Nacházíte se zde: FF Studium Celoživotní vzdělávání Informace o přestupu do řádného studia
Akce dokumentů

Informace o přestupu do řádného studia

spravuje: Kateřina ŘičánkováPoslední změna: Pondělí 23.05.2016 07:20

Účastníkovi CŽV budou prominuty výsledky neúspěšného přijímacího řízení za splnění následujících podmínek:

  • účastník splnil podmínky oboru (požadovanou skladbu předmětů s odpovídající kreditovou hodnotou a u některých oborů ještě požadovaný studijní průměr za dva semestry studia CŽV)
  • podal přihlášku k řádnému studiu stejného programu a oboru, jaký absolvuje v programu CŽV
  • zúčastnil se přijímacího řízení (přijímacích zkoušek) do řádného studia

Pokud účastník nesplní některou z výše uvedených podmínek, nelze prominout výsledky neúspěšného přijímacího řízení a nemůže tak být zařazen do řádného studia.

 

Kroky pro přestup do řádného studia:

  1. co nejdříve po absolvování posledního předmětu ve studiu CŽV doručit na studijní oddělení  „Žádost o prominutí výsledků přijímacího řízení na základě splnění podmínek studia oboru CŽV“ .
  2. Po přijetí k řádnému studiu se dostavit na zápis ke studiu ke studijní referentce pro prezenční (kombinované) studium. Kontakty najdete zde … . K zápisu ke studiu je nutné přinést ověřenou kopii maturitního vysvědčení a občanský průkaz.
  3. Po zápisu k řádnému studiu se účastník stává studentem. Je zapsán do prvního semestru řádného studia a studuje předměty, které navazují na absolvovaný program CŽV (předměty třetího semestru).
  4. Co nejdříve po zápisu ke studiu je nutné požádat o uznání předmětů absolvovaných ve studiu CŽV do řádného studia. Žádost se podává elektronicky v IS.


Pokud byl uchazeč přijat k řádnému studiu na základě úspěšného přijímacího řízení, dostaví se pouze k zápisu ke studiu ke svojí studijní referentce a podá žádost o uznání předmětů z CŽV do řádného studia v IS.

 


Osobní nástroje