Nacházíte se zde: FF Studium Celoživotní vzdělávání Pedagogika - specializační a doplňující studium
Akce dokumentů

Pedagogika - specializační a doplňující studium

spravuje: Kateřina ŘičánkováPoslední změna: Pondělí 27.02.2017 10:10

 

Doplňující pedagogické studium

 

Informace o studiu

 

Přihlášky pro akademický rok 2016 / 2017 se podávají písemně na studijní oddělení FF MU od 1. 4. do 31. 8. 2016.

 

Formulář přihlášky k doplňujícímu pedagogickému studiu

K přihlášce je nutné přiložit ověřenou kopii magisterského diplomu. Absolventi Masarykovy univerzity doloží kopii obyčejnou.

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Modul 1-5

Informace o studiu

Pro akademický rok 2015 / 2016 se studium otevírat nebude.

Kvalifikační studium Výchovného poradenství

Informace o studiu

 

Přihlášky na akademický rok 2016/2017 se podávají od 11. 1. do 15. 9. 2016 písemně na studijním oddělení FF MU.

Formulář přihlášky (studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a kvalifikační studium)

 

Zkušenostně reflektivní učení

Více informací na stránkách ACOR zde

nový ročník začíná na PODZIM 2017:

1. semestr můžete objednávat v Obchodním centru do 1. 3. do 31. 8. 2017 zde:

Zkušenostně reflektivní učení

Zkušenostně reflektivní učení pro učitele

 

Studium pedagogiky - technologie ve vzdělávání

Studium bude zahájeno 1. 2. 2016, Kabinet informačních studií a knihovnictví.

 

Absolvent kurzu získá osvědčení ve smyslu § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (dle Standardu pro udělování akreditací DVPP, č. j. 26 451/2005-25 a 30 908/2005-25, 1 a), číslo akreditace MŠMT 16760/2015-1-457.

Osvědčení opravňuje k výkonu pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu jsou jeho součástí také technologické kompetence absolventa, který je schopen nejen vykonávat pedagogickou činnost, ale také spoluvytvářet prostředí školy pro 21. století a být tím, kdo aktivně tvoří digitální učební materiály, spravuje e-learning a v každodenní školní praxi komplexně rozvíjí vzdělávací technologie.

 

Přihlášky se podávají od 20. 1. do 6. 3. 2016 formou zaplacení příslušné objednávky v Obchodním centru:

Objednávka pro magisterské absolventy Kabinetu informačních studií a knihovnictví (70% sleva)

 

Objednávka pro absolventy následujících oborů:

  • Informační studia a knihovnictví- bakaláři
  • Teorie interaktivních médií - bakaláři
  • Informatika a aplikovaná informatika
  • Mediální studia

U dalších oborů bude příbuznost zaměření kurzu posuzována individuálně.

 

Instruktorský kurz- kurz zážitkové pedagogiky

Více informací najdete zde

Postgraduální vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ

Informace o studiu
Přihlášku lze podat elektronicky od 22. 8. do 20. 9. 2016 na is.muni.cz/prihlaska/info

 

Postgraduální vzdělávání učitelů latiny a dějepisu na SŠ a VOŠ

Postgraduální vzdělávání učitelů latiny na středních a vyšších odborných školách: Latinský jazyk a literatura

 

Postgraduální vzdělávání učitelů latiny a dějepisu na středních a vyšších odborných školách: Dějiny a kultura starověku

Lze objednat od 8. 2. do 31. 3. 2016 v Obchodním centru

 

 

Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/ky ZŠ a SŠ

Informace o studiu

Prodej balení v Obchodním centru

 

 


Osobní nástroje