Nacházíte se zde: FF O fakultě
Akce dokumentů

O fakultě

spravuje: Portal InstitutorPoslední změna: Středa 29.10.2014 09:15

Lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice

Profil

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity patří mezi nejlepší a nejžádanější humanitní fakulty v ČR. Její tradice sahá až k počátkům univerzity v roce 1919; pro prvních 128 studentů se fakulta otevřela v roce 1921. Od té doby urazila dlouhou cestu a dnes nabízí možnost vzdělávat se na dvaceti katedrách a ústavech hned devíti tisícům studentů, o které pečuje téměř sedm stovek vyučujících a vědců.

Fakulta stejně jako celá univerzita drží krok se všemi současnými směry ve vysokém školství, a v mnohém dokonce směr udává. Flexibilní způsob studia umožňující studovat vlastním tempem a volně si zapisovat předměty a zkoušky prostřednictvím internetu, moderně vybavené učebny, elektronická podpora výuky, snadný přístup k počítačům i kvalitní knihovna přímo v areálu fakulty – to vše dělá ze studia na FF MU nejen příjemnou cestu za poznáním, ale dává člověku rovněž svobodu a možnost užívat si po všech stránkách studentský život, kterým je Brno proslulé.

 

Fakulta v srdci města

Velkou výhodou FF je, že její budovy naleznete nedaleko od sebe přímo v centru města, jen jednu zastávku tramvaje nebo pár minut pěšky od historického i současného středobodu všeho brněnského dění. V několika od sebe nepříliš vzdálených areálech má student k dispozici vše, co potřebuje – od učeben a kabinetů profesorů přes počítačové studovny až po architektonicky unikátní a moderní budovu knihovny či bufety s občerstvením a útulným posezením. Historický areál Filozofické fakulty prochází v současnosti rozsáhlou rekonstrukcí, která má podstatně zlepšit podmínky pro studium i bádání. V rámci rekonstrukce vznikne mimo jiné novostavba jako zázemí pro výzkumné a projektové týmy působící na FF MU.

Poloha přímo v centru přináší i další výhodu: snadnou dosažitelnost z většiny kolejí. Pokud se rozhodnete pro bydlení na privátu, z žádné části Brna to nebudete mít příliš daleko. Jen chvíli chůze to studenti mají do Centrální počítačové studovny, která nabízí v nonstop provozu přístup k více než stovce počítačů.

 

Studentský život

Studenti humanitních fakult patřili vždy mezi nejaktivnější organizátory kulturního života na celé univerzitě. Na FF se o něj stará především Nadační fond studentů Filozofické fakulty, který rok co rok pořádá v prostorách dvou dvorků fakulty malé kulturně-hudební festivaly oslavující příchod a konec akademického roku. Postaráno je o kvalitní kapely, divadelní představení, žonglérská vystoupení a další zábavu. Legendární už je také fondem pořádaný lampiónový průvod. Desítky mladých lidí se každý listopad vypraví na pochod městem, aby uctily památku studentů zabitých nacisty v roce 1939.

Na fakultě také funguje několik divadelních souborů. Mezi nimi vyniká např. Kočovná filozofická divadelní společnost. Každý rok potěší studentské i profesorské publikum novou hrou, přičemž žádný žánr jí není cizí – detektivka, horor, historická hra zpracovaná činoherně, se zpěvy či přímo jako muzikál.

 

Co se na FF učí a zkoumá

Tradičními vědními obory na Filozofické fakultě jsou historie, filozofie a filologie nejrůznějšího zaměření – od slovanské až po japanistiku. Fakulta také nabízí nové směry související s dějinami umění, hudební vědou a psychologií. Proto je nejlepším místem pro všechny budoucí jazykové odborníky (překladatele či tlumočníky), archeology a historiky, zaměstnance kulturních institucí, archivní a muzejní pracovníky nebo knihovníky, dále literární, filmové i divadelní teoretiky a kritiky či zaměstnance médií. Po absolvování doplňujícího pedagogického studia nebo navazujícího magisterského studia učitelství se mohou absolventi stát pedagogy na středních školách. Ti nejlepší najdou uplatnění přímo na univerzitách a jiných vědeckých pracovištích.

Badatelská práce je tedy na fakultě různorodá a klade důraz na zapojování studentů do vědecké činnosti. Vědci z FF se zaměřují mimo jiné na kulturu v dějinách střední Evropy či archeologický výzkum sociálních struktur pravěku a středověku ve světově proslulých lokalitách, provádějí areálová jazykovědná a literárněvědná studia a zabývají se latinskou medievistikou. Další výzkumy zahrnují studium závažných problémů obecné a klinické psychologie, bádání v obecné a sociální pedagogice i v oblasti dějin umění se zaměřením na architekturu, sochařství a malířství. Specialisté se zaměřují rovněž na muzikologický a uměnovědný výzkum – zejména na poli estetiky a divadelní a filmové tvorby. Stejně tak se objevují studie etnologické, národopisné i religionistické a nechybí ani promýšlení a zveřejňování filozofických interpretací nejdůležitějších jevů současnosti.

