Akce dokumentů

Kombinované studium

spravuje: machackovaPoslední změna: Úterý 06.08.2013 10:27

Bakalářské a magisterské kombinované studium

Kontakty

 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých šklách), v § 44 odst. 4 rozlišuje prezenční, kombinovanou a distanční formu studia.

Prezenční forma studia umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.

Distanční forma studia umožňuje studium s využitím informačních prostředků bez pravidelné účasti na výše uvedených vzdělávacích aktivitách.

Kombinovaná forma studia je kombinací prezenční a distanční formy studia.

Výuka kombinované formy studia probíhá v blocích, zpravidla jedenkrát za 14 dní, celý den, obvykle v pátek. Nabídka předmětů viz studijní katalogy

Rozvrhy pro konkrétní obory jsou zveřejňovány před začátkem daného semestru na webových stránkách jednotlivých ústavů/kateder, viz organizační struktura.


Seznam aktuálně otevíraných studijních oborů je zveřejněn na stránkách přijímacího řízení.


Osobní nástroje