Nacházíte se zde: FF Studium Doktorské studium Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
Akce dokumentů

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

spravuje: Jiří ŽoudlíkPoslední změna: Středa 01.11.2017 10:24


Jiné než osobní odevzdání disertační práce (tj. např. zaslání disertace poštou) je nepřípustné a práce neodevzdané osobně nebudou akceptovány!


Termíny a podmínky pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

 

Uchazeč o státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce se přihlašuje k řízení, které zpravidla probíhá v následujícím semestru,  na studijním oddělení u referenta pro doktorské studium podáním kompletně vyplněné přihlášky včetně všech příloh (viz níže).

 

Pro konání zkoušky a obhajoby v jarním semestru je třeba disertační práci včetně přihlášky ke zkoušce a obhajobě a všech povinných příloh odevzdat nejpozději do 31. ledna. Pro konání zkoušky a obhajoby v podzimním semestru je pak nejzazším termínem 31. srpen. Disertační práce je přitom možné odevzdávat průběžně během celého akademického roku.

 

Upozornění: Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím maximální doby studia!

 

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce a obhajobě naleznete na

http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/pravidla-a-prilohy


Přílohy:

  • disertační práce (3x svázaný výtisk)
  • autoreferát (10x ve formátu A5, doporučujeme sešitovou vazbu)
  • strukturovaný profesní životopis
  • seznam publikací

 

Vložení disertační práce v Informačním systému MU

IS → Osobní administrativa → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu

 

Další informace ke státní doktorské zkoušce a disertační práci naleznete ve studijním a zkušebním řádu MU: 

https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/studijni-a-zkusebni-rad-mu

 


Osobní nástroje