Akce dokumentů

Výzkum na FF MU

spravuje: machackovaPoslední změna: Čtvrtek 25.08.2011 13:27

Stručná charakteristika výzkumné činnosti na FF MU

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je nejen úspěšnou vzdělávací institucí, ale také výzkumnou fakultou. Zaměřuje se na bádání v oblasti humanitních oborů (filozofické a historické vědy, vědy o umění, filologické vědy, psychologické a pedagogické vědy). Základním atributem výzkumného působení fakulty je řešení institucionálních projektů mezinárodního a interdisciplinárního charakteru a jejich vícezdrojové financování.

Výzkumné záměry:
V současné době sehrávají v oblasti výzkumu prvořadou roli tři rozsáhlé víceleté projekty označované pojmem „výzkumný záměr“:

  • Interdisciplinární centrum výzkumu sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum,
    využití přírodních věd, metodologie, informatika, ochrana kulturního dědictví.
  • Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.
  • Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních.

Evropské projekty:
Jednotlivá pracoviště Filozofické fakulty se aktivně zapojují také do kolektivních evropských projektů, včetně projektů 6. rámcového programu EU (Ústav religionistiky) a projektů Evropského sociálního fondu (Ústav pedagogických věd). Do budoucnosti lze navíc předpokládat značný rozvoj tohoto typu institucionálních výzkumů.

Národní grantové projekty:
Výzkumný potenciál fakulty je dobře patrný i v úspěšně řešených individuálních projektech financovaných Grantovou agenturou ČR, Grantovou agenturou Akademie věd ČR i dalšími poskytovateli finančních
prostředků. Tento typ výzkumu zahrnuje prakticky všechny vědní obory pěstované na fakultě. Její pracoviště se zapojují i do projektů zaměřených na aplikaci výzkumu ve vzdělávacím procesu, např. v rámci Fondu rozvoje vysokých škol.

Věda a výzkum – podrobné informace


Osobní nástroje