Document Actions

Pro zájemce o studium

by Monika Bystrá last modified 2014-10-15 16:34

Informace pro zájemce o studium na FF MU

Filozofická fakulta je jednou z devíti fakult brněnské Masarykovy univerzity. Byla jednou ze čtyř zakládajících fakult této druhé nejstarší univerzity v tehdejším Československu.

Filozofická fakulta poskytuje odborné a učitelské vzdělání v mnoha rozmanitých oborech v rámci studijních programů:

Studium probíhá na třech desítkách pracovišť (ústavů, kateder, seminářů, kabinetů) – viz jejich stručné představení (s přístupem ke všem dalším informacím).
Přehled všech pracovišť včetně podpůrných a administrativních viz Organizační struktura.

Studium je organizováno převážně ve formě prezenčního jednooborového nebo dvouoborového studia a je rozděleno na tříletý bakalářský a navazující dvouletý magisterský cyklus. Pouze studium psychologie je nedělené, pětileté, a vede k magisterskému titulu. Dalším cyklem je ve většině oborů čtyřleté studium doktorské, zaměřené na výzkumnou práci začínajících badatelů.

V některých oborech pak existuje studium kombinované, případně také placené celoživotní vzdělávání, které může mít charakter specializačního studia a doplňujícího pedagogického studia. Stálý zájem studentů o humanitně zaměřené obory přitom dokládá skutečnost, že na FF studuje dnes více než deset tisíc posluchačů. Filozofická fakulta je tak největší fakultou Masarykovy univerzity.

Absolventi FF se uplatňují v kulturních, výchovných a vzdělávacích institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích i v soukromém sektoru; po absolvování doplňujícího pedagogického studia nebo navazujícího magisterského studia učitelství mohou působit rovněž jako učitelé středních škol. Nejschopnější z nich mohou najít uplatnění ve vědecké a pedagogické činnosti na univerzitách, ve vědeckých ústavech a ve významných muzejních institucích.

Doktorské studium se na fakultě uskutečňuje v prezenční a kombinované formě ve více než 30 oborech.

Další informace:

Přijímací řízení na Filozofickou fakultu MU
Výzkum na FF MU – stručná charakteristika výzkumné činnosti fakulty
Knihovny a informační technologie – vybavení fakulty sloužící studentům


Personal tools