Nacházíte se zde: FF Přijímací řízení Knihovny a informační technologie
Akce dokumentů

Knihovny a informační technologie

spravuje: machackovaPoslední změna: Čtvrtek 25.08.2011 13:28

Vybavení FF MU pro studium – základní informace

Knihovny

Filozofická fakulta se vyznačuje rozsáhlými a cennými knihovními fondy, které jsou předpokladem studia i výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť a zahrnují literaturu z oblasti humanitních věd.

Ústřední knihovna:

Velká část knihovních fondů Filozofické fakulty je dnes uložena v její Ústřední knihovně. Jde především o knihy a publikace filologického charakteru. Ústřední knihovna je umístěna v moderní budově v areálu fakulty na ulici Arna Nováka 1, zpřístupněné roku 2001.

Ústavní knihovny:

Nezanedbatelnou složku knihovního fondu fakulty tvoří také 20 knihoven jednotlivých ústavů a kateder (mj. při Semináři dějin umění, Ústavu klasických studií, Ústavu pomocných věd historických a archivnictví, Ústavu hudební vědy, Ústavu archeologie a muzeologie či Ústavu evropské etnologie). Nejrozsáhlejším fondem disponuje Historický ústav Filozofické fakulty, jehož knihovna obsahuje téměř 60 tis. svazků odborných knih a časopisů, a to i starých tisků a historicky cenných publikací.

Zpřístupnění knihovního fondu:

Fondů knihoven Filozofické fakulty využívá téměř 14000 registrovaných čtenářů. Proto je nutno klást důraz na kvalitu jejich zpřístupnění. Z tohoto důvodu v současnosti probíhá přemisťování knih a časopisů do volného výběru a postupné elektronické zpracování fondů.

Další informace: Ústřední knihovna FF

Informační technologie

Filozofická fakulta patří k nejpokročilejším jak ve vybavení informačními technologiemi, tak v jejich využívání. Na fakultě je k dispozici

  • bezproblémový přístup k počítačům a internetu (přes 160 PC ve veřejných pracovnách a v Ústřední knihovně; pět minut chůze od fakulty Centrální počítačová studovna MU s nepřetržitým provozem)
  • počítačové učebny až o 30 PC, nová digitální jazyková učebna (20 PC)
  • rychlý internet (100 Mbit nebo lepší); ze všech veřejných počítačů tisk na společných tiskárnách s bezhotovostní úhradou
  • stále se rozšiřující bezdrátová síť (wi-fi) pro připojení vlastních notebooků
  • desítky multimediálních učeben s datovými projektory
  • e-learning (elektronického poskytování studijních materiálů a prvků elektronické výuky již využívá přes 600 kurzů)
  • přístup k řadě špičkových elektronických zdrojů (databáze odborných článků a literárních textů)
  • propracovaná administrativa studia v Informačním systému MU

Další informace:
IT pro studenty – úvod do informačních technologií na FF MU
Centrum informačních technologií FF MU


Osobní nástroje