Nacházíte se zde: FF Studium Celoživotní vzdělávání Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky
Akce dokumentů

Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky

spravuje: Kateřina ŘičánkováPoslední změna: Pátek 27.06.2014 07:10

Ústav pedagogických věd nabízí prostřednictvím Akademického centra osobnostního rozvoje (ACOR) kurz zážitkové pedagogiky.


Kurz je zaměřený na seznámení se základními principy a metodami zážitkové pedagogiky. Představí spektrum různorodých technik zážitkové pedagogiky sestavených do ucelené a smysluplné dramaturgické koncepce a umožní zažít si je v roli účastníků. Didaktickým a metodickým aspektům problematiky bude na základě skutečného průběhu kurzu posléze, s odstupem několika týdnů, věnováno jedno další setkání.


Úspěšní absolventi kurzu obdrží akreditované osvědčení.


Kurz probíhá formou terénního blokového cvičení vycházejícího z principů zkušenostně reflektivního učení.


Tento kurz bude realizován mimo Brno (Lesní penzion Podmitrov) v termínu 14. 10. 2014 – 18. 10. 2014. Předcházet mu bude povinná informační schůzka, jež se bude konat dne 8. 10. 2014 od 18.00 do 19.30 v učebně ACOR. Součástí kurzu je i metodické setkání, které proběhne 3. 11. 2014 od 17.00 do 22.00 opět v učebně ACOR (získání osvědčení je podmíněno aktivní účastí na všech zmíněných částech kurzu).
 

Finanční spoluúčast frekventantů (ubytování, strava, poplatek spojený s vydáním osvědčení) bude činit 2 150,- Kč.

 

Kurz můžete objednat do 15. 9. 2014 prostřednictvím Obchodního centra zde

 

Účastníkem kurzu se uchazeč stává až po akceptaci přihlášky v Informačním systému MU, provedené platbě skrze Obchodní centrum MU a vyplnění potřebných dokumentů (informační dotazník, zdravotní deklarace apod.).
 

Více informací o průběhu, tematické linii kurzu a kontakt na realizační tým viz

http://www.acor.cz/v-co-veris/. Pokyny k odjezdu obdrží účastníci na informační schůzce 8. 10. 2014.
 

Přihláška se podává elektronicky na adrese: http://is.muni.cz/prihlaska/ od 12. 6. 2014 do 14. 9. 2014 (popř. do naplnění kapacity účastníků).
 


Osobní nástroje