Nacházíte se zde: FF Studium Doktorské studium Doktorské studium ve sdíleném vedení (cotutelle)
Akce dokumentů

Doktorské studium ve sdíleném vedení (cotutelle)

spravuje: Jiří ŽoudlíkPoslední změna: Pondělí 12.03.2018 08:28

Doktorské studium ve sdíleném vedení (cotutelle)

 

Doktorské studium ve sdíleném vedení disertační práce (cotutelle) se zakládá na spolupráci mezi Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a zahraničním vysokoškolským pracovištěm. Vedení disertační práce je zajištěno sdílenou spoluprací dvou školitelů z obou smluvních institucí a posluchač absolvuje dohodnutou část doktorského studia na zahraniční partnerské instituci. Studium, doktorská zkouška i obhajoba jsou zajištěny tak, aby absolvent získal jak diplom Masarykovy univerzity, tak diplom vydaný partnerskou institucí.

Tento typ studia přispívá k internacionalizaci internacionalizaci doktorského studia k zapojení vědy a výzkumu do mezinárodního prostředí.

Podrobnější informace poskytne proděkan pro vědu a doktorské studium FF MU (prodekan.veda@phil.muni.cz ).

 

Současné doktoráty ve sdíleném vedení

 

Doktorand

Název práce

Vedoucí práce

Partnerská pracoviště

Kamila Puchnarová

Formulierungsvefahren in der gesprochenen Sprache. Am Beispiel der politischen Diskussionen

prof. Iva Zündorf

prof. Sven Staffeldt

ÚGNN FF MU

Philosophische Fakultät,

Julius-Maximilians-Universität Wurzburg

Jaroslav Stanovský

La fonction esthétique et l’image de l’histoire - les guerres de Vendée et de Bretagne dans la littérature du 19e siècle

prof. Petr Kyloušek

prof. Mireille Labouret

ÚRJL FF MU

Faculté des Lettres,

Université Paris-Est

Zuzana Lukšová

Die Synagogalpredikt Diliges Dominum Deum von Jan Hus

prof. Jana Nechutová

prof. Michele C. Ferrari

ÚKS FF MU

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

 


Osobní nástroje