You are here: FF Academics Celoživotní vzdělávání
Document Actions

Celoživotní vzdělávání

by Kateřina Řičánková last modified 2018-03-13 10:13

Kontakty

 

Obecné informace

Celoživotní vzdělávání v akademickém roce 2018 / 2019

Přijímací řízení do CŽV

 

Řád celoživotního vzdělávání MU (stránky MU)


Dvousemestrové paralelní studium akreditovaných studijních oborů

  • Placené dvousemestrové studium pro potenciální zájemce o řádné studium v  bakalářském stupni na FF MU
  • Student má nárok na postup do 2. ročníku řádného studia pokud splní podmínky oboru - po absolvování dvou semestrů CŽV (přijímacích zkoušek do řádného studia se v dalším roce musí zúčastnit).
  • tímto studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu - nelze celý obor vystudovat touto formou. Jedná se pouze o první ročník.

Informace o přestupu do řádného studia

 

Studium jednotlivých předmětů

  • Zájmové studium jakýchkoli vybraných předmětů v rámci FF MU
  • Studium je placené, cena je 600,- Kč za kredit
  • Studovat lze libovolně dlouho, nelze tímto studiem získat titul
  • Absolvované předměty mohou být uznány do řádného studia v celkové výši 60% celkové kreditové zátěže daného studijního programu.

Pedagogika - specializační a doplňující studium

Doplňující pedagogické studium

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Kvalifikační studium Výchovného poradenství

Zkušenostně reflektivní učení

Zkušenostně reflektivní učení pro učitele

Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání

Instuktorský kurz zážitkové pedagogiky

Postgraduální vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ

Postgraduální vzdělávání učitelů latiny a dějepisu na SŠ a VOŠ

Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/ky ZŠ a SŠ

 

Psychologie - specializační studia

Akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví

Forenzní psychologie

 

Koordinátor ICT

Kabinet informačních studií a knihovnictví nabízí prostřednictvím projektu INTERES akreditovaný kurz DVPP nutný pro výkon specializované pedagogické činnosti Koordinátor ICT.

Kurz je dvousemestrový a probíhá v semestru jaro 2015 (část Metodik ICT) a podzim 2015 (část Koordinátor ICT). Platba je za oba semestry dohromady.

Jazyková škola

Jazyková škola FF nabízí jazykové kurzy pro širokou veřejnost, viz stránky Jazykové školy při FF MU

 

 

Nabídka oborů pro Dvousemestrové paralelní studium:

 


Personal tools