Nacházíte se zde: FF Studium Celoživotní vzdělávání Doplňující pedagogické studium
Akce dokumentů

Doplňující pedagogické studium

spravuje: Helena KozlováPoslední změna: Čtvrtek 25.09.2014 14:37

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů, případně pro posluchače oboru Psychologie akreditovaného pro FF a FSS MU.

Studium je čtyřsemestrální a zahrnuje pedagogický, didaktický a psychologický základ pro učitele, didaktiku předmětu a praktickou část (pedagogická praxe na školách).

Výuku všeobecných pedagogicko-psychologických disciplín zajišťuje Ústav pedagogických věd FF MU (garant všeobecné obsahové stránky studia), předmětové didaktiky zajišťují příslušná oborová pracoviště (katedry a ústavy).

Přihláška ke studiu se podává písemně od 1. 4. do 15. 8. na studijní oddělení.

Součástí studijního programu jsou pedagogické praxe na školách. Za úhradu nákladů za pedagogickou praxi je stanovena částka Kč 1 000,- za jeden aprobační předmět.

Poplatek za studium pro absolventy Mgr. studia činí:

  • 1 aprobační předmět:    Kč 19 800,-
  • 2 aprobační předměty:  Kč 28 200,-
  • 3 aprobační předměty:  Kč 36 600,-

Poplatek za pedagogickou praxi:

  • 1 aprobační předmět:    Kč 1 000,-
  • 2 aprobační předměty:  Kč 2 000,-
  • 3 aprobační předměty:  Kč 3 000,-

Poplatek za závěrečnou zkoušku:

  • 1 aprobační předmět:    Kč 1 000,-
  • 2 aprobační předměty:  Kč 1 100,-
  • 3 aprobační předměty:  Kč 1 200,-

Posluchači oboru Psychologie akreditovaného pro FF a FSS MU hradí pouze poplatek za vykonání závěrečné zkoušky a poplatek za pedagogickou praxi.

Podrobné informace

Další informace, jako je přehled aprobačních předmětů, plán studia, rozpis poplatků za studium a postup při placení poplatku za pedagogickou praxi jsou uvedeny na stránkách Ústavu pedagogických věd.

 

Postup při studiu pedagogického minima pro studenty FSS

 


Osobní nástroje