Nacházíte se zde: FF Studium Doktorské studium Rozdělení oborů mezi studijní referenty
Akce dokumentů

Rozdělení oborů mezi studijní referenty

spravuje: Jiří ŽoudlíkPoslední změna: Pondělí 15.01.2018 14:27

S dotazy týkajícími se studia se obracejte přímo na studijní referentku nebo referenta podle Vašeho oboru studia (viz níže). Výjimku tvoří agenda stipendií a rigorózního řízení, s níž se obracejte výhradně na Mgr. Jiřího Žoudlíka.

 

Mgr. Kateřina Šefčíková (sefcikova@phil.muni.cz, tel. 549 49 5520) administruje následující obory doktorského studia:

Andragogika
Anglická jazykověda
Anglický jazyk
Dějiny starověku
Filozofie
Historie - české dějiny
Historie - obecné dějiny
Klasická filologie
Latinská medievistika
Literatury v angličtině
Novořecký jazyk a literatura 
Pedagogika
Religionistika
Románské jazyky
Románské literatury
Teorie a dějiny vědy 

 

Mgr. Jiří Žoudlík (jiri.zoudlik@phil.muni.cz, tel. 549 49 7534) administruje tyto obory:

Archeologie
Česká literatura
Český jazyk
Estetika
Etnologie
Filologicko-areálová studia
Hudební věda
Klinická psychologie
Literární komparatistika
Německá literatura
Německý jazyk
Obecná jazykověda
Obecná psychologie
Paleoslovenistika a slovanské jazyky
Polská literatura
Pomocné vědy historické
Ruská literatura
Ruský jazyk
Sociální psychologie
Srovnávací indoevropská jazykověda
Teorie a dějiny divadla, filmu a AVK
Teorie a dějiny slovanských literatur
Teorie a dějiny umění
Teorie vyprávění

 

 

 

 


Osobní nástroje