prof. PhDr., CSc.
549 49 1553
 
Proděkan pro bakalářské a magisterské studium
<prodekan.studium@phil.muni.cz>
NIEDERLE Rostislav, doc. Mgr., Ph.D.
549 49 1551
 
Proděkan pro zahraniční vztahy
<prodekan.vnejsi.vztahy@phil.muni.cz>
POSPÍŠIL Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.
549 49 1555
 
Proděkan pro výzkum a rozvoj
<prodekan.vyzkum@phil.muni.cz>
FASORA Lukáš, doc. Mgr. Ph.D.
549 49 1554
 
Proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností
<prodekan.vnitrni.vztahy@phil.muni.cz>
HORÁKOVÁ Jana, doc. Mgr., Ph.D.
549 49 1556
 
Proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů
<prodekan.prijimaci@phil.muni.cz>
ŠKYŘÍK Petr, PhDr., Ph.D.  
549 49 1552
 
Tajemník fakulty
<tajemnik@phil.muni.cz>
JURTÍK Ivo, Ing.
549 49 1502, 4142
HUDEČKOVÁ Jarmila
549 49 1500, 3489

Děkanát

  vedoucí  
Sekretariát děkana
<sekretarka_dekana@phil.muni.cz>
HUDEČKOVÁ Jarmila
549 49 1500, 3489
 
Studijní oddělení
<studijni@phil.muni.cz>
KOZLOVÁ Helena, RNDr.
549 49 1505, 4638
 
Oddělení pro přijímací řízení
<prijimaci.rizeni@phil.muni.cz>
DVOŘÁČKOVÁ Vlasta, PhDr.
549 49 5169
 
Oddělení vnějších vztahů
<zahranicni@phil.muni.cz>
SOBOLOVÁ Jana, Mgr.
549 49 4670, 1513
 
Oddělení výzkumu a vývoje
<veda@phil.muni.cz>
JURÁŠOVÁ Markéta, Ing. Bc.
549 49 4722
 
Personální oddělení
<osobni@phil.muni.cz>
ALBÍNIOVÁ Alena, Ing.
549 49 1503, 6001
 
Ekonomické oddělení
<ekonom@phil.muni.cz>
NEKOVÁŘOVÁ Darja, Ing.
549 49 1504, 4875
 
Podatelna
<podatelna@phil.muni.cz>
HUDEČKOVÁ Jarmila
549 49 1500, 3489
549 49 5013, 5713

Ústavy

Filologie vedoucí sekretariát
Katedra anglistiky a amerikanistiky
<english@phil.muni.cz>
VANDERZIEL Jeffrey Alan, B.A. KAMENSKÁ Eva, Dis.
549 49 3603
HANZÁLEK Tomáš
549 49 3899
Jazyková škola při KAA
<jas@phil.muni.cz>
VANDERZIEL Jeffrey Alan, B.A. PILAŘOVÁ Markéta, Mgr.
549 49 4894 / 603 241 692
Ústav českého jazyka
<bohem@phil.muni.cz>
PLESKALOVÁ Jana, prof. PhDr. CSc. VYBÍRALOVÁ Jaroslava
549 49 8235
Kabinet češtiny pro cizince
<bohem@phil.muni.cz>
RUSÍNOVÁ Eva, PhDr. VYBÍRALOVÁ Jaroslava
549 49 8235, 1593
Centrum počítačové lingvistiky
<cest@phil.muni.cz>
   
Ústav české literatury a knihovnictví
<ceslit@phil.muni.cz>
FIŠER Zbyněk, doc. PhDr. Ph.D. ZACHOVÁ Eva, Bc.
549 49 8535
Kabinet informačních studií a knihovnictví
<knihovnictvi@phil.muni.cz>
ŠKYŘÍK Petr, PhDr. Ph.D. DORAZILOVÁ Marie, Mgr.
549 49 3116
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
<bvackova@phil.muni.cz>
KOVÁŘ Jaroslav, PhDr. CSc. SPĚVÁKOVÁ Dana, PhDr.
549 49 3605
Ústav jazykovědy a baltistiky
<jazykoveda@phil.muni.cz>
ŠEFČÍK Ondřej, PhDr. Ph.D.

ČAPKOVÁ Blanka, Mgr.
54949 6819

Seminář japonských studií
<japan@phil.muni.cz>
KUBOVČÁKOVÁ Zuzana, Mgr., M.A., Ph.D. VONDRÁČKOVÁ Šárka, Mgr.
549 49 7239
Ústav románských jazyků a literatur
<romanistika@phil.muni.cz>
KYLOUŠEK Petr, prof. PhDr. CSc. HOLOUBKOVÁ Dagmar
549 49 3258
Ústav slavistiky
<wusl@phil.muni.cz>
POSPÍŠIL Ivo, prof. PhDr. DrSc. HOFMANOVÁ Marie
549 49 3174
Ústav klasických studií
<classics@phil.muni.cz>
RADOVÁ Irena, doc. Mgr. Ph.D. ERLEBACHOVÁ Jitka
549 49 3850
Obecná teorie a dějiny umění a kultury vedoucí sekretariát
Seminář dějin umění
<dejum@phil.muni.cz>
JAKUBEC Ondřej, Mgr. Ph.D. SCHELLEOVÁ Pavla, Bc.
549 49 7051
Seminář estetiky
<estetika@phil.muni.cz>
OSOLSOBĚ Petr, prof. PhDr. Ph.D. VAŠINOVÁ Ivana Ing.
549 49 3081
Katedra divadelních studií
<div@phil.muni.cz>
HAVLÍČKOVÁ Margita, doc. PhDr. KAPINUSOVÁ Jitka
549 49 4528
Ústav filmu a audiovizuální kultury
<fav@phil.muni.cz>
VORÁČ Jiří, prof. PhDr. Ph.D. HAVEL Luděk, Mgr.
549 49 7437
Ústav hudební vědy
<music@phil.muni.cz>
MACEK Petr, PhDr. Ph.D. TARANZOVÁ Vlasta
549 49 7478
LEFLÍKOVÁ Jitka
549 49 4623
Akademie staré hudby
<akademie@phil.muni.cz>
MACEK Petr, PhDr. Ph.D. LEFLÍKOVÁ Jitka
549 49 4623
Centrum pro inovace uměnovědných studií
<opvk3@phil.muni.cz>
   
