Nacházíte se zde: FF Studium Celoživotní vzdělávání Postup pro studenty FSS
Akce dokumentů

Postup pro studenty FSS

spravuje: Kateřina ŘičánkováPoslední změna: Pátek 28.11.2014 14:07

Postup při studiu pedagogického minima pro studenty FSS:

  • uchazeč musí být řádným studentem Psychologie na FSS (ať už v rámci jedno- nebo dvouoborového studia)
  • uchazeč podá přihlášku paní Kateřině Řičánkové na studijní oddělení. Formulář přihlášky je k dispozici zde
  • uchazeči bude založeno studium celoživotního vzdělávání na FF MU, kam si bude zapisovat předměty pedagogického minima
  • žádost o uznání psychologických disciplín pošle nebo přinese student na Psychologický ústav FF MU ke schválení a schválenou žádost potom doručí pí. Řičánkové na studijní oddělení. Formulář žádosti je k dispozici zde

 

Pedagogické minimum je pro studenty řádného studia jednooborové Psychologie zdarma!

 

Osvědčení obdrží účastník, jakmile:

  • absolvuje všechny předměty pedagogického minima
  • odevzdá závěrečnou práci
  • úspěšně absolvuje závěrečnou zkoušku z pedagogického minima
  • úspěšně dokončí pětileté magisterské studium psychologie (případně absolvuje pětileté studium psychologie v bakalářském i navazujícím magisterském stupni)

 

 


Osobní nástroje