Nacházíte se zde: FF Studium Doktorské studium Maximální délka doktorského studia
Akce dokumentů

Maximální délka doktorského studia

spravuje: Jiří ŽoudlíkPoslední změna: Středa 26.08.2015 11:46

 

Standardní doba doktorského studia na Filozofické fakultě MU činí 4 roky.

 

Maximální délka doktorského studia pro studium zahájené před 1. 2. 2012 činí 7 let, pro studium zahájené od 1. 2. 2012 dále pak 8 let. Do uplynutí této doby je třeba vykonat státní doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci. Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je tedy třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím této maximální doby (specificky nejpozději k 31. lednu nebo k 31. srpnu).

 

Ve výjimečných případech je možné studium o 1 až 2 semestry prodloužit. O možnostech prodloužení studia se včas informujte u svého referenta pro doktorské studium.


Osobní nástroje