Historické vědy vedoucí sekretariát
Historický ústav
<historie@phil.muni.cz>
MALÍŘ Jiří, prof. PhDr. CSc. AMBROŽOVÁ Hana, Mgr.
549 49 3067
Ústav pomocných věd historických a archivnictví
<historie@phil.muni.cz>
KRMÍČKOVÁ Helena, doc. PhDr. Dr. MARADOVÁ Martina
549 49 5760
Ústav evropské etnologie
<etnologie@phil.muni.cz>
VÁLKA Miroslav, doc. PhDr. Ph.D. MARADOVÁ Martina
549 49 5760
Centrum pro etnologický výzkum
<etnologie@phil.muni.cz>
VÁLKA Miroslav, doc. PhDr. Ph.D. MARADOVÁ Martina
549 49 5760
Ústav archeologie a muzeologie
<dobesova@phil.muni.cz>
MĚŘÍNSKÝ Zdeněk, prof. PhDr. CSc.  ŠIBÍČKOVÁ Jitka
549 49 4986
Archeologické pracoviště Pohansko
 
   
Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví
<unesco@phil.muni.cz>
DOLÁK Jan, PhDr. <ředitel UNESCO CHAIR> 549 49 3470
Humanitní studia, psychologie, pedagogika vedoucí sekretariát
Psychologický ústav
<psycho@phil.muni.cz>
HUMPOLÍČEK Pavel, PhDr. Ph.D. VALCHÁŘOVÁ Jarmila
549 49 7794
Akademické centrum poradenství a supervize
<info@acps.cz>
HUMPOLÍČEK Pavel, PhDr. Ph.D. VALCHÁŘOVÁ Jarmila
549 49 7794
Ústav pedagogických věd
<pedagogika@phil.muni.cz>
POL Milan, prof. PhDr. CSc. KLUSÁKOVÁ Ivana
549 49 4076
Katedra filozofie
<phil@phil.muni.cz>
JASTRZEMBSKÁ Zdeňka, Ing. Mgr. Ph.D. HOLMANOVÁ Hana
549 49 3237
Ústav religionistiky
<religion@phil.muni.cz>
CHALUPA Aleš, Mgr. Ph.D. Šárka Vondráčková, Mgr.
54949 6819
Seminář čínských studií
<sinjap@phil.muni.cz>
VÁVRA Dušan, Mgr. et Mgr. Ph.D. VÁVROVÁ MAŠKOVÁ Jana, Mgr., Ph.D.
549 49 4388

Další pracoviště FF

  vedoucí sekretariát
Centrum jazykového vzdělávání na FF a FSS    
Ústřední knihovna
<knihovna@phil.muni.cz>
HOŘÍNKOVÁ KOUŘILOVÁ Lenka Mgr. et Mgr. 549 49 1508
Centrum informačních technologií
<cit@phil.muni.cz>
MIKŠÍK Daniel, Mgr. BORÁKOVÁ Petra
549 49 7185, 5300
Správa budov
<udrzba@phil.muni.cz>
POKORNÝ Michael
549 49 6177, 1509
údržbáři 7268

Jiná pracoviště

  vedoucí  
Knihkupectví Smílková
<knihysmilkova@atlas.cz>
   
Krmítko
<vladimir.tuma@krmitko.cz>
TŮMA Vladimír  
Kopírovací centrum VAŠÍK Martin, COPRINT,s.r.o. 731 473 404

Akademické orgány

  předseda sekretariát
Akademický senát Filozofické fakulty MU
<akademicky.senat@phil.muni.cz>
OSOLSOBĚ Petr, prof. PhDr. Ph.D.
549 49 5736
 
Vědecká rada Filozofické fakulty MU
<vedecka.rada@phil.muni.cz>
POL Milan, prof. PhDr., CSc.  
Disciplinární komise Filozofické fakulty MU
<disciplinarni.komise@phil.muni.cz>
VYKOUPIL Libor PhDr. Ph.D.
549 49 8256
 
Volební komise Filozofické fakulty MU
<volebni.komise@phil.muni.cz>
   

Fondy

  vedoucí sekretariát
Nadační fond studentů FF MU
<nfsFF@phil.muni.cz>
KETTNEROVÁ Barbora, Bc.
<74660@mail.muni.cz>
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje