Nacházíte se zde: FF Studium Celoživotní vzdělávání Kvalifikační studium Výchovného poradenství
Akce dokumentů

Kvalifikační studium Výchovného poradenství

spravuje: Kateřina ŘičánkováPoslední změna: Pondělí 23.05.2016 07:24

Informace pro zájemce o kvalifikační studium Výchovného poradenství

 

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně bude otevírat v podzimním semestru akademického roku 2016/17 v rámci celoživotního studia kvalifikační studium Výchovného poradenství.

 

Studijní program je akreditován v souladu s požadavky MŠMT v rámci DVPP.

 

Charakter studia: studijní program svým obsahem naplňuje podmínky studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Studijní program je určen absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a  učitelům ve funkcích výchovných poradců.

Studium vychází z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.

 

Organizace studia: zahájení studia v říjnu 2016, výuka je organizována formou pravidelných konzultací, které se budou konat v pátek (frekvence asi 1x za 14 dnů, vše bude přesně uvedeno v rozvrhu) v rozsahu 8 vyučovacích hodin (zahájení v 8. 30 hod., konec nejpozději v 15. 40 hod.). Přesný termín zahájení studia, rozvrh a organizační náležitosti budou zaslány poštou. Délka studia je 4 semestry (rozsah předepsaný vyhláškou).

Studium je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou, jejíž součástí je rozprava o závěrečné písemné práci. Absolvent získá osvědčení o absolvování celoživotního studia v souladu s § 60, zákona č. 111/98 Sb.

 

Cena za jeden semestr studia je 6. 900 Kč.

 

Zájemci o kvalifikační studium vyplní přihlášku ke studiu pro celoživotní vzdělávání,

přiloží kopii vysokoškolského diplomu, případně doklad o pedagogické kvalifikaci. Přihláška ke studiu je ke stažení na adrese:  http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/studium/czv/prihlaska_ke_studiu_v_czv.rtf

Přihlášky je možné zaslat poštou studijnímu oddělení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, A. Nováka 1, 602 00 Brno (p. Kolářová, katerina.kolarova@phil.muni.cz )

 Termín odevzdání přihlášky je do 15. 9. 2016. Pořadí zájemců o toto studium bude sestaveno podle data obdržení přihlášky. Přijímací zkoušky se na tento typ studia nekonají. (Studium bude otevřeno v případě dostatečného počtu zájemců.)

           

V případě zájmu o další informace se, prosím, obracejte na garantku tohoto studia doc. PhDr. Danu Knotovou, PhD. (tel. 549494098,  e-mail knotova@phil.muni.cz), event. na sekretářku Ústavu pedagogických věd, Ivanu Klusákovou (tel. 549494076, e-mail klusakov@phil.muni.cz).

 

Kompletní informace o studiu najdete také na stránkách Ústavu pedagogických věd.

 

 


Osobní nástroje