Nacházíte se zde: FF Publikační činnost
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Publikační činnost

spravuje: Webeditor FFPoslední změna: Úterý 25.03.2014 11:53

Odborné časopisy FF MU a další publikace

Odborné časopisy FF MU

Archaeologia historica
ISSN 0231-5823
Bohemica litteraria ISSN 1213-2144
Brno Studies in English ISSN 0524-6881
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik ISSN 1803-7380
Cinematographica  
Études romanes de Brno ISSN 1803-7399
Græco-Latina Brunensia ISSN 1803-7402
Klinická psychologie a osobnost ISSN 1805-6393
Linguistica Brunensia ISSN 1803-7410
Museologica Brunensia ISSN 1805-4722
Musicologica Brunensia
ISSN 1212-0391
Nová rusistika
ISSN 1803-4950
Opera Slavica
ISSN 1211-7676
Opuscula historiæ artium ISSN 1211-7390
Religio ISSN 1210-3640
Slavica litteraria ISSN 1212-1509
Studia archæologica Brunensia ISSN 1805-918X
Studia historica Brunensia ISSN 1803-7429
Studia pædagogica ISSN 1803-7437
Studia philosophica ISSN 1803-7445
Theatralia ISSN 1803-845X

 

Informace o výměně

Digitalizace publikací FF

Knižní publikace, skripta

Monografická edice Spisy FF
Edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je první ediční řadou, která vznikla na FF. Vycházely v ní především monografické publikace jednotlivých kateder a ústavů FF. Jako první spis v této edici vyšla v r. 1923 publikace od R. Urbánka Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy : příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových
V rámci této edice bylo vydáno také několik prvních čísel seriálů Brno Studies in English, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik a Études romanes de Brno (před tím, než byly založeny jejich řady v rámci novější seriálové edice Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity); a dále také několik tematických sborníků či sborníků z konferencí (např. Otázky divadla a filmu, Teorie verše, Otázky slovanské syntaxe aj.)
Do současné doby v této edici vyšlo zatím 400 publikací.

 

Přehled dalších knižních publikací najdete na webových stránkách jednotlivých ústavů.

Ediční řady

Proměny náboženství (ediční řada)

Religionistika (volná řada učebních textů)

Elektronické publikace

Ústav jazykovědy a baltistiky

Linguistica Online (recenzovaný elektronický časopis)

Ústav hudební vědy

Musicologica.cz (portál pro hudební vědu)

Acta musicologica (revue pro hudební vědu)

TIM ezin

Český hudební slovník osob a institucí

Elektronická knihovna díla Vladimíra Helferta (v přípravě v rámci projektu ÚHV)

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kapradí (knihovna překladů raného anglického dramatu)

Bibliografie Aleše Tichého (bibliografie českých překladů z anglické literatury)

Theory and Practice in English Studies

Katedra filozofie

Profil 

Slovník českých filosofů

Kabinet informačních studií a knihovnictví

ProInflow (elektronický recenzovaný časopis pro informační vědy)

Psychologický ústav

Psychologon

Ústřední knihovna FF

Digitální knihovna Arna Nováka


Osobní nástroje