Nacházíte se zde: FF Publikační činnost
Akce dokumentů

Publikační činnost

spravuje: Webeditor FFPoslední změna: Pátek 11.11.2016 11:04

Publikační činnost je jednou z hlavních aktivit pracovníků Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Ediční činnost

Ediční činnost fakulty se v plném rozsahu řídí zásadami ediční činnosti na Masarykově univerzitě, které upravuje směrnice rektora č. 6/2008. Směrnice děkana č. 4/2014 Zásady ediční činnosti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity konkretizuje tyto zásady pro podmínky fakultní praxe.

V rámci ediční činnosti fakulta vydává odborné monografie v edici Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tato ediční řada je otevřena všem akademickým a výzkumným pracovníkům a studentům, ale i externím spolupracovníkům, kteří se podílejí na plnění výzkumně-vědeckých úkolů fakulty.

Formulář Žádosti o vydání publikace v ediční řadě Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je ke stažení zde. Pro výpočet finančních nákladů na vydání publikace můžete využít tabulku.

Ediční rada FF MU

Ediční rada fakulty je kolektivním poradním orgánem děkana. Jmenuje ji děkan z řad pedagogických a vědeckých pracovníků fakulty, předsedá jí určený proděkan a za její činnost odpovídá výkonný redaktor, jmenovaný děkanem.

Seznam členů ediční rady naleznete zde.

Citovanost přes Web of Science

Možnost zjištění citovanosti konkrétního autora přes databázi Web of Science. Vstup do databáze k dispozici zde

V poli „All Databases“ zatrhnout „Web od Science Core Collection“, pak v poli „Basic Search“ zatrhnout „Cited Reference Search“. Do pole vyhledávání zapsat příjmení hledaného autora/autorky a kliknout na tlačítko „Search“.

 

Odborné časopisy FF MU

Annales Psychologici ISSN 2336-4939
Archaeologia historica
ISSN 0231-5823
Bohemica litteraria ISSN 1213-2144
Brno Studies in English ISSN 0524-6881
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik ISSN 1803-7380
Convivium ISSN 2336-3452
Études romanes de Brno ISSN 1803-7399
Græco-Latina Brunensia ISSN 1803-7402
Linguistica Brunensia ISSN 1803-7410
Museologica Brunensia ISSN 1805-4722
Musicologica Brunensia
ISSN 1212-0391
Nová rusistika ISSN 1803-4950
Opera Slavica
ISSN 1211-7676
Opuscula historiæ artium ISSN 1211-7390
Religio ISSN 1210-3640
Slavica litteraria ISSN 1212-1509
Studia archaeologica Brunensia ISSN 1805-918X
Studia historica Brunensia ISSN 1803-7429
Studia paedagogica ISSN 1803-7437
Studia philosophica ISSN 1803-7445
Theatralia ISSN 1803-845X

 

Knižní publikace, skripta

Monografická edice Spisy FF MU

Edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je první ediční řadou, která vznikla na FF MU. Vycházejí v ní především monografické publikace jednotlivých kateder a ústavů FF MU. Jako první spis v této edici vyšla v r. 1923 publikace od R. Urbánka Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy: příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových
V rámci této edice bylo vydáno také několik prvních čísel seriálů Brno Studies in English, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik a Études romanes de Brno (před tím, než byly založeny jejich řady v rámci novější seriálové edice Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity); a dále také několik tematických sborníků či sborníků z konferencí (např. Otázky divadla a filmu, Teorie verše, Otázky slovanské syntaxe aj.)
Do současné doby v této edici vyšlo přes 420 publikací.

Edice Spisy FF MU v Digitální knihovně FF MU: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103535

 

Přehled dalších knižních publikací najdete na webových stránkách jednotlivých ústavů.

Další ediční řady

Proměny náboženství (ediční řada)

Religionistika (volná řada učebních textů)

Elektronické publikace

Ústav jazykovědy a baltistiky

Linguistica Online (recenzovaný elektronický časopis)

Ústav hudební vědy

Musicologica.cz (portál pro hudební vědu)

Acta musicologica (revue pro hudební vědu)

TIM ezin

Český hudební slovník osob a institucí

Elektronická knihovna díla Vladimíra Helferta (v přípravě v rámci projektu ÚHV)

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kapradí (knihovna překladů raného anglického dramatu)

Bibliografie Aleše Tichého (bibliografie českých překladů z anglické literatury)

Theory and Practice in English Studies

Katedra filozofie

Pro-Fil 

Slovník českých filosofů

Kabinet informačních studií a knihovnictví

ProInflow (elektronický recenzovaný časopis pro informační vědy)

Psychologický ústav

Psychologon

Digitální knihovna FF MU

Digitální knihovna FF

Digitální knihovna Arna Nováka

Digitalizace publikací FF

Další odkazy

Informace o výměně

Podpůrný tým

 

 


Osobní nástroje