Nacházíte se zde: FF Studium Doktorské studium
Akce dokumentů

Doktorské studium

spravuje: Jiří ŽoudlíkPoslední změna: Úterý 12.09.2017 08:41

Kontakty

Aktuálně

Stipendijní program pro podporu publikační činnosti - 8. kolo - sběr žádostí skončil 19. 5. 2017

Stipendijní podpora mobilit (english version of the application form)
POZOR! Od 23. 6. 2017 jsou aktualizovány pokyny pro podávání žádostí.


Přijímací řízení do doktorského studia
 

Obecné informace

Studijní pravidla a přílohy

Rozdělení oborů mezi studijní referenty - Na koho se obrátit?

Fotografování na karty (stránky MU)

Oborové rady a oborové komise (stránky MU)
Doktorské studijní programy, seznamy studentů, komise, předměty (stránky MU)

Doktorské studium ve sdíleném vedení (cotutelle)

Studijní programy a obory

Společné kurzy

Filozofie
Cizí jazyk

Filologie

Anglický jazyk
Literatury v angličtině
Česká literatura
Český jazyk

Filologicko-areálová studia (původní název Teorie areálových studií)
Klasická filologie
Novořecký jazyk a literatura
Latinská medievistika
Literární komparatistika
Německý jazyk a Německá literatura
Obecná jazykověda
Srovnávací indoevropská jazykověda
Paleoslovenistika a slovanské jazyky
Polská literatura
Románské jazyky a Románské literatury
Ruská literatura
Ruský jazyk
Teorie a dějiny slovanských literatur

Filozofie

Filozofie
Religionistika
Teorie a dějiny vědy

Historické vědy

Archeologie
Dějiny starověku
Etnologie
Historie
Pomocné vědy historické

Psychologie

Psychologie

Pedagogika

Pedagogika
Andragogika

Obecná teorie a dějiny kultury a umění

Estetika
Hudební věda
Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Teorie a dějiny umění


Osobní nástroje