Nacházíte se zde: FF Studium Doktorské studium Přerušení studia
Akce dokumentů

Přerušení studia

spravuje: Jiří ŽoudlíkPoslední změna: Neděle 19.02.2017 22:24

Nucené přerušení studia

Studium v zahraničí, které není v rámci studijního plánu DS (většinou se jedná o déletrvající pobyty), je možné jen při přerušení doktorského studia na FF (viz zápis č. 38 z kolegia děkana ze dne 25. 2. 2002).

Přerušení studia z důvodu rodičovské dovolené

Do maximální doby studia se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno z vážných zdravotních důvodů nebo z důvodů mateřské či rodičovské dovolené. Dále se nezapočítává doba přerušení studia podle čl. 31 odst. 7 a čl. 32 odst. 9.

K žádosti o přerušení studia z důvodu mateřství/rodičovství je třeba doložit kopii těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným termínem porodu (v případě žádosti před porodem; do 30 dní od narození dítěte je třeba doručit ověřenou kopii rodného listu) nebo ověřenou kopii rodního listu dítěte.
V případě žádosti o přerušení ze závažných zdravotních důvodů je k žádosti třeba přiložit potvrzení lékaře.

Před přerušením studia je třeba do knihoven jednotlivých fakult a fakultních pracovišť vrátit všechny zapůjčené knihy.


Osobní nástroje