Akce dokumentů

Školní management

spravuje: Helena KozlováPoslední změna: Čtvrtek 25.08.2011 10:43

Specializační studium Školního managementu je zaměřeno na hlavní aspekty řízení škol a školství. Vychází z širšího rámce managementu a pedagogických disciplín, a vedle pedagogicko-organizační, školsko-politické a psychologické stránky řízení. V jisté míře je v něm věnována pozornost i ekonomickým a právním aspektům řízení škol a školství, a to v teoretické i praktické rovině.
     Zatímco první ročník a zejména první semestr jsou více zaměřeny na utvoření relativně pevného a celostního rámce oboru, v němž se procesy školního managementu odehrávají a jednotliví aktéři těchto procesů působí, druhý rok studia je již přísněji veden k prakticko-aplikačním aspektům školního managementu.
     Jednotlivé kurzy ovšem nejsou zaměřeny výlučně na běžné formy zprostředkování nových poznatků účastníkům. Důraz se v nich klade i na možnosti diskusí, výměny zkušeností a samostatné práce jednotlivých účastníků. Vedle tradičních hromadných forem výuky se tak v rámci možností věnuje více prostoru i skupinové, případně individuální práci.
     Studium je určeno absolventům vysokoškolských programů především učitelského směru (zejména fakult filozofických, pedagogických a přírodovědeckých), kteří již působí v praxi. Tuto hlavní skupinu praktiků pak jednotlivě doplňují studenti druhého, magisterského cyklu oboru Pedagogika na FF MU.
     Jednotlivé disciplíny vedou někteří interní pracovníci Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně a také řada externích odborníků. Garantem studia je doc. PhDr. Milan Pol, CSc. z Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně.
     Studium probíhá formou kombinovanou a je rozloženo na čtyři semestry. Každý semestr nabízí 56 hodin přímé výuky (vždy blok osmi vyučovacích hodin v pátek, obvykle jednou za dva týdny) a vedle toho i možnosti pravidelných konzultací mimo přímou výuku. Každá z dílčích disciplín je uzavřena zápočtem či zkouškou. V prvním roce studia píše účastník studia ročníkovou práci, celé studium je pak zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce na zvolené téma.
     Studium spadá do oblasti Celoživotního vzdělávání.

Další informace lze získat na Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně, A. Nováka 1, 602 00 Brno, a to u:
Ivany Klusákové, sekretářky ústavu (tel.: 549 49 1349, e-mail: klusakov@phil.muni.cz), nebo
doc. PhDr. Milana Pola, CSc., garanta specializačního studia Školní management (tel.: 549 49 1350, e-mail: pol@phil.muni.cz)


Osobní nástroje