Nacházíte se zde: FF Studium Doktorské studium Doktorské studium ve sdíleném vedení (cotutelle)
Akce dokumentů

Doktorské studium ve sdíleném vedení (cotutelle)

spravuje: Jiří ŽoudlíkPoslední změna: Pátek 10.02.2017 08:01

Doktorské studium ve sdíleném vedení (cotutelle)

 

Doktorské studium ve sdíleném vedení disertační práce (cotutelle) se zakládá na spolupráci mezi Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a zahraničním vysokoškolským pracovištěm. Vedení disertační práce je zajištěno sdílenou spoluprací dvou školitelů z obou smluvních institucí a posluchač absolvuje dohodnutou část doktorského studia na zahraniční partnerské instituci. Studium, doktorská zkouška i obhajoba jsou zajištěny tak, aby absolvent získal jak diplom Masarykovy univerzity, tak diplom vydaný partnerskou institucí.

Tento typ studia přispívá k internacionalizaci internacionalizaci doktorského studia k zapojení vědy a výzkumu do mezinárodního prostředí.

Podrobnější informace poskytne proděkan pro vědu a doktorské studium FF MU (prodekan.veda@phil.muni.cz ).

 

Současné doktoráty ve sdíleném vedení

 

Doktorand

Název práce

Vedoucí práce

Partnerská pracoviště

Alžběta Filipová

„Ampullae“ - souvenirs de pélerinage. Les reliques du corps, de

l'espace et leur fonction

doc. Ivan Foletti

prof. Serena Romano Gosetti di Sturmeck

Seminář dějin uměni FF MU

Section d’histoire de l’art, Faculté des Lettres,

Université de Lausanne

Zuzana Frantová

Ravenne: sedes imperii. Urbanisme, art et societé (402-476)

doc. Ivan Foletti

prof. Nicolas Bock

Seminář dějin uměni FF MU

Section d’histoire de l’art, Faculté des Lettres,

Université de Lausanne

Kamila Puchnarová

Formulierungsvefahren in der gesprochenen Sprache. Am Beispiel der politischen Diskussionen

prof. Iva Zündorf

prof. Sven Staffeldt

ÚGNN FF MU

Philosophische Fakultät,

Julius-Maximilians-Universität Wurzburg

Jaroslav Stanovský

La fonction esthétique et l’image de l’histoire - les guerres de Vendée et de Bretagne dans la littérature du 19e siècle

prof. Petr Kyloušek

prof. Mireille Labouret

ÚRJL FF MU

Faculté des Lettres,

Université Paris-Est

Zuzana Lukšová

Die Synagogalpredikt Diliges Dominum Deum von Jan Hus

prof. Jana Nechutová

prof. Michele C. Ferrari

ÚKS FF MU

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Josef Wilczek

Acquisition, systématisation et línterprétation des mobiliers archéologiques: les approches morpho-métriques et statistiques.

dr. Natalie Venclová

prof. Fabrice Monna

ÚAM FF MU

Université de Bourgogne Dijon

 


Osobní nástroje