Nacházíte se zde: FF Studium Informace ke studiu Klasifikační stupnice
Akce dokumentů

Klasifikační stupnice

spravuje: Portal InstitutorPoslední změna: Úterý 07.08.2007 23:13

klasifikační stupnice pro zkoušky a klasifikované zápočty

Zkouška, klasifikovaný zápočet

(Článek 17, 18 Studijního a zkušebního řádu; stupnice platí i pro státní závěrečné zkoušky, čl. 24 )

Klasifikační stupnice

(1) Klasifikační stupnice odpovídá zásadám ECTS a má tyto stupně:

 Stupeň

 označení 

 hodnota 

 Výborně

 A

 1

 Velmi dobře

 B

 1,5

 Dobře

 C

 2

 Uspokojivě

 D

 2,5

 Vyhovující

 E

 3

 Nevyhovující

 F

 4

Klasifikace se zaznamenává do IS MU písmenným označením.

Číselná hodnota slouží pro stanovení průměrné klasifikace.

Kolokvium

(Článek 19 Studijního a zkušebního řádu)

prospěl(a) — P

neprospěl(a) — N


Osobní nástroje