 

Jak začít

Skutečnými studenty se stanete okamžikem zápisu do studia. Zápisy se budou konat 20.–23. července 2015, náhradní termíny připadají na 1. a 2. září 2015. Pokud se rozhodnete využít náhradní termín, je potřeba to předem oznámit e-mailem. Nečiňte tak ale jen proto, že si nechcete kazit červenec – využití zářijových termínů vás znatelně znevýhodní v záležitostech, ve kterých hraje podstatnou roli čas: v registraci předmětů a žádostech o koleje. Na zápisu kromě potřebných „oficialit“ získáte i základní informace o tom, co je nutné, co spěchá, co neopomenout a čemu se naopak zdaleka vyhnout.

Nových věcí bude možná najednou trochu moc, ale nepropadejte panice. V prvním týdnu semestru se koná tzv. orientační týden, který – jak název napovídá – slouží k tomu, abyste se zorientovali ve všem potřebném. Jeho součástí budou také imatrikulace, které vás slavnostně uvedou do studia. V programu figurují i seznamovací prohlídky fakultní knihovny, úvody do práce s Informačním systémem (IS) a informační schůzky na jednotlivých ústavech, kde vás zástupci oborů zasvětí do všeho podstatného a zodpoví vaše otázky. V případě dotazů je vám stále k dispozici studijní oddělení – prostřednictvím e-mailu, telefonu i osobních konzultací (v úředních hodinách).

 

Informační systém – fenomén Masarykovy univerzity

Informační systém (známý pod zkratkou IS), jaký má Masarykova univerzita, je nejen v českých podmínkách výjimečným nástrojem. Šetří čas, práci i tisíce papírových stran. IS eviduje a zpracovává veškeré vaše studijní aktivity, informuje o všem důležitém a umožní vám spoustu věcí vyřešit několika kliknutími.

Díky ISu si můžete registrovat předměty, získávat informace o průběhu svého studia nebo se přihlašovat na zkouškové termíny. Při volbě předmětů je velice užitečná možnost zobrazení statistiky známek, která poskytuje poměrně dobrý obrázek o obtížnosti každého kurzu.

 

Centrální počítačová studovna aneb Když chcete žít nonstop

Centrální počítačová studovna (neboli „cé-pé-esko“) šlape jako hodinky a studentům je v ní čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu k dispozici stovka počítačů a řada míst pro notebooky. Notebookáři mají výhodu, v celé budově je wi-fi.

Umístěním do budovy Lékařské fakulty na Komenského náměstí se studovna stala přístupnou prakticky odkudkoli, a to i v nočních hodinách. K dispozici je vysokorychlostní skener, moderní čtečky karet, uživatelé mají možnost půjčit si sluchátka nebo koupit CD a samozřejmostí je tisk a kopírování na místě.

 

Studujte v zahraničí

Pokud se stanete studenty Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, budete moci vycestovat za studiem do zahraničí. Čeká na vás několik studijních programů a nepřeberné množství míst, kam se dá vyjet na jeden i více semestrů. Na většinu zahraničních pobytů můžete vyrazit až po úspěšně ukončeném prvním roce studia.

Nejrozšířenější, nejjednodušší a nejoblíbenější je program Erasmus. Mezi kritérii bývá mj. i studijní průměr a jazyková způsobilost. Uznávaný jazykový certifikát je výhodou, pokud jej ale nemáte, nezoufejte. Mnohdy stačí napsat v požadovaném jazyce motivační dopis. S plánovaným studijním pobytem na vás čeká sice spousta papírování, ale dostanete i nemalý finanční příspěvek, jehož výše se stát od státu liší. Pokud jste nároční a chcete si užívat a cestovat, peníze od školy na pokrytí všech nákladů stačit nebudou. Rozhodně ale půjde o slušný základ. A co víc, Erasmus umožňuje také zahraniční pracovní stáže, u kterých lze stipendium kombinovat i s odměnou od zaměstnavatele.

MU dále nabízí mnoho jiných studijních a pracovních pobytů v rámci dalších programů – např. Erasmus Mundus, Leonardo či Comenius, z nichž některé můžete využívat i po ukončení studia. Má také smlouvy s univerzitami na všech obývaných kontinentech, které jsou využívány i ke studentským výměnám. Sami si vyberete zemi a hostitelskou univerzitu, na které chcete studovat, dohodnete se s ní, a pokud vás akceptuje, můžete jet. A navíc dostanete od MU příspěvek až 10 tis. Kč na měsíc.

Možností je mnoho a byla by škoda nějakou nevyužít… O zahraniční pobyty a stáže se stará Centrum zahraničních studií MU, které najdete na Komenského náměstí 2 (budova Lékařské fakulty) nebo elektronicky na internetové adrese: http://czs.muni.cz.

Vnitřní členění

Kdo jsme (stránky MU)

Organizační struktura

Stručné představení ústavů FF

Rozmístění pracovišť

Aktuální statistické údaje (stránky MU)

Historie a tradice

Insignie rektora a děkanů fakult (stránky MU)

Historie děkanů (stránky MU)

Galerie děkanů na chodbě budovy děkanátu

Dokumenty ze stávky 1989

Spor o pojmenování ulice A. Nováka

Digitální knihovna fotografií (ve výstavbě)

 


Osobní nástroje