Nacházíte se zde: FF Publikační činnost
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Publikační činnost

spravuje: Webeditor FFPoslední změna: Středa 17.09.2014 08:56

Publikační činnost je jednou z hlavních aktivit pracovníků Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Ediční činnost

Ediční činnost Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (dále jen fakulta) je součástí ediční činnosti Masarykovy univerzity v Brně realizované na základě vydavatelského oprávnění Ministerstva kultury ČSR ze dne 4. 12. 1979, č. j. 21 514/79, s platností od 1. 1. 1980. V rámci tohoto oprávnění fakulta vydává a rozšiřuje: 

a) neperiodické publikace – monografie, učebnice, skripta, sborníky, bibliografie, odborné a vědecké práce, praktické příručky, účelové tisky aj.

b) seriálové publikace – časopisy, periodické sborníky a jiné seriálové publikace.

Ediční činnost Filozofické fakulty MU se v plném rozsahu řídí zásadami ediční činnosti na Masarykově univerzitě, které upravuje směrnice rektora č. 6/2008. Zásady ediční činnosti na FF MU upravuje Směrnice děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ediční rada FF MU

Ediční rada fakulty je kolektivním poradním orgánem děkana. Jmenuje ji děkan z řad pedagogických a vědeckých pracovníků fakulty, předsedá jí určený proděkan a za její činnost odpovídá výkonný redaktor, jmenovaný děkanem.

Seznam členů ediční rady naleznete zde.

 

Odborné časopisy FF MU

Archaeologia historica
ISSN 0231-5823
Bohemica litteraria ISSN 1213-2144
Brno Studies in English ISSN 0524-6881
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik ISSN 1803-7380
Cinematographica  
Études romanes de Brno ISSN 1803-7399
Græco-Latina Brunensia ISSN 1803-7402
Klinická psychologie a osobnost ISSN 1805-6393
Linguistica Brunensia ISSN 1803-7410
Museologica Brunensia ISSN 1805-4722
Musicologica Brunensia
ISSN 1212-0391
Nová rusistika
ISSN 1803-4950
Opera Slavica
ISSN 1211-7676
Opuscula historiæ artium ISSN 1211-7390
Religio ISSN 1210-3640
Slavica litteraria ISSN 1212-1509
Studia archaeologica Brunensia ISSN 1805-918X
Studia historica Brunensia ISSN 1803-7429
Studia paedagogica ISSN 1803-7437
Studia philosophica ISSN 1803-7445
Theatralia ISSN 1803-845X

 

Knižní publikace, skripta

Monografická edice Spisy FF MU

Edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je první ediční řadou, která vznikla na FF. Vycházejí v ní především monografické publikace jednotlivých kateder a ústavů FF. Jako první spis v této edici vyšla v r. 1923 publikace od R. Urbánka Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy : příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových
V rámci této edice bylo vydáno také několik prvních čísel seriálů Brno Studies in English, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik a Études romanes de Brno (před tím, než byly založeny jejich řady v rámci novější seriálové edice Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity); a dále také několik tematických sborníků či sborníků z konferencí (např. Otázky divadla a filmu, Teorie verše, Otázky slovanské syntaxe aj.)
Do současné doby v této edici vyšlo přes 420 publikací.

Edice Spisy FF MU v Digitální knihovně FF MU: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103535

 

Přehled dalších knižních publikací najdete na webových stránkách jednotlivých ústavů.

Další ediční řady

Proměny náboženství (ediční řada)

Religionistika (volná řada učebních textů)

Elektronické publikace

Ústav jazykovědy a baltistiky

Linguistica Online (recenzovaný elektronický časopis)

Ústav hudební vědy

Musicologica.cz (portál pro hudební vědu)

Acta musicologica (revue pro hudební vědu)

TIM ezin

Český hudební slovník osob a institucí

Elektronická knihovna díla Vladimíra Helferta (v přípravě v rámci projektu ÚHV)

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kapradí (knihovna překladů raného anglického dramatu)

Bibliografie Aleše Tichého (bibliografie českých překladů z anglické literatury)

Theory and Practice in English Studies

Katedra filozofie

Pro-Fil 

Slovník českých filosofů

Kabinet informačních studií a knihovnictví

ProInflow (elektronický recenzovaný časopis pro informační vědy)

Psychologický ústav

Psychologon

Digitální knihovna FF MU

Digitální knihovna FF

Digitální knihovna Arna Nováka

Digitalizace publikací FF

Další odkazy

Informace o výměně

Podpůrný tým

 


Osobní nástroje