Nacházíte se zde: FF Studium Doktorské studium Stipendia a poplatky v doktorském studiu
Akce dokumentů

Stipendia a poplatky v doktorském studiu

spravuje: Jiří ŽoudlíkPoslední změna: Úterý 08.08.2017 13:45

Výše stipendia pro studenty v prezenční formě

Na základě směrnice rektora a rozhodnutí vedení FF je od 1. 2. 2013 měsíční stipendium pro doktorské studenty v prezenčním studiu Kč 7.000,-.

 

Prostředky z roční dotace na stipendia doktorských studentů jsou dále využívány na podporu aktivní účasti doktorských studentů na zahraničních a domácích mezinárodních konferencích (na základě zdůvodněné žádosti studenta doložené programem konference), na ocenění cizojazyčných publikací ve vědeckých časopisech a mimořádných výsledků ve vědecké a pedagogické činnosti na ústavech a katedrách (na základě návrhu vedoucího ústavu nebo školitele).

Podmínky a postup při podání žádosti o stipendium na podporu mezinárodní mobility

viz Stipendijní podpora mobilit (english version of the application form)
POZOR! Od 23. 6. 2017 jsou aktualizovány pokyny pro podávání žádostí.

Podmínky a postup při podání žádosti o stipendium na podporu publikační činnosti

8. kolo Stipendijního programu na podporu publikační činnosti - sběr žádostí skončil 19. 5. 2017

Stipendijní program na podporu publikační činnosti

Žádost o stipendium na podporu publikační činnosti - pozor, nový formulář žádosti!

Poplatky a úhrady za doktorské studium

Poplatek při přijímacím řízení – viz http://is.muni.cz/prihlaska

